25 maja 2023 r. administracja Bidena opublikowała pierwszą w historii amerykańską narodową strategię zwalczania antysemityzmu [1], 60-stronicowy dokument pełen wezwań do Kongresu i wezwań do działania „całego społeczeństwa”. Warto zauważyć, że strategia obejmuje kilka przypadków zrównania islamofobii z antysemityzmem. [2]

Źródło: White House

Nienawiść do muzułmanów jest istotnie prawdziwym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych. Jednak antysemityzmu nie można łączyć z innymi zjawiskami, takimi jak islamofobia. Antysemityzm to nie tylko ideologia – raczej przejawia się w działaniu, a antysemickich przestępstw z nienawiści jest więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej nienawistnej ideologii w Ameryce. W listopadzie 2022 roku dyrektor FBI Christopher Wray powiedział, że 63% przestępstw z nienawiści na tle religijnym jest motywowanych antysemityzmem, mimo że Żydzi stanowią tylko mniej niż 3% populacji USA. [3] Ponadto FBI, ADL, a także departamenty policji odnotowały w ostatnich latach znaczny wzrost ataków antysemickich. [4]

Co więcej, wielu muzułmańskich duchownych w Ameryce głosi antysemityzm i wzywa do przemocy wobec Żydów. Archiwa MEMRI zawierają dziesiątki filmów amerykańskich imamów wzywających do unicestwienia Żydów, przepowiadających, że muzułmanie dokonają rzezi na Żydach w Dniu Sądu, odnoszących się do Żydów jako potomków małp i świń oraz odnoszących się do korupcji, intryg i „nieczystości” Żydów.

Autorzy tej nowej strategii odnieśliby korzyści, gdyby zapoznali się z tą rzeczywistością. Gdyby to zrobili, nie popełniliby błędu, umieszczając razem ofiarę i oprawcę w dokumencie poświęconym zwalczaniu antysemityzmu.

Co prawda, strategia krótko dotyka rzeczywistości – na stronie 37 stwierdza: „Prezydent od dawna wzywał do fundamentalnych reform sekcji 230 Communications Decency Act, a Kongres powinien usunąć specjalny immunitet dla platform internetowych”. Niestety, ujawnia to również ignorancję stojącą za strategią – zamiast podjęcia szybkich i zdecydowanych działań jako władza wykonawcza w celu zreformowania sekcji 230, administracja wydaje się być usatysfakcjonowana wydaniem kolejnego „wezwania do działania” wśród dziesiątek innych pustych wezwań. Sekcja 230 jest główną przyczyną rozpowszechniania w Internecie nienawistnych ideologii (w tym dżihadu i antysemityzmu), a administracja nie zreformowała ustawodawstwa i nie pociągnęła firm mediów społecznościowych i ich właścicieli do odpowiedzialności za treści na ich platformach – mimo że wszystkie inne formy mediów są odpowiedzialne. Media społecznościowe można porównać do energii jądrowej: niosą ze sobą ogromny potencjał i korzyści, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie pozwoliłby, aby pozostały nieuregulowane.  

Poniżej znajdują się przykłady amerykańskich duchownych muzułmańskich głoszących nienawiść do Żydów i nawołujących do przemocy wobec nich:

Imam Moustafa Kamel z Anaheim w Kalifornii cytuje hadis o muzułmanach zabijających Żydów w Dniu Sądu, dodaje: Wszystkie stworzenia są przeciwne tej bigoteryjnej i aroganckiej rasie ludzi; Zostaną unicestwieni

Imam Hamdy Sadek z Hawthorne w Kalifornii w piątkowym kazaniu: Żydzi prześladowali proroków, a potem ich zabili; O Allahu, oczyść meczet Al-Aksa z wrogości Żydów!

Piątkowe kazanie imama Mohammada Abbasiego z New Jersey: W Koranie tak wiele razy wspomina się o Żydach z powodu rozmiaru korupcji, intryg i zamieszania, jakie powodują na świecie; Muzułmanie usuną ten brud zwany Izraelem

Shaheen Nassar z CAIR LA: „Europejscy żydowscy kolonizatorzy” w Palestynie, którzy przeszli na judaizm w średniowieczu, nie mają żadnego związku ze starożytnymi Izraelitami; Antysemityzm jest sposobem prześladowania grupy za fałszywe twierdzenie, że pochodzi z historycznej Palestyny

Syracuse, NY, Imam Khadar Bin Muhammad: COVID-19 jest przypomnieniem, że „po prostu nic nie robimy” w otoczeniu zła w kraju niewiernych; Kobiety, które odsłaniają kostki, nadgarstki, uszy, szyje igrają z Allahem jak Żydzi

Imam Mohamad Joban z Redmond, WA: Allah zmienił Żydów w nikczemne małpy i świnie za nieposłuszeństwo wobec Niego; Dziecko urodzone w Malezji z ogonem jest ich potomkiem

Imam z Filadelfii Abdelmohsen Abouhatab w serii antysemickich kazań: Żydzi są najgorszym narodem, kontrolują propagandę i media; Izraelski premier rozciął brzuch kobiecie w ciąży

Szyicki imam z Detroid, Bassem Al-Sheraa: Żydzi prostytuowali swoje kobiety, zabijali proroków, trudnili się lichwą, by zdobyć władzę

Antysemickie przemówienia imama Na’eema Abdullaha z Pittsburgha: Żydzi aszkenazyjscy nie są prawdziwymi Żydami; Żydzi kierują wszystkim za kulisami; Niektórzy Żydzi zostali przemienieni w małpy i świnie; Biała supremacja dokooptowała judaizm

Nowojorski duchowny Ibn Muneer: Islam bez dżihadu jest jak miód bez słodyczy; Nie przepraszaj za mówienie prawdy o dżihadzie, Żydach i chrześcijanach

Muzułmański duchowny z Nowego Jorku Ibn Muneer: Muzułmanie nie powinni przepraszać za małżeństwo proroka Mahometa z nieletnią, Żydzi i chrześcijanie i tak nigdy nie będą z was zadowoleni

Piątkowe kazanie w Raleigh Area, Karolina Północna, wygłoszone przez syryjskiego imama Abdullaha Khadrę: Hajfa, Akka, Jaffa to ziemia muzułmańska; Żydzi zniekształcili fakty o Ścianie Zachodniej; Na końcu czasów będziemy walczyć z Żydami

Imam Raed Saleh Al-Rousan z Houston: „Dobra nowina” – muzułmanie zabiją Żydów w Dzień Sądu Ostatecznego; „Nie mówcie mi, że Palestyna jest krajem żydowskiego [ludu]”

Kalifornijskie kazanie: Imam Ammar Shahin modli się do Allaha, by zamienił Jerozolimę i Palestynę w cmentarz dla Żydów i uwolnił meczet Al-Aksa od „ich plugastwa”

Kalifornijski imam Mahmoud Harmoush modli się do Allaha, aby zniszczył Żydów: oni chcą [zdobyć] Mekkę i Medynę

Kalifornijskie kazanie piątkowe: imam Ammar Shahin cytuje antysemickie hadisy, modli się o unicestwienie Żydów i wzywa do wyzwolenia meczetu Al-Aksa od ich „nieczystości”

Imam z Wirginii, Shaker Elsay, przeciwko procesowi pokojowemu z Żydami: To jest w ich genach i krwi

*Yigal Carmon jest prezesem MEMRI.

 

[1] Whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/U.S.-National-Strategy-to-Counter-Antisemitism.pdf.

[2] Podkreślenia dodane przez MEMRI.

Strona 11: „…Aby opracować tę strategię, przeprowadziliśmy sesje z ponad 1000 różnych interesariuszy ze społeczności żydowskiej i poza nią. […] Dyskusje te [pomogą] również w informowaniu o późniejszych kompleksowych wysiłkach USA w walce z islamofobią i powiązanymi formami uprzedzeń i dyskryminacji…”

Strona 17: „…Agencje federalne włączą do programów szkoleniowych informacje o uprzedzeniach i dyskryminacji związanej z religią, pochodzeniem narodowym, rasą i pochodzeniem etnicznym, w tym informacje o antysemityzmie i islamofobii oraz o przystosowaniach religijnych w miejscach pracy …”

Strona 18: „…Small Business Administration (SBA) połączy właścicieli małych firm z organizacjami społecznymi w celu zapewnienia szkoleń i zasobów dla właścicieli i pracowników w zakresie zapobiegania i reagowania na przypadki antysemityzmu, islamofobii i innych form nienawiści …”

Strona 24: „…Departament Obrony (DOD) wykorzysta istniejące dane ankietowe do oszacowania rozpowszechnienia zachowań antysemickich i islamofobicznych w wojskowych miejscach pracy, aby ocenić swoją politykę przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu dyskryminacyjnemu i działalności ekstremistycznej. Ta analiza byłaby pierwszym konkretnym oszacowaniem antysemickiej i islamofobicznej aktywność w wojskowych miejscach pracy, aby zidentyfikować luki, którymi należy się zająć w przyszłych strategiach, programach i procedurach zapobiegania i reagowania na antysemityzm i islamofobię w wojsku…”

Strona 45: „…HUD wystosuje list do ponad 200 finansowanych ze środków federalnych Programów Inicjatyw Sprawiedliwego Mieszkania i Programów Pomocy Sprawiedliwego Mieszkania w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi , islamofobii i pokrewnym formom uprzedzeń i dyskryminacji w mieszkalnictwie…”


[3] Youtube.com/watch?v=4gKg3WMKNjs, 17 listopada 2022 r.

[4] Inss.org.il/publication/islamist-antsemitism/, 18 kwietnia 2023 r.