W następstwie niedawnego aresztowania oficera w służbie czynnej w armii pakistańskiej, brygadiera Ali Khana i czterech majorów z powodu ich związków z organizacją islamistyczną Hizbut Tahrir (HT) Pakistan,w Pakistanie narasta niepokój, że islamscy bojówkarze w kraju mogli przeniknąć głęboko do wojska pakistańskiego.

Hizbut Tahrir jest międzynarodowym ruchem islamistów, którzy starają się ustanowić islamski kalifat na całym świecie przez rekrutowanie wykształconych młodych muzułmanów dla swojej sprawy. Niepokój o wpływy Hizbut Tahrir wśród pakistańskich oficerów wzrósł w następstwie ataku bojówkarzy dnia 22 maja na PNS Mehran, kwaterę główną marynarki pakistańskiej w Karaczi. Sądzi się, że oficerowie z pakistańskich sił powietrznych pomogli w ataku na bazę PNS Mehran.

W niedawnym artykule zatytułowanym “Groźba Hizbut Tahrir” Muhammad Amir Rana, znany pakistański komentator ds. bezpieczeństwa, twierdził, że Hizbut Tahrir ma „antykonstytucyjne i antydemokratyczne poglądy oraz program”. Rana, który jest redaktorem pisma „Badania nad konfliktem i pokojem” ostrzegł: „Większość analityków obserwuje madrasy i popularne ruchy masowe [szukając] oznak radykalizacji. Niebezpieczeństwo HT jest poważniejsze i często niezauważane, ponieważ nie zawsze jest widoczne i nie poddaje się stereotypom”.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu [1]:

„[Hizbut Tahrir] stanowczo zapewnia, że jedyną drogą postępu…. jest wprowadzenie islamu jako ideologii w Pakistanie, a w istocie na całym świecie”

Aresztowanie brygadiera Ali Khana i czterech majorów wprowadziło Hizbut Tahrir (HT) w światła reflektorów. Chociaż HT nie potwierdza ani nie zaprzecza im związkom z ich organizacją, jego rzecznik w Pakistanie powiedział w niedawnym wywiadzie, że idea [ustanowienia islamskiego kalifatu w Pakistanie] znajduje oddźwięk wśród oficerów sił zbrojnych.

HT jest grupą ideologiczną, która mieści się gdzieś między islamistami politycznymi a islamistami bojówkarskimi i może zostać zaklasyfikowana jako rodzaj rewolucyjnej struktury islamistycznej. HT stanowczo zapewnia, że jedyną drogą postępu… jest wprowadzenie islamu jako ideologii w Pakistanie, a w istocie na całym świecie.

W Pakistanie ma antykonstytucyjne i antydemokratyczne poglądy i program, a jego narracja o bojówkarskich i agresywnych ruchach i grupach w kraju pozostaje niewyraźna. Ta niewyraźność jest główną przeszkodą w ocenie rzeczywistego zagrożenia, jakie ta grupa może stanowić. Większość analityków obserwuje madrasy i popularne ruchy masowe [szukając] oznak radykalizacji. Niebezpieczeństwo HT jest poważniejsze i często niezauważane, ponieważ nie zawsze jest widoczne i nie poddaje się stereotypom.

Polityczne wywody HT oparte są na religijno-ideologicznych narracjach, których już pełno jest w Pakistanie i które są jedną z podstawowych przyczyn głównego zagrożenia bezpieczeństwa pakistańskiego państwa i społeczeństwa. W istocie HT może stać się bodźcem teologiczno-politycznej polaryzacji społeczeństwa pakistańskiego, w którym przestrzeń dla jakichkolwiek wywodów poza narracją islamistyczną już niemal zanikła. Jest to zagrożenie ogólne, niezależnie od tego, która islamistyczna organizacja lub grupa przyczynia się do niego; a HT jest także częścią tego wzrostu zagrożenia.

„HT nie wyklucza możliwości odwołania się do przemocy poprzez wojsko…; jest powiązany z szeregiem spisków terrorystycznych w Pakistanie, włącznie z próbą zabicia byłego prezydenta, generała Perveza Muszarrafa”

Choć HT twierdzi, że jest ruchem unikającym przemocy, jest powiązany z szeregiem spisków terrorystycznych w Pakistanie, włącznie z próbą zabicia byłego prezydenta, generała Perveza Muszarrafa. Raport Pak Institute for Peace Studies cytuje członka HT, który twierdzi, że grupa ta nie zaprzecza zaangażowaniu członków HT w pewne “czynności przemocy” – takie jak spisek w celu zabicia Muszaraffa i przypadek kapitana armii, który stoi przed sądem wojennym w Kotli w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze pod zarzutem planowania zamachu z ramienia HT. Khilafat khilafat [hasło 'kalifat, kalifat’].

