Z okazji Dnia Pamięci o Holocauście w Izraelu 8 kwietnia 2021 r. irański dysydent, Hamid Mutaszar, założyciel Liberalnej Partii Ahwazi, dał wyraz sympatii wobec Żydów, nazywając ich „naszymi braćmi”, a Holocaust „najgorszą zbrodnią w historii”. Napisał, że mimo prześladowań, masakr i wygnań, jakich doznali z rąk różnych dyktatorów, a ostatni raz z rąk nazistów, naród żydowski powstał z popiołów i powrócił do swojej ojczyzny dzięki odwadze, innowacjom i kreatywności. Mutaszar wezwał świat, by wyciągnął naukę z Holocaustu w celu zapobieżenia jego powtórce, tym razem z rąk “terrorystycznego irańskiego reżimu”, który grozi narodom regionu, a szczególnie Żydom. Każdy, kto chce dołączyć do szeregów zwolenników pokoju i tych, którzy działają na rzecz “ludzkości ogólnie i naszych żydowskich braci w szczególności”, napisał, musi uznać prawo Żydów do Ziemi Świętej, obiecanej im w pismach świętych i pomóc im w budowaniu jej. 


Hamid Mutaszar  (źródło: irfaasawtak.com)

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu.[1]

Braterski naród żydowski, który przez całą historię cierpiał pod barbarzyńskimi reżimami i został rozproszony po całym świecie po tym, jak jego kraj był raz za razem okupowany, został zaatakowany przez barbarzyńskich nazistów… Ale z wolą Allaha i z wiarą tego narodu w swoje prawo do istnienia pokonał on wszystkich tyranów i złoczyńców, od Hamana do nazistów. Żydzi pokonają każdego, kto próbuje wygnać ich i poniżyć, ponieważ Allah chce ich i ponieważ są odważnym, ambitnym i godnym narodem – innowacyjnym, kreatywnym, wybranym i cennym…

[To jest naród], który stara się służyć światu w nauce i wiedzy. Patrzcie, wrócili do swojej historycznej ziemi po tym, jak tyrani wygnali ich i [trzymali ich poza nią] przez ponad 3000 lat… To, co barbarzyńscy naziści zrobili narodowi żydowskiemu, było najbardziej odrażającą zbrodnią, jaką zna historia… i ja, jako człowiek wygnany ze swojego kraju, czuję w tych smutnych i bolesnym momentach [solidarność] z [żydowskim narodem], ponieważ ja i mój naród przeżywamy tę samą tragedię i cierpienia, jakich nasi bracia Żydzi doznali z rąk nazistów w przeszłości i [doznają dzisiaj] z rąk nowych faszystów, czy to islamskich, czy nacjonalistycznych… Dzisiaj naziści zniknęli [ze świata] razem z ich barbarzyńskim i niemoralnym dziedzictwem… a naród żydowski pozostaje, dumny, silny i godny, i jest partnerem w budowaniu ludzkiej cywilizacji i w [założeniu] państwa Izrael jako narodowego, pełnoprawnego państwa godnego tego narodu…

Każdy, kto zaprzecza tej tragicznej katastrofie [Holocaustowi], że odebrał życie sześciu milionom niewinnych ludzi, jest zwolennikiem barbarzyństwa i bark mu jakichkolwiek ludzkich wartości. Takim  ludziom trzeba się absolutnie sprzeciwiać… Musimy nauczyć się z tego doświadczenia, żebyśmy mogli podejmować właściwe kroki, by dzisiaj zachować pokój ludzkości [i nie dopuścić] więcej do takich katastrofalnych zdarzeń.

Niestety, ponad 90 lat później, jesteśmy dzisiaj świadkami istnienia reżimów, które są bardziej brutalne i barbarzyńskie niż naziści – takich jak terrorystyczny reżim Iranu, który połączył teorię rasowe supremacji z religią w celu masakrowania ludzi i zaprzeczania, w szczycie arogancji, nazistowskiemu Holocaustowi i eksterminacji Żydów, a równocześnie wzywa do wygnania raz jeszcze tego narodu [tj. Żydów] z ich ziemi. [Ten reżim także] wspiera terrorystyczne organizacje, takie jak Hamas, [Palestyński Islamski] Dżihad, Hezbollah, Hutich i [iracką, szyicką islamistyczną] organizację terrorystyczną, i tworzy zbrojny blok polityczny z antysemicką ideologią, jak gdyby planował masakrę, która przewyższy nazistów.

Ostrzegam świat przed tym terrorystycznym reżimem i jego planami wobec każdego narodu w regionie, szczególnie żydowskiego narodu, i wzywam do podjęcia poważnych kroków, by wygnać to zagrożenie, które leży ciężko na piersiach narodów regionu i zagraża rasie ludzkiej. Musimy zjednoczyć się i stanąć jako jeden ludzki blok przeciwko temu złu, które przychodzi z Iranu i jego rządów prawoznawcy, by zapobiec zajściu kolejnych masakr narodów w regionie. Holocaust pozostanie symbolem i wyrazem szczytu ucisku człowieka, a szczególnie Żydów oraz jako plama hańby na czołach tyranów i arogantów.

Aby zostać zaliczonym do narodów, które dążą do pokoju i dobra człowieka, a szczególnie dla naszych żydowskich braci, proponuję uznanie historycznej ziemi Żydów w celu zagwarantowania… konsolidacji ich ziemi obiecanej i ich obiecanego państwa, jak napisano w księgach świętych, których źródłem jest boże objawienie [tj. Tora, Nowy Testament i Koran]…

Musimy stanowczo poprzeć [prawa Żydów], żeby naród żydowski mógł zabezpieczyć swoje dalsze istnienie i swoje historyczne granice, jak napisano w Koranie, i mógł się zjednoczyć. Popieramy słowa Allaha i polegamy na nich jako na bożym prawie. To jest prawo, które musi uznać cała ludzkość jako takie, które nie było zrealizowane – i nadszedł czas przywrócenia [tego prawa] jego pierwotnym właścicielom.

Niechaj Allah okaże miłosierdzie męczennikom narodu żydowskiego.

[Podpis],

Założyciel Liberalnej Partii Ahwaz


[1] Kitabat.com, April 8, 2021.