Wprowadzenie

Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa (Bośniacki Ruch Dumy Narodowej), założony około dwa lata temu, opisuje siebie jako ruch narodowo socjalistyczny (nazi) propagujący supremację białych i narodową odnowę bośniacką. Tym, co różni BRDN od innych europejskich grup neo-nazistowskich, jest fakt, że został założony i jest przeznaczony dla muzułmanów bośniackich – co jest widoczne w sferach ich operacji, wyliczonych na ich portalu internetowym[1] . Portal stwierdza, że 95% członków grupy jest muzułmanami (choć nie jest to warunek członkostwa). Portal ujawnia także, że grupa wysławia sojusz muzułmanów z nazistami podczas II wojny światowej: czci muzułmanów, którzy dołączyli do nazistowskiej machiny wojennej i ich przywódcę, ówczesnego muftiego Jerozolimy Hadża Amina Al-Husseiniego, który od 1941 r. do 1945 r. kolaborował z kierownictwem nazistowskim i z SS, uważa za wzór osobowy.

Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od niektórych krajów UE Bośnia nie zakazuje działania grup neo-nazistowskich ani używania symboli nazistowskich – umożliwiając tej organizacji na bezkarne działanie i szerzenie swoich materiałów.

W niniejszym raporcie dokonujemy przeglądu ideologii tej organizacji, tak jak opisana jest ona na ich portalu.

Ideologia BRDN

Portal BRDN, który ma działy po bośniacku i po angielsku, oznajmia, że ideologia organizacji oparta jest na doktrynie nazistowskiego ministra propagandy Josepha Goebbelsa, jak to ujął w manifeście NAZI-SOZI: Pytania i dopowiedzi dla Narodowych Socjalistów (1932). Dział na portalu przedstawia „Dziesięć przykazań Narodowych Socjalistów”, który jest częścią tego manifestu, zaadaptowanego do obecnej sytuacji w Bośni i Hercegowinie. Inny dział, zatytułowany „Postawy BRDN” podkreśla nacjonalizm bośniacki i wylicza ideologie, które grupa odrzuca, a które obejmują komunizm, kapitalizm, islamizm, a także syjonizm, który według portalu dąży do dominacji nad światem. W tym dziale, pisanym po angielsku znajduje się oświadczenie:

„Jesteśmy przeciwko sojuszom i związkom, których celem jest ustanowienie i ochrona nowego porządku świata (UE jako związek kontynentalny i NATO jako armia globalna). Bośnia musi być wolnym narodem z własną armią, która jest zawsze gotowa do obrony suwerenności kraju [i która] sprzeciwia się polityce globalizacji narzucanej przez struktury syjonistyczne z jednym tylko celem – stworzenia jednego rządu światowego, który pozwoli ‘szarej eminencji’ [2] na rządzenie światem.

Ideologiami, które nie są mile widziane w Bośni, są: syjonizm, islamizm, komunizm, kapitalizm. Jedyną ideologią dobrą dla Bośni jest nacjonalizm, ponieważ zapewnia dostatek narodowy i sprawiedliwość społeczną…”


Logo BRDN z napisem: „Obudź się, Bośnio!!! Pora walczyć o życie naszego narodu i przetrwanie naszej rasy „[3]

Warte zauważenia jest włączenie „islamizmu” do odrzuconych ideologii. Jak wspomniano, portal twierdzi, że 95% członków grupy jest muzułmanami (pozostałe 5% to bogomilcy – członkowie sekty chrześcijańskich gnostyków, która propaguje powrót do wczesnego chrześcijaństwa). Jednak portal podkreśla także, że przynależność religijna jest nieistotna dla członkostwa w organizacji, która propaguje supremację białych, i że organizacja nie uważa duchownych i instytucji religijnych za źródło autorytetu. W istocie stwierdza, że religijny establishment Bośni i jego przywódca, Naczelny Mufti, nie mają żadnej legitymacji, ponieważ są narzędziami, poprzez które UE i społeczność międzynarodowa niszczą narodową tkankę Bośni. W kategoriach uczuć religijnych organizacja wydaje się sympatyzować z Ruchem Kreatywności, nowoczesną religią nieteistyczną, którą przyjmuje wiele grup rasistowskich jako „religię białego człowieka”.

W dodatku do odrzucenia syjonistów, komunistów, kapitalistów i islamistów, organizacja wyraża także wrogość wobec innych grup, pogardzanych przez nazistów, a mianowicie homoseksualistów, Romów i czarnych.

Dział zatytułowany “literatura” pokazuje linki do tekstów Adolfa Hitlera, Josepha Goebbelsa, Benito Mussoliniego, Reinharda Heydricha (wysokiego dowódcy SS i jednego z głównych architektów Holocaustu) oraz Alfreda Rosenberga (przywódcy nazistowskiego i ministra Rzeczy na okupowane terytoria wschodnie), jak również do artykułów o SS i Protokołów mędrców Syjonu, literatury o złym wpływie wolnomularzy i rozmaitych tekstów o teorii ras i supremacji białych[4] . Galeria fotograficzna portalu obejmuje zdjęcia związane z różnymi tematami dotyczącymi grupy, włącznie z „propagandą BRDN”, „kampaniami”, „wrogami” i historią Bośni.

