Departament Badań i Fatw Państwa Islamskiego (ISIS) opublikował broszurę na temat niewolnic i pojmanych kobiet. Broszura, datowana na Muharram 1436 (październik/listopad 2014) i wydrukowana przez dom wydawniczy ISIS, Biblioteka Al-Himma, jest zatytułowana Su’al wa-Jawab fi al-Sabi wa-Riqab („Pytania i odpowiedzi o braniu jeńców i niewolników”). Przypuszczalnie została wydana w reakcji na wzburzenie wywołane przez wiele doniesień tego lata, że ISIS wzięła dziewczęta i kobiety jazydzkie jako niewolnice seksualne. Napisana w formie pytań i odpowiedzi, wyjaśnia stanowisko prawa islamskiego (w interpretacji ISIS) na rozmaite związane z tym kwestie i stwierdza, między innymi, że dozwolone są stosunki seksualne z nie-muzułmańskimi niewolnicami, włącznie z małymi dziewczynkami, i że jest także dozwolone bicie ich i handlowanie nimi.

Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

Poniżej podajemy fragmenty broszury, zamieszczonej na popierającym ISIS koncie Twittera [1].
Pytanie 1: Co to jest al-sabi?

Al-Sabi jest kobietą spośród ahl al-harb [ludzi wojny], która została pojmana przez muzułmanów.

Pytanie 2: Co czyni al-sabi dozwoloną?

Tym, co czyni al-sabi dozwoloną [tj., co pozwala na wzięcie takiej kobiety w niewolę] jest [jej] niewiara. Niewierne, które zostały pojmane i sprowadzone do siedziby islamu, są dla nas dozwolone, po tym, jak imam rozdzieli je [między nas].

Pytanie 3: Czy można brać do niewoli wszystkie niewierne kobiety?

Nie ma żadnego sporu między uczonymi, że jest dozwolone branie w niewolę niewiernych kobiet [które charakteryzują się] pierwotną niewiarą [kufr asli], takich jak kitabiyat [kobiety spośród Ludzi Księgi, tj. Żydówki i chrześcijanki] oraz politeistki. [Uczeni] dyskutują jednak [kwestię] brania do niewoli kobiet apostatek. Konsensus skłania się do zakazywania tego, chociaż niektórzy ludzie wiedzy uważają, że jest to dozwolone. My [ISIS] skłaniamy się ku zaakceptowaniu konsensusu …

Pytanie 4: Czy jest dozwolony stosunek seksualny z pojmaną do niewoli?

Stosunek seksualny z pojmaną do niewoli jest dozwolony. Allah wszechmogący powiedział: “[Szczęśliwi są wierzący] którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni [Koran 23:5-6]…”


Pytanie 5: Czy jest dozwolony stosunek seksualny z wziętą do niewoli kobietą natychmiast po zawładnięciu [nią]?

Jeśli jest dziewicą, on [jej pan] może mieć stosunek z nią natychmiast po zawładnięciu nią. Jeśli jednak nie jest, jej macica musi być [najpierw] oczyszczona …

Pytanie 6: Czy jest dozwolone sprzedanie pojmanej kobiety?

Jest dozwolone kupowanie, sprzedawanie i dawanie w podarunku pojmanych kobiet i niewolników, bo są oni jedynie własnością, którą można rozporządzać, jak długo nie powoduje to [muzułmańskiej ummah] żadnej krzywdy lub szkody.

Pytanie 7: Czy jest dozwolone rozdzielenie matki od jej dzieci przez kupowanie i sprzedawanie?

Nie jest dozwolone rozdzielanie matki i jej dzieci przed okresem dojrzewania przez kupowanie, sprzedawania lub dawanie w podarunku. [Ale] jest dozwolone rozdzielenie ich, jeśli dzieci są dorosłe i dojrzałe.

Pytanie 8: Jeśli dwóch lub więcej [mężczyzn] kupuje razem pojmaną do niewoli, czy staje się ona dozwolona [seksualnie] dla każdego z nich?

Jest zabronione odbywanie stosunku z pojmaną kobietą, jeśli nie posiada się jej na wyłączność. Ten, który posiada pojmaną w partnerstwie [z innymi] nie może mieć z nią stosunku seksualnego zanim inni [właściciele] nie sprzedadzą mu lub dadzą [swojego udziału].

Pytanie 9: Jeśli pojmana kobieta zachodzi w ciążę ze swoim właścicielem, czy może on ją sprzedać?

Nie może jej sprzedać, jeśli zostaje matką jego dziecka…

Pytanie 10: Jeśli mężczyzna umiera, jakie jest prawo dotyczące niewolnic, które posiadał?

Niewolnice są rozdzielane jako część jego majątku, tak jak [dzielone są inne części] jego majątku. Mogą one jednak tylko świadczyć usługi, nie stosunki seksualne, jeśli ojciec lub [jeden z] synów już mieli z nimi stosunki seksualne lub jeśli kilka [osób] dziedziczy je wspólnie.

