W dwuczęściowym artykule w gazecie Autonomii Palestyńskiej (AP), „Al-Hayat Al-Jadida”, dziennikarz Muwaffaq Matar wezwał do przyjęcia pomysłu przedstawionego przez palestyńskiego prezydenta, Mahmouda 'Abbasa w broszurze z 1982 r., zatytułowanej: Potrzebujemy arabskiego Keren Hayesod [1]. W tej 14-stronicowej broszurze 'Abbas przedstawił działalność syjonistycznego ruchu po czasach Theodora Herzla, założyciela nowoczesnego syjonizmu, z naciskiem na organizację Keren Hayesod, którą założono w 1920 r., żeby zbierać fundusze na zachęcanie żydowskiej imigracji do Palestyny i konsolidację żydowskich osiedli. 'Abbas zakończył broszurę stwierdzeniem, że Izrael już dłużej nie potrzebuje tej organizacji. Zalecał jednak założenie „arabskiego Keren Hayesod”, który pomógłby Żydom opuścić Izrael. Napisał, że ruch syjonistyczny zwabił Żydów do Palestyny kłamstwami i fałszywymi obietnicami, i że ich życie tam jest wyłącznie „bólem, trudnościami, niepokojem i stratą”; dlatego wielu z nich pragnie obecnie uciec z Izraela i pomoc im w zrobieniu tego będzie korzystna zarówno dla nich, jak dla sprawy palestyńskiej.  

Po streszczeniu argumentów Abbasa wyłożonych w broszurze, dziennikarz Muwaffaq Matar pisze, że ruch syjonistyczny umyślnie pchał Żydów do opuszczenia ich krajów pochodzenia i do emigracji do Palestyny przez nakręcanie strachu przed antysemityzmem, a także przez inicjowanie terrorystycznych akcji przeciwko Żydom na całym świecie. Największymi ofiarami tej działalności, pisze, byli nie tylko Palestyńczycy, ale także wschodni lub sefardyjscy Żydzi, tj. Żydzi pochodzący z krajów arabskich, których nazywa „żydowskimi Arabami”. Według niego, Żydzi aszkenazyjscy, tj. Żydzi pochodzący z Europy,  przejęli państwowe instytucje Izraela i pozycje władzy, używając wschodnich Żydów jako pionków i osiedlając ich w przygranicznych regionach Izraela, by służyli jako mięso armatnie w konflikcie z Arabami. Wskutek tego, ci Żydzi, obecnie rozczarowani syjonizmem, byliby szczęśliwi, gdyby mogli uciec z państwa Izrael. Wykorzenienie tych Żydów z państw arabskich, dodaje, było najbardziej niebezpiecznym spiskiem w historii ludzkości, ustępującym jedynie eksterminacji rdzennych Amerykanów.

Matar twierdzi, że wschodni Żydzi pozostali oddani swojej arabskiej kulturze i dziedzictwu i tęsknią do powrotu do swoich arabskich krajów pochodzenia.   Dlatego leży w interesie Arabów wyzwolenie ich z „kajdan rasistowsko-imperialistycznego państwa [Izraela]” przez pomoc dla nich w zrealizowaniu tej nadziei. W tym celu, powiada, Arabowie powinni zrealizować myśl Abbasa i założyć „arabski Keren Hayesod”, który zbierałby fundusze na ten cel. Matar wzywa państwa arabskie, by ułatwiły ich powrót przez oddanie im ich własności, jaką pozostawili, kiedy emigrowali do Izraela, i pozwoliły im na powrót do ich miast i domów. Wzywa także Palestyńczyków do nawiązywania więzi z wschodnimi Żydami w celu utorowania drogi ich powrotu i notuje, że OWP zaczęła robić to, kiedy w 2012 r. założyła Komisję do Kontaktów ze Społeczeństwem Izraelskim.  

Te propozycje finansowania emigracji Żydów – których rzekomo oszukano, by przybyli do Izraela, a teraz tęsknią do opuszczenia go – mogą być sposobem uzasadniania żądania powrotu palestyńskich uchodźców do ich domów w granicach z 1948 r. Te propozycje odpowiadają bezkompromisowemu stanowisku palestyńskiemu w tej sprawie, którym jest, że wszyscy palestyńscy uchodźcy muszą powrócić do swoich domów i otrzymać zadość uczynienie.

Broszura Mahmouda 'Abbasa z 1982  r. zatytułowania Potrzebujemy arabskiego Keren Hayesod (źródło: ia802804.us.archive.org)

Poniżej podajemy fragmenty broszury Abbasa i artykułu Matara.

 

[Ciąg dalszy tekstu nie jest spolszczony]

https://www.memri.org/reports/palestinian-journalist-we-should-adopt-abbass-idea-establishing-fund-help-eastern-jews

 


[1] A second edition of the booklet was published in 2011.

[2] Ia802804.us.archive.org.

[3] Al-Hayat Al-Jadida (PA), September 8, 2019