Jeśli chodzi o działalność grupy, to wydaje się jak dotąd ograniczona do prowadzenia portalu i organizowania tajnych spotkań członków grupy, którzy, według portalu, są “bardzo starannie sprawdzani”.

Wysławianie kolaboracji bośniackiej z nazistami w II wojnie światowej

Operator portalu nazywa siebie „Sauberzweig”, od nazwiska Karla Gustava Sauberzweiga, dowódcy 13 Dywizji Górskiej Waffen SS Handżar[5] . Była to dywizja muzułmanów bośniackich, zwerbowanych przez Hadża Amina Al-Husseiniego jesienią 1943 r., która walczyła po stronie nazistów II wojnie światowej. Dywizja ta – która uczestniczyła w okupacji Węgier w 1944 r. i miała również za zadanie pilnowanie kolei z Węgier na Słowację i do Polski, gdzie została zlikwidowana połowa Żydów węgierskich – jest wielce czczona przez BRDN. Portal cytuje raporty wysokich rangą nazistów o tej dywizji i jej żołnierzach:

„Bośniak jest bardzo dobrym żołnierzem. Jego siła leży w wykorzystaniu terenu i w walce z bliska. Przy ataku piechoty jest on w swoim żywiole. W obronie musi być jednak kierowany ściśle i z ostrożnością. Podczas ciężkiego ostrzału artylerii wroga i podczas ataków z powietrza musi być prowadzony bardzo starannie. Ma dobrą naturę, ale nienawidzi elementu serbskiego. Przywiązuje się z niemal dziecięcą lojalnością do oficera, który zdobędzie jego serce. Ma skrajne poczucie sprawiedliwości i honoru.

Kocha swoją bośniacką ojczyznę. Ta siła musi być wielokrotnie wzmacniana, tj. trzeba podkreślać, że pora, kiedy dywizja powróci na Bałkany, żeby ratować ojczyznę, zależy od jednostki. Im szybciej opanuje swoje zadania, tym szybciej dywizja będzie gotowa do akcji”.– SS Brigadefuhrer Karl G. Sauberzweig

Wiedziałem, że istnieje ryzyko, iż kilku zdrajców może być przeszmuglowanych do dywizji, ale nie mam najmniejszej wątpliwości co do lojalności Bośniaków. – [Reichsführer-SS] Heinrich Himmler[6] .


Hadż Amin Al-Husseini na inspekcji 13 Dywizji Górskiej Waffen SS Handżar. Za nim, na prawo, jest dowódca dywizji, SS-Oberführer Karl Gustav Sauberzweig.[7]

Portal cytuje także wypowiedzi muzułmańskich dowódców dywizji, opisujących wizję, jaką podzielali z nazistami:

„Oni [tj. wrogowie Niemców]są waszymi wrogami i wrogami Boga. I są to Anglicy, Amerykanie i bolszewicy, którzy walczą przeciwko wierze, przeciwko Bogu, przeciwko moralności i sprawiedliwemu porządkowi. Po drugiej stronie stoją narodowo-socjalistyczne Niemcy ze swoimi sojusznikami pod kierownictwem Adolfa Hitlera, którzy walczą za Boga, wiarę, moralność i sprawiedliwszy, słuszniejszy porządek na świecie, jak również o sprawiedliwszą dystrybucję dóbr, które Bóg stworzył dla wszystkich ludzi.

Kiedy obchodzimy to święto Bajram z dobrą żywnością, a nawet z chałwą, cała armia naszych braci, nasi uchodźcy, wędrują od miast do wiosek, owinięci w szmaty, bosi, głodni i zmarznięci. Ich święto Bajram będzie spędzone w nieszczęściu i rozpaczy. Jest jeszcze smutniejsze, że czetnicy [serbskie organizacje paramilitarne, nacjonalistyczne i monarchistyczne] i partyzanci prowadzą swoją działalność, mordując i grabiąc, gdzie nie pójdą. Ale wołamy do nich: „Możecie mordować i grabić, ale nadejdzie dzień, kiedy role będą odwrócone!”– Imam Waffen-SS Hanžar divizije, Muhasilovic

„Te czyny oznaczają wielkie dobrodziejstwo dla nas muzułmanów i ogólnie dla Bośni. Uważam dlatego za swój obowiązek wyrazić nasze podziękowanie Reichsfuhrer-SS w imieniu imamów dywizji, jak również w imieniu setek tysięcy ubogich w Bośni i przysięgam, że jesteśmy gotowi złożyć życie w bitwie za wielkiego przywódcę Adolfa Hitlera i za Nową Europę”.– Imam dywizji Handżar SS-Hauptsturmführer Husein Džozo[8]

Galeria zdjęć portalu zawiera wiele zdjęć ilustrujących kolaborację Bośniaków z nazistami podczas II wojny światowej, takich jak zdjęcia parad na cześć Amina Al-Husseiniego podczas jego wizyt w Bośni i zdjęć żołnierzy i oficerów Dywizji Handżar.


