Poniższy raport jest darmową probką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

16 marca 2015 r. Państwo Islamskie (ISIS) opublikowało zestaw zdjęć, pokazujących wiele aktów wandalizmu dokonywanego w kościołach w Niniwie w Iraku.

Zdjęcia pokazują ludzi ISIS zajętych niszczeniem rozmaitych symboli chrześcijańskich, które ISIS uważa za politeistyczne i bałwochwalcze. Mężczyźni usuwają krzyże ze szczytów kościołów i zastępują je czarnym sztandarem ISIS, niszczą krzyże w innych miejscach, jak np. nad drzwiami i na nagrobkach oraz niszczą i usuwają ikony i posągi wewnątrz i na zewnątrz kościołów.

Poniżej znajdują się zdjęcia zamieszczone przez ISIS:

Źródło: Forum Shumoukh Al-Islam, 16 marca 2015.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .