Piątkowe kazanie wygłoszone w meczecie Bourin w Nablis 29 stycznia 2010 r. było zjadliwie antysemickie, z takimi słowami kaznodziei: „Żydzi zawsze będą Żydami. Nawet, kiedy osły przestaną rżeć, psy przestaną szczekać, wilki przestaną wyć i węże przestaną kąsać, Żydzi nie przestaną być wrodzy wobec muzułmanów”. Minister dziedzictwa religijnego Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Al-Habbasch miał wygłosić to piątkowe kazanie, ale przybył późno, zatrzymany przez inne sprawy. Widać go siedzącego wśród publiczności podczas kazania, po którym wygłosił krótkie oświadczenie.

Poniżej podajemy fragmenty tego kazania, nadanego przez telewizję Autonomii Palestyńskiej.

Żeby zobaczyć ten odcinek wMEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2367.htm .


’Nasza wzajemna wrogość z Żydami jest kwestią wiary”

Kaznodzieja: Palestyna była poddana ohydnej okupacji swojej ziemi i miejsc świętych przez tych neo-Mongołów, którzy na tej świętej, błogosławionej, czystej ziemi dokonali aktów zabijania, morderstwa, destrukcji, wywłaszczenia judaizacji, nękania i podzielenia ojczyzny.

Jest to wyraźny dowód nienawiści, którą żywią i ich bezprecedensowego rasizmu. To jest nazizm XX [sic] wieku.

Żydzi są wrogami Allaha i Jego Posłannika. Oni są wrogami Allaha i Jego Posłannika, wrogami ludzkości w ogóle, a Palestyńczyków w szczególności. Walczą z nami wszelkiego typu zbrodniami i nawet meczetów nie oszczędził ich rasizm.

Dla ludzi, którzy zastawiali pułapki na proroków Allaha – aresztowali ich, zabijali ich i oszukiwali ich – jest tysiąc razy łatwiej zastawiać pułapki na wyznawców tych proroków. Nasza wzajemna wrogość z Żydami jest kwestią wiary bardziej niż sprawą dotyczącą okupacji i ziemi. […]

Żydzi zawsze będą Żydami. Nawet, kiedy osły przestaną rżeć, psy przestaną szczekać, wilki przestaną wyć i węże przestaną kąsać, Żydzi nie przestaną być wrodzy wobec muzułmanów.

Prorok Mahomet powiedział: “Kiedy tylko dwóch Żydów znajdzie się samych z muzułmaninem, myślą o zabiciu go”. O muzułmanie, ten kraj, te święte miejsca i te meczety będą wyzwolone tylko, kiedy wrócimy do Księgi Allaha i kiedy wszyscy muzułmanie będą gotowi zostać mudżahedinami dla Allaha, w poparciu Palestyny, jej ludzi, jej ziemi i jej miejsc świętych.


“Ta ziemia będzie wyzwolona tylko przez dżihad”

Prorok Mahomet powiedział: “Będziecie walczyć z Żydami i będziecie ich zabijać aż drzewa i kamienie przemówią i powiedzą: ‘O muzułmaninie, o sługo Allaha…’”

Drzewa i kamienie nie powiedzą: ‘O Arabie’ lub ‘Gdzie są miliony [Arabów]’ albo ‘Gzie są wszystkie narody arabskie’… Powiedzą: „O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go – poza drzewem gharqad, które jest drzewem Żydów”. Ta ziemia będzie wyzwolona tylko przez dżihad. […]

Kaznodzieja: O Allahu, zabierz Żydów.

Tłum: Amen.

Kaznodzieja: O Allahu, zabierz Żydów.

Tłum: Amen.

Kaznodzieja: O Allahu, zabirz Żydów i ich pomocników.

Tłum: Amen.