SS-Oberführer Sauberzweig na inspekcji parady żołnierzy dywizji[9]

Antysemityzm grupy

Dział „Pytania i odpowiedzi” portalu rozwija temat wrogości grupy wobec Żydów. Operator portalu pisze:

„Żydzi mają olbrzymie wpływy na całym świecie – w polityce, ekonomii, kulturze i religii. Każdy, kto drwi [z tezy o] spisku żydowskim, potrzebuje tylko otworzyć Biblię. Znajdzie tam, że przez od ponad tysiąca lat ludy europejskie wyznają religię, która z jakiegoś nieznanego powodu, określa Żydów jako naród wybrany i stwierdza, że syn Boga był Żydem i że Bóg obiecał Żydom panowanie nad pewnym obszarem geograficznym. Myślący człowiek powinien zapytać siebie: jak to jest, że naród tak mały odgrywa tak dużą rolę w życiu narodów europejskich? Ignorowanie tego pytania jest ignorowaniem rzeczywistości.

Jest faktem, że siły żydowskie były zaangażowane w Rewolucji Francuskiej, w I wojnie światowej, w Rewolucji Październikowej [1917] i w II wojnie światowej. Każdy, kto ma oczy w głowie, może to zobaczyć. Chcą oni wymazać wszelkie ślady autentycznej kultury europejskiej i zastąpić ją amerykańską anty-kulturą zwaną ‘wielokulturowością’! Te same siły promują także [politykę] otwartych granic i masowej imigracji, która niszczyła naturalny rozwój Europy od czasów starożytnych. Chcą stworzyć świat, który dławi wszystkie dobre owoce [kultury] naszych przodków. Faktem jest, że rasa aryjska nie przetrwała więcej niż 50 lat pod rządami tych sił. Wszystko, czego chcemy, to obrona naszego prawa do egzystencji i życia”[10] .

Dział zatytułowany „Nowy porządek świata” stwierdza, że Żydzi faktycznie kontrolują świat:

„Wolność słowa przyznana jest garstce ‘uprzywilejowanych’ polityków, dziennikarzy i funkcjonariuszy, którzy są marionetkami syjonistycznego mechanizmu… Władze szybko uciszają i cenzorują głosy, które bronią wartości deptanych codziennie przez skuteczną propagandę medialną, kontrolowaną przez rządzących Żydów. Prawda jest kosztowna, ale każdy więzień wie, że wolność jest bezcenna… 90% problemów na świecie jest wynikiem mrocznego planu sformułowanego przez propagatorów Nowego Porządku Świata w celu pozwolenia ‘wybranemu narodowi’ na panowanie nad ich imperium, a mianowicie nad [całym] światem. Ten diabelski plan jest dziełem syjonistów, masonów i iluminatów[11], i stajemy się tego częścią, kiedy wierzymy w ich kłamstwa… Pewna grupa ludzi próbuje zdławić uczucia całej ludzkości, uczucia, które są tak ważne! Chcą zachować status ‘wybranego narodu’, który dla siebie ustanowili. [Wierzą], że my, ‘goje’ musimy znać nasze miejsce, ponieważ [według nich] oni są elitą, a my jesteśmy [zaledwie] zwierzętami, tańczącymi, jak nam zagrają”[12] .

*A. Ceresnjes jest pracownikiem naukowym w MEMRI; Y. Carmon jest prezydentem i założycielem MEMRI.


[1] www.bosanski-nacionalisti.com .

[2] This term usually refers to a figure who wields power and influence unofficially or behind the scenes.

[3] http://www.bosanski-nacionalisti.com/apps/photos/album?albumid=8485841

[4] http://www.bosanski-nacionalisti.com/literatura.htm .

[5] The word hanjar means „dagger” in Arabic.

[6] http://www.bosanski-nacionalisti.com/literatura.htm .

[7] http://www.bosanski-nacionalisti.com/apps/photos/album?albumid=8624033

[8] http://www.bosanski-nacionalisti.com/literatura.htm .

[9] http://www.bosanski-nacionalisti.com/apps/photos/album?albumid=8624033

[10] http://www.bosnacenter.com/bpnpinterwiev.htm .

[11] Historically the name refers to the Bavarian Illuminati, an Enlightenment-era secret society founded in 1776. In more modern contexts, the name refers to a purported conspiratorial organization which is alleged to mastermind events and control world affairs.

[12] http://www.bosnacenter.com/ideosvijetrazvojprije.htm .