Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj .3 października 2015 r. oddział informacyjny Państwa Islamskiego (ISIS) w prowincji Damaszek opublikował pięciominutowy film zatytułowany „[Walczcie z tymi, którzy nie wierzą w Allacha], aż do czasu, gdy zapłacą należność […] i uznają swe podporządkowanie” (Koran, 9:29). Film opublikowano na archive.org i rozpowszechniono w mediach społecznościowych, w tym na Twitterze, pod hasztagiem „prowincja Damaszek”. Jego tematem jest narzucenie przez ISIS paktu zimma i podatku dżizja chrześcijańskim mieszkańcom miasta Al-Karjatajn w Syrii, które niedawno podbili. Filmowi towarzyszy materiał pokazujący, jak IS usuwa krzyże z kościołów i niszczy je, a także ujęcie podpisywania paktu.[1]

Film zaczyna się ujęciem bojowników ISIS wchodzących do Al-Karjatajn i idących jego ulicami. Narrator podkreśla, że po tym, jak bojownicy „uwolnili” miasto od „żołnierzy tyrana [czyli armii prezydenta Syrii, Baszara Al-Assada]”, do miasta powróciło prawo szariatu, a jego muzułmańscy mieszkańcy znów się uśmiechają. Narrator mówi, że niektórzy z lokalnych chrześcijan zdecydowali się przejść na islam, a inni woleli podpisać pakt zimma, zapłacić dżizję i żyć w pokoju i bezpieczeństwie w Kalifacie Islamskim. Pokazano sceny, na których bojownicy IS zrzucają krzyż z dachu kościoła i niszczą nawę kościelną.

Jeden z członków ISIS wyjaśnia, jak potraktowano lokalnych chrześcijan, po tym jak przejęto miasto. Mówi, że niektórych wzięto jako zakładników, a inni uciekli do „Diyar Al-Kuffr [siedziby niewiary] i miejsc kontrolowanych przez Baszara Nusairi [Alawitę]”.

Mówi [też], że chrześcijanie, których pojmano i którzy zostali w mieście, mieli do wyboru cztery opcje: po pierwsze, mężczyźni mogli zginąć, a kobiety i dzieci trafić do niewoli. Po drugie, mogli zostać wymienieni za więźniów, pieniądze lub łupy [wojenne]. Po trzecie, mogli uzyskać ułaskawienie pod warunkiem, że opuściliby kalifat. Po czwarte, mogli podpisać pakt zimma i zapłacić dżizję. Ostatecznie, mówi, „kalif muzułmanów [Abu Bakr Al-Bagdadi] okazał wspaniałomyślność i szczodrość [chrześcijanom] i zgodził się, by zapłacono mu dżizję, a [chrześcijanie] żyli pod rządami kalifatu w ramach kontraktu zimmy”. Dodaje, że „przywódca muzułmanów” zgodził się, by dać chrześcijanom, którzy uciekli z miasta, możliwość podpisania zimmy i powrotu w ciągu miesiąca do swoich domów i pól uprawnych.

Mówca podsumowuje: „To wiadomość do wszystkich chrześcijan na wschodzie i zachodzie, [a także do] obrońcy krzyża ‒ Ameryki: przejdźcie na islam, a nie spotka was krzywda. Jeśli odmówicie, będziecie musieli zapłacić podatek dżizja”. Mówca wspomniał o komentarzach rzecznika ISIS, Abu Muhammada Al-’Adnaniego, który powiedział wcześniej, że zapłacenie dżizji to tysiąckrotnie mniejsza [kwota] niż chrześcijańska inwestycja w wojnę przeciwko muzułmanów, którą i tak przegrają.

Poniżej zamieszczamy kadry z filmu, a także sam film i transkrypcję:Zrzucanie krzyża z dachu kościoła w Al-KarjatajnZniszczona nawa kościoła w Al-KarjatajnChrześcijanie pojmani przez ISIS w Al-KarjatajnChrześcijanie, którzy uciekli z miasta, ale powrócili po podpisaniu paktu zimma

Video missing!

Głos członka ISIS: „Chwalmy Allacha, który obdarzył Jemu oddanych swoim błogosławieństwem i zapewnił im zwycięstwo i zdobycie miasta Al-Karjatajn. W mieście zapanowało prawo islamu, a ci z jego mieszkańców, którzy byli Ludem Księgi, ulegli. Niektórzy z tych chrześcijan przeszli na islam, a inni zdecydowali się na podpisanie paktu zimma i zapłacenie dżizji. Woleli żyć w pokoju i bezpieczeństwie pod islamskimi rządami w Państwie Islamskim”.


[…]

Zdjęcia przedstawiające przejęcie kościołów przez IS

Członek ISIS: „Allach powiedział: Zwalczaj tych, którzy nie wierzą w Allaha ani w Dzień Ostateczny, ani nie uznają za zabronione tego, co zostało zabronione przez Allaha i Jego Proroka, ani nie uznają religii Prawdy, (nawet jeśli są) Ludem Księgi, dopóki nie zapłacą dżizję z wolą podporządkowania się i sami nie poczują się poddanymi”.


Allach pozwolił swoim wierzącym w jednego Boga sługom na podbicie miasta Al-Karjatajn. Niektórych chrześcijan z miasta pojmano, a inni uciekli do siedziby niewiary, rządzonej przez Baszara Alawitę i jego żołnierzy. Ponieważ schwytano ich zanim postarali się o kontrakt zimmy, mieli do wyboru cztery opcje: po pierwsze, mężczyźni mogli zginąć, a kobiety i dzieci trafić do niewoli. Po drugie, mogli zostać wymienieni [za więźniów, pieniądze lub zdobycz wojenną]. Po trzecie, mogli zostać ułaskawienie pod warunkiem, że opuściliby kalifat]. Po czwarte, mogli podpisać pakt zimma i zapłacić dżizję.

Kalif muzułmanów [Abu Bakr Al-Bagdadi] okazał sympatię i wspaniałomyślność [chrześcijanom] i zgodził się, by zapłacono mu dżizję, a [chrześcijanie] żyli pod rządami kalifatu w ramach zimmy. Dał także chrześcijanom, którzy uciekli z miasta, możliwość podpisania zimmy i powrotu w ciągu miesiąca do swoich domów i pól uprawnych.


Podsumowując, oto wiadomość do wszystkich chrześcijan na Wschodzie i Zachodzie, [a także do] Ameryki, obrońcy krzyża: przejdźcie na islam, a nie spotka was krzywda. Ale jeśli odmówicie, będziecie musieli zapłacić podatek dżizja”. Jak powiedział nasz szejk, Al-’Adnani: zapłacenie dżizji to tysiąckrotnie mniejsza [kwota] niż chrześcijańska inwestycja w bezcelową wojnę przeciwko Państwu Islamskiemu”.


Przypis:

[1] Patrz MEMRI JTTM, ISIS Issues Dhimma Contract For Christians To Sign, Orders Them To Pay Jizyah, 3 września 2015


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .