Palestyński uczony w islamie Mraweh Nassar, sekretarz generalny Komitetu Jerozolimskiego Międzynarodowego Związku Muzułmańskich Uczonych, powiedział w programie z 16 maja 2022 r. w telewizji Al-Aksa (Hamas-Gaza), że muzułmanie muszą odciąć głowę „syjonistycznemu wężowi”, jeśli chcą rozwiązać swoje problemy. Powiedział, że Allah obiecał w Koranie, że izraelska okupacja się skończy i że Żydzi „nigdy znowu nie powstaną”, i dodał: „Ci ludzie zostaną wyeliminowani”. Ponadto Nassar zacytował hadis o muzułmanach walczących z Żydami w Dniu Sądu Ostatecznego, w którym Żydzi chowają się za kamieniami i drzewami, które z kolei mówią muzułmanom, by przyszli i zabili ukrywających się za nimi Żydów. Dodał, że świat „nie będzie dłużej milczał” w obliczu syjonistów. Więcej o Mrawehu Nassarze znajduje się w klipach MEMRI TV Nr 8951885486978426 i 8246.

Aby zobaczyć klip z palestyńskim uczonym w islamie Mrawehem Nassarem, kliknij tutaj lub poniżej.

„Musimy odciąć łeb syjonistycznemu wężowi”

Dziennikarz: Dlaczego Palestyna wyróżnia się jako kraj, w którym okupanci nie pozostają przez długi czas?

Mraweh Nassar: Położenie geograficzne Palestyny ​​— to serce świata. Dlatego [geograf] Halford [Mackinder] ma teorię zwaną „teorią Eurazji”. Zgodnie z tą teorią, jeśli chcesz kontrolować Eurazję – Europę Azję i Afrykę, które razem posiadają 82% światowych zasobów – musisz kontrolować serce świata – Palestynę. Jest to więc geograficzne miejsce w sercu świata, jest to boski wybór i jego związek z największym wrogiem muzułmanów…

[Koran mówi:] „Przekonacie się, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli – to Żydzi”. Więc jeśli chcemy rozwiązać nasze problemy jako muzułmanie w ogóle, musimy odciąć łeb syjonistycznemu wężowi, o którym Abdullah Al-Tall powiedział: „Jego ogon w Palestynie, a jego głowa miesza się w sprawy muzułmanów”.

[…]

Żydzi prowokują chrześcijan, muzułmanów i cały świat; „Zostaną usunięci… To jest obietnica Allaha”

Dziennikarz: Nieunikniony koniec okupacji jest również wspomniany w Koranie. Czy może pan podać nam streszczenie dowodów świadczących o nieuchronności końca okupacji na naszej ziemi?

[…]

Nassar: Prowokują chrześcijan, prowokują muzułmanów, prowokują cały świat. Świat nie będzie już dłużej o nich milczał i zostaną usunięci, z wolą Allaha. To jest obietnica Allaha, jest to obietnica życia następnego, na które czekamy. Nigdy potem już nie powstaną.

Będzie prawowity kalifat, jak mówi hadis: [Będzie] proroctwo, potem prawowity kalifat, następnie mordująca monarchia, następnie uciskająca monarchia, a potem prawowity kalifat. To jest obietnica z hadisu, że w Jerozolimie będzie kalifat: „Och, Ibn Hawala, kiedy kalifat ustanowi się w Jerozolimie…”

Żydzi „będą próbowali powrócić z Antychrystem, ale zostaną zlikwidowani”; Izrael „dobiega końca, to nieudane przedsięwzięcie”

Jesteśmy teraz na czwartym etapie życia narodu islamskiego. Następnym etapem jest prawowity kalifat w Jerozolimie i ci ludzie zostaną zlikwidowani. Będą próbowali wrócić z Antychrystem, ale zostaną zlikwidowani.

Według [hadisów] w Bukharim, u Muslima i innych zbiorach hadisów: „Będziecie walczyć z Żydami i zabijecie ich, a drzewa i kamienie powiedzą: 'O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go’, z wyjątkiem drzewa kolcowoju, bo jest to jedno z drzew żydowskich”.

Nie mówimy o tych Żydach, ale o Żydach, którzy dołączą do Antychrysta. Ten kraj dobiega końca, to nieudane przedsięwzięcie. Wszystkie badania wskazują, że chwyta ostatnie oddechy i z wolą Allaha wkrótce będziemy modlić się w wyzwolonym meczecie Al-Aksa, z wolą Allaha.