Podczas piatkowego kazania wygłoszonego 19 października we wsi Chan Al-Ahmar na Zachodnim Brzegu kaznodzieja powiedział, że rząd izraelski nie nauczył się lekcji z historii z “dwóch razy, kiedy Izraelici szerzyli zepsucie na ziemi”. “Nie nauczyli się z tego, co zrobił im Nabuchodonozor… wielki rzymski przywódca Tytus… Hitler” – powiedział, ostrzegając, że “logika historii powtórzy się raz jeszcze”. Kazanie nadał kanał telewizyjny Autonomii Palestyńskiej.

Żeby zobaczyć klip z kazaniem z Chan Al-Ahmar w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Nie nauczyli się z tego, co zrobił im Nabuchodonozor… wielki rzymski przywódca Tytus… Hitler i królowie Europy i Hiszpanii”

Kaznodzieja: Prawicowy rząd okupacyjny i administracja USA nie uczą się z historii. Rząd okupacyjny nie uczy się z historii – z dwóch razy, kiedy Izraelici szerzyli korupcję na ziemi. Rząd nie nauczył się tej lekcji. Nie nauczyli się z tego, co zrobił im Nabuchodonozor. Nie nauczyli się z tego, co zrobił im wielki rzymski przywódca Tytus. Nie nauczyli się z tego, co zrobił im Hitler i królowie Europy i Hiszpanii. Nie nauczyli się z tego i nadal działają w ten sam sposób. To jest mentalność supremacji nad ludzkością, mentalność izolacjonizmu i usunięcia innego.

Ta mentalność jest wynikiem planowania i metodycznego postępowania w celu wywołania wojen i konfliktów na całym świecie. Nie nauczyli się z historii.

„Nie nauczyli się lekcji, ale mówię im, że logika historii powtórzy się raz jeszcze”

Spójrzcie, co Koran mówi o Izraelitach: ”Gdy tylko oni podżegali wojnę, Allah ja zagasił”. „Gdy tylko” po arabski wskazuje na ciągłość. To znaczy, że oni nadal podżegają wojny i konflikty na całym świecie. „Gdy tylko rozpalali ogień wojny, Allah go zgasił”. Inny werset mówi: „kiedy oni zawierają przymierze,  to część z nich je odrzuca”. Te dwie cechy idą razem: podżeganie wojen i konfliktów i niedotrzymywanie umów. Rząd okupacyjny nie nauczył się z tego, co zdarzało się Izraelitom przez całą historię: wygnanie, deportacja, ucisk i poniżenie.

Nie nauczyli się lekcji. Ale mówię im, że logika historii powtórzy się raz jeszcze.