18 sierpnia 2020 r., kilka dni po ogłoszeniu normalizacji stosunków między ZEA a Izraelem, które, między innymi stwierdzało, że wszyscy muzułmanie maja pozwolenie na odwiedzanie meczetu Al-Aksa i na modlenie się tam[1], Wielki Mufti Jerozolimy i Palestyny, szejk Muhammad Hussein, wydał fatwę (opinię o prawie islamskim), która mówi, że mieszkańcy ZEA mają zakaz wizyt w meczecie Al-Aksa i że Palestyńczycy powinni bojkotować ich i stronić od nich.  

Według tej fatwy, normalizacja stosunków z Izraelem i poparcie dla Umowy Stulecia są zakazane według muzułmańskiego prawa szariatu. Podobną fatwę Hussein wydał w 2014 r.[2], a to nowe orzeczenie stwierdza, że muzułmanom wolno odwiedzać święte miejsca w Jerozolimie, jak długo podporządkowują się szeregowi warunków, włącznie z koordynacją z organami palestyńskimi lub jordańskimi i unikaniem normalizacji stosunków z Izraelem.  

Fatwa Husseina wywołała krytykę muzułmańskich duchownych w całym świecie arabskim i muzułmańskim, którzy twierdzą, że nie ma ona oparcia w zasadach szariatu. Pisali, że w prawie islamskim nie na podstaw do zakazu członkom jakiegokolwiek kraju modlenia się w konkretnym meczecie z powodu politycznego stanowiska zajętego przez władze tego kraju i dlatego ta fatwa stanowi zakazany akt upolitycznienia religii. Niektórzy nawet nazywali tę fatwę bezczelnością wobec Allaha, ponieważ meczety należą do Niego jednego i nikt nie ma prawa zakazywać ludziom odwiedzania ich.  

Należy wspomnieć, że od 2012 r. prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud 'Abbas, namawiał Arabów i muzułmanów do odwiedzania Jerozolimy bez żadnych warunków i mówił wyraźnie, że nie jest to uważane za normalizację[3]. W przeszłości to wezwanie Abbasa wywoływało kontrowersje wśród muzułmańskich duchownych. Podczas gdy jedni, tacy jak palestyński minister ds. religijnych, Mahmoud Habbasz[4], popierali wezwanie Abbasa i uważali to za sposób poparcia i wzmocnienia palestyńskiego narodu, inni, wśród nich szejk Jousuf Al-Karadawi[5], sprzeciwiali się i zakazywali każdemu, kto nie jest Palestyńczykiem odwiedzania Jerozolimy, utrzymując, że takie wizyty są wyrazem normalizacji stosunków z izraelskim okupantem.  

Poniżej podajemy przegląd fatwy Husseina i odpowiedzi, jakie wywołała:

[Dalszy tekst nie jest spolszczony]

 


[1] Wam.ae/ar, August 13, 2020.

[2] Maannews.net, March 25, 2014.

[3] Gate.ahram.org.eg, January 17, 2014; Maannews.net, February 26, 2012.

[4] Aljazeera.net, February 28, 2012.

[5] Al-Yawm Al-Sabi’ (Egypt), April 19, 2012.

[6] The Arabic term murabitoun refers to warriors awaiting battle at the front. The terms murabitoun and murabitat also refer to Palestinian activists who stage vocal protests at the Al-Aqsa compound in Jerusalem, especially to prevent Jews from praying there.

[7] Darifta.ps, August 18, 2020.

[8] Akhbarelyom.com, August 18, 2020.

[9] Al-Bayan (UAE), August 19, 2020.

[10] Al-Bayan (UAE), August 19, 2020.

[11] Al-Ittihad (UAE), August 21, 2020.