Pytanie 11: Czy mężczyzna może mieć stosunek z niewolnicą swojej żony?

Mężczyźnie nie wolno mieć stosunku z niewolnicą żony, bo [niewolnica] jest własnością kogoś innego.

Pytanie 12: Czy mężczyzna może całować niewolnicę kogoś innego za zgodą właściciela?

Mężczyźnie nie wolno całować niewolnicy innego [mężczyzny], bo całowanie jest przyjemnością, a przyjemność jest zakazana, chyba, że [mężczyzną] ma [niewolnicę] na wyłączną własność.

Pytanie 13: Czy jest dozwolony stosunek seksualny z niewolnicą, która nie osiągnęła dojrzałości płciowej?

Jest dozwolone odbycie stosunku seksualnego z niewolnicą, która nie osiągnęła dojrzałości płciowej, jeśli jest ona zdolna do stosunku; jeśli jednak nie jest zdolna do stosunku, wystarczy cieszyć się nią bez stosunku.

Pytanie 14: Jakie części prywatne ciała niewolnicy muszą być zasłonięte podczas modlitwy?

Jej prywatne części ciała, [które muszą być zasłonięte] podczas modlitwy, są tymi samymi, jak te, [które muszą być zakryte] poza [modlitwami] i [obejmują] wszystko poza głową, szyją, dłońmi i stopami.

Pytanie 15: Czy niewolnica może spotka się z cudzoziemcami bez noszenia hidżabu?

Niewolnicy wolno odsłonić głowę, szyję, dłonie i stopy przed cudzoziemcami, jeśli można uniknąć fitna [nęcenia]. Jeśli jednak jest obecna fitna lub jeśli jest obawa, że zajdzie, wtedy to [tj. odsłonięcie tych części ciała, staje się] zakazane.

Pytanie 16: Czy przy braniu niewolników można wziąć razem dwie siostry?

Jest dozwolone posiadanie dwóch sióstr, niewolnicy i jej ciotki [siostry jej ojca] lub niewolnicy i jej ciotki [siostry matki]. Nie mogą być jednak razem podczas stosunku [1] ktokolwiek ma stosunek z jedną z nich, nie może mieć stosunku z drugą, z powodu ogólnej [zgody] o zakazie tego.

Pytanie 17: Co to jest al-’azl?

Al-’azl odnosi się do ejakulacji na srom kobiety [tj. coitus interruptus].

Pytanie 18: Czy mężczyzna może użyć al-’azl ze swoją niewolnicą?

Mężczyźnie wolno [użyć] al-’azl podczas stosunku z jego niewolnicą z jej zgodą lub bez [jej zgody].

Pytanie 19: Czy jest dozwolone bicie niewolnicy?

Bicie niewolnicy jest dozwolone jako darbta’deeb [bicie dyscyplinarne], [ale] jest zabronione [używanie] darb al-takseer [dosłownie: bicie łamiące], [darb] al-tashaffi [bicie w celu osiągnięcia zadowolenia], lub [darb] al-ta’dheeb [torturowanie]. Ponadto zabronione jest uderzanie po twarzy.

Pytanie 20: Jakie jest orzeczenie w sprawie niewolnicy, która ucieka od swojego pana?

Ucieczka niewolnika lub niewolnicy [od swoich panów] należy do najcięższych grzechów…

Pytanie 21: Jaka jest ziemska kara dla niewolnicy, która ucieka od swojego pana?

Według szariatu Allaha nie ma dla niej kary; jednak należy udzielić jej nagany [w taki sposób], by odstraszyć inne, takie jak ona, od uciekania.

Pytanie 22: Czy jest dozwolone ożenienie się z muzułmańską [niewolnicą] lub z kitabiyya [tj. żydowską lub chrześcijańską] niewolnicą?

Jest niedozwolone dla wolnego [mężczyzny] ożenienie się z niewolnicą muzułmańską lub kitabiyat, poza tymi, którzy obawiają się [popełnienia] grzechu, to jest grzechu cudzołóstwa…

Pytanie 24: Jeśli mężczyzna żeni się z niewolnicą, która jest własnością kogoś innego, komu wolno mieć z nią stosunek?

Właściciel ma zakaz stosunku z niewolnicą, która jest żoną kogoś innego; zamiast tego właściciel otrzymuje jej usługi, [podczas gdy] mąż korzysta z niej [seksualnie].

Pytanie 27: Jaka jest nagroda z uwolnienie niewolnicy?

Allah wzniosły powiedział [w Koranie]: „A co pouczy cię, co to jest droga stroma [piekło]? To uwolnienie niewolnika”. A [prorok Mahomet] powiedział: “Kto uwalnia wiernego, Allah uwalnia każdy narząd jego ciała od ognia piekielnego”.
[1] Twitter.com/U112842, 3 grudnia 2014.