Autor: Mansour Al-Hadj*


Imam Ammar Shahin

Na filmie wideo w YouTube[1] z sierpnia 2013 r. młodo wyglądający mężczyzna, używający pseudonimu Abu Hafs, z wielką pasją, głębokim i zdeterminowanym głosem recytuje arabski wiersz dżihadystyczny i wykrzykuje następujące słowa: “Moi bracia w Allahu, powiedzcie mi, kiedy będziecie rozwścieczeni? Dajcie nam na jeden dzień wasze armaty, nie zaś wasze łzy. Dajcie je nam i zostańcie na swoich miejscach”. Kiedy przyjrzałem się bliżej, poznałem tego człowieka. To był Ammar Shahin, mieszkający w Kalifornii imam, który powiedział niedawno: “spędziłem cały mój okres w służbie religijnej, pomagając muzułmanom, szczególnie młodym muzułmanom, by mieli zdrowe rozumienie swojej wiary, zdrowe rozumienie islamu, które jest wolne od ekstremizmu i nienawiści”. Dla mnie było to alarmujące.

Jeszcze bardziej alarmujące jednak, poza niedawnymi antysemickimi wypowiedziami Shahina[2] i wezwaniami do unicestwienia wszystkich Żydów[3], jest to, że nadal głosi radykalizm i nietolerancję w swoich wykładach i grupach studiów, nauczając z książek takich jak Trzy zasady [4] i Księga monoteizmu [5] autorstwa Muhammada ibn Abd Al-Wahhaba[6], którego prace są źródłem ideologicznym dzisiejszych ruchów dżihadystycznych i terroryzmu islamskiego. To są te same książki, jakich Państwo Islamskie (ISIS) używa w szkołach, by radykalizować dzieci, rekrutować wojowników i uzasadniać zabijanie niemuzułmanów, jak również muzułmanów, których uznaje za apostatów, włącznie z sufi, szyitami, Ahmadi i innymi. To są te same książki śmiercionośnej i nienawistnej ideologii, którą ja byłem indoktrynowany i stałem się radykałem w młodym wieku w Arabii Saudyjskiej, gdzie urodziłem się i wychowałem. Jest bardzo niepokojące, że ten imam jest człowiekiem, którego wybrali członkowie społeczności muzułmańskiej w Davis w Kalifornii i powierzyli mu rolę swojego przywódcy religijnego i wzoru osobowego dla dzieci.

Dziesiątki filmów z kazaniami, wykładami i przemówieniami imama Shahina na YouTube pokazują jasno, że jest on zbyt radykalny, by „pomóc muzułmanom, by mieli zdrowe rozumienie islamu, które jest wolne od ekstremizmu i nienawiści”. W rzeczywistości poglądy Shahina i jego rozumienie islamu ma więcej wspólnego z poglądami grup ekstremistycznych, których członkowie nienawidzą niemuzułmanów, włącznie z chrześcijanami i Żydami, i którzy uważają wyznawców innych sekt za apostatów. Społeczność muzułmańska w Kalifornii powinna zdemaskować imama Shahina, zakwestionować jego radykalne poglądy i zastąpić go człowiekiem umiarkowanym, którego wizja jest zgodna z amerykańskimi wartościami i zasadami.

Choć jest godne pochwały, że Shahin wystosował przeprosiny[7] za nienawistne modlitwy, które prowadził, bardzo trudno uwierzyć, że to jego emocje, jak powiedział, były odpowiedzialne za antysemickie słowa. Jest jasne, że Shahin nie przeprosił za treść swojej modlitwy, którą często recytują imamowie na całym świecie, włącznie z Wielkim Meczetem w Mekce w Arabii Saudyjskiej. Może on nigdy nie potępić tych nienawistnych modlitw, z którymi wyrósł i które aprobuje.

W przepraszającym oświadczeniu Shahin powiedział: „Społeczności żydowskiej tutaj w Davis i poza [Davis] mówię, że jest mi bardzo, bardzo przykro z powodu bólu, jaki spowodowałem… Rozumiem teraz, że moje słowa były raniące i przepraszam. Rozumiem, że takie słowa jak te mogą zachęcać innych do nienawistnych czynów przemocy. Za to naprawdę przepraszam”. Oglądając jego różne filmy nie byłem zaszokowany, kiