Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI’s Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj. 

18 stycznia 2022 r. Państwo Islamskie Prowincji Zachodniej Afryki (ISWAP) opublikowało wideo dokumentujące indoktrynację i szkolenie młodych wojowników, włącznie z dziećmi-żołnierzami. Zatytułowane “Wzmocnione pokolenie” pokazuje rozmaite codzienne aktywności grupy co najmniej 30 nastoletnich wojowników w wieku 12-18 lat, włącznie z ich modłami i szkoleniem. Co ciekawe, część materiału zdjęciowego ze szkolenia grupy wydaje się być zrobiona przy użyciu dronów.[1]

27-minutowe wideo, które jest podobne do poprzednio opublikowanych przez grupę podczas trwania ich Kalifatu, zaczyna się of koranicznego wersetu: ”Allah obiecał tym spośród was, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła, iż uczyni ich namiestnikami na ziemi, jak uczynił namiestnikami tych, którzy byli przed nimi. I On umocni ich religię, którą dla nich wybrał, i zamieni ich obawę w bezpieczeństwo. Oni będą Mnie czcić, nie dodając Mi niczego za współtowarzyszy.
A ci, którzy nadal pozostaną niewiernymi, to ludzie bezbożni!”

Następnie wideo pokazuje zamaskowanych nastolatków, ćwiczących walkę wręcz, musztrę i używanie broni na świeżym powietrzu. Zdjęciom towarzyszy piosenka naszid, wychwalajaca kredo Kalifatu.

Następnie widzimy młodych wojowników, którzy przygotowują się do modlitw o świcie, włącznie z Wudhu, rytualnym myciem się i dokonujących  salat al dżama’ah (wspólne modły). Podkreślając młodość wojowników bez pokazywania ich twarzy, kamera skupia się na rękach, nogach i plecach.

Zamaskowane dziecko-żołnierz zwraca się następnie do kamery i mówi w niezidentyfikowanym języku o swoim szkoleniu. Arabskie napisy brzmią: “Jesteśmy tutaj w Instytucie Lwiątek Kalifatu, otrzymujemy duchowe i fizyczne szkolenie. Uczymy się nauk religijnych, arabskiego i biografii Proroka”. Chłopiec kontynuuje: “Otrzymujemy fizyczne szkolenie, jak złożyć i rozłożyć broń i jak używać broni. Wprowadzimy do praktyki to, czego nauczyliśmy się, z wolą Allaha, by ośmielić błogosławiony Kalifat, który został założony na kredo Proroka. Będziemy walczyć z Kufr [niewiarą] we wszystkich jej postaciach”.

Następnie wideo pokazuje młodych wojowników przy wspólnym posiłku i przy zmywaniu naczyń.

Nastoletnich wojowników widzimy następnie w klasie, jak oddają swoje wypracowania nauczycielowi, który później wykłada uczniom o islamskim orzeczeniu, że parlamenty nie są religijnie dozwolone, mówiąc, że reprezentują “rodzaj Taghot [tyranii]” oraz, że żołnierze ISIS mają za zadanie walkę z demokracją, która jest sprzeczna z islamem, a nakazuje im to Allah.

Wideo pokazuje także innego nauczyciela, wyjaśniającego arabską gramatykę, a potem omawiającego starania czynione w obozie i “długoterminowe plany wzmocnienia nowego pokolenia żołnierzy Kalifatu”. Instruktor dodał, że nawet podczas prowadzenia zaciętych bitew przeciwko niewiernym Państwo Islamskie założyło lata temu edukacyjne programy dla młodszego pokolenia, które obejmują uczenie się Koranu na pamięć, religijne instytuty i obozy szkoleniowe. Dodał, że ten religijny instytut wkrótce będzie obchodził uroczystość zakończenia szkolenia swojej pierwszej klasy wojowników, wyjaśniając, że wojownicy muszą przejść egzamin wstępny zanim zostaną przyjęci. Przez miniony rok studiowali Koran, język arabski i nauki religijne – powiedział.

Następnie na wideo była grupa młodych wojowników zebranych wokół telewizora, gdzie oglądali dawne wideo ISIS.

Zamaskowany nastoletni wojownik opisał następnie rozkład dnia w “tej Szkole Lwiątek Kalifatu”, mówiąc, że wojownicy budzą się wcześnie, przed modlitwami o świcie. „Potem idziemy na śniadanie, potem na pole szkoleniowe, zanim idziemy na lekcje religijne. Mamy lunch o 12, potem modlitwę Duhr [południową], drzemkę i modlitwę Asr [popołudniową]”. Powiedział, że on i jego koledzy kontynuują szkolenie po południu, aż do czasu modlitwy Maghreb (zachodu słońca), po której następuje sesja z Koranem aż do modlitwy Asha (obiadowej), po której wojownicy idą spać.

Następnie pokazane są dwa klipy z szkoleniem fizycznym i z bronią, w których widać jedno dziecko przysięgające, że “nie ma żadnego sposobu na uwolnienie więźniów, wyzwolenie meczetu Al-Aksa, Dwóch Świętych Meczetów i zdobycia Rzymu i Al-Andalus – poza dżihadem”.

Inny materiał filmowy pokazuje instruktora wychowania fizycznego, który mówi: “Mówimy krzyżowcom, że to nowe pokolenie jest wychowane, by mieć pasję do męczeństwa i zabijania w imię Allaha”.

Wideo pokazuje następnie egzekucję kilku więźniów, w tym nigeryjskich żołnierzy porwanych na początku roku. Egzekucji dokonywały dzieci z obozu.

Wideo kończy się zdjęciami dzieci-żołnierzy, które przysięgają prowadzić dżihad i dokonać Hidżrę (imigracja do ziemi islamskiej) i ogłaszają swoją wierność wobec najwyższego przywódcy ISIS, Abu Ibrahima Al-Kurasziego.


[1] Telegram, January 18, 2022.