Niektórzy sugerują także, że HT może stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pakistańskiego państwa i społeczeństwa. Po pierwsze, sfrustrowana młodzież związana z HT może zaangażować się w działalność terrorystyczną; po drugie, HT nie potępia takiej działalności. Po trzecie, HT nie wyklucza możliwości odwołania się do przemocy z pomocą wojska w celu osiągnięcia ostatecznego celu ustanowienia państwa; raczej próbuje je [wojsko do tego] nakłonić. Naveed Butt, rzecznik HT w Pakistanie, mówi, że po założeniu [islamskiego kalifatu w Pakistanie] częścią drugiego etapu będzie rozszerzenie granic państwa drogą ofensywnego „dżihadu” czyli wojny agresywnej. Kufr khilafat. Khilafat khilafat. [słowa “niewierni, kalifat, kalifat” – wszystko to są hasła].

Na innym poziomie w wypadku HT nie można wykluczyć podążania drogą dżihadu. [HT] wierzy, że dżihad i kazania będą użyte dla „wyjęcia ludzkości z ciemności (niewierności) w światło islamu” [2] po ustanowieniu [kalifatu islamskiego]. Być może HT założył granicę czasową na ustanowienie swojego [kalifatu] w Pakistanie, po czym planuje „dżihad”, by rozszerzyć granice [kalifatu] [3] .

Pytaniem jest jednak, jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z oczekiwaniami HT, jak to sugeruje dominujący dyskurs w Pakistanie, kto może zagwarantować, że ta organizacja, a co najmniej jej członkowie, nie przyjmą bojówkarskiego lub dżihadystycznego kierunku, żeby osiągnąć swoje główne cele, szczególnie dlatego, że już są pewne wskazówki ich zaangażowania w taką działalność. Khilafat.

„HT bezustannie wybiera za cel […] oficerów armii pakistańskiej; w dwóch spiskach wojskowych, ujawnionych w Pakistanie, HT był głównym podejrzanym”

Po drugie, HT próbuje wpłynąć na kierownictwo polityczne, głównie na przywódców partii islamistycznych w Pakistanie. Twierdzi, jak omawiane wcześniej, że nie mają one wyraźnego programu i że HT może dostarczyć im realnego planu ustanowienia [kalifatu] lub rewolucji „islamskiej”, na rzecz której działają.

Większość organizacji islamistycznych ma tradycyjną postawę i działa zgodnie z konstytucją Pakistanu. HT może doprowadzić islamistów do poglądu, który charakteryzuje się opozycją wobec konstytucji. Innymi słowy, HT ma potencjał zacieśnienia politycznej i demokratycznej przestrzeni przez pokierowanie partii islamistycznych oraz obywateli Pakistanu ku niedemokratycznym i niekonstytucyjnym narracjom rządzenia i funkcjonowania państwa.

Po trzecie, HT nieustannie wybiera za cel werbowania oficerów armii pakistańskiej i nie można ignorować faktu, że ma potencjał powiększenia niszy „rewolucji islamskiej” zajmowanej przez pewnych wysokich rangą oficerów armii.

Należy zauważyć, że w dwóch spiskach wojskowych, ujawnionych w Pakistanie, HT był głównym podejrzanym. Sąd wojskowy w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze zidentyfikował w styczniu 2010 r. dwóch oficerów i dwóch cywilów jako członków HT i oskarżył ich o planowanie ataku na bazę powietrzną Szamsi w Beludżystanie. Sądzi się powszechnie, że ten obiekt jest używany jako baza dla samolotów bezzałogowych USA, atakujących cele na pakistańskich obszarach plemiennych. Oskarżeni mieli także zarzuty przekazywania tajnych informacji HT, który rozwinął również bliskie związki z generałem majorem Zaheerem Abbasim, głównym oskarżonym w nieudanym wojskowym zamachu stanu w 1995 r.

Po czwarte, HT skupia znaczne [wysiłki] na studentach uniwersyteckich i tych, którzy studiują w instytucjach prowadzących do wolnych zawodów. Infiltracja tych grup, szczególnie z programem antypaństwowym i antykonstytucyjnym powoduje zagrożenie, że coraz więcej wykształconej młodzieży pakistańskiej pójdzie drogą radykalizacji…

Przypisy:[1] www.dawn.com (Pakistan), 11 lipca 2011. Tekst artykułu został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.

[2] Tutaj słowo „niewierność” znaczy “świat niewiernych lub bycie niewiernym”.

[3] Artykuł był opublikowany z brakującymi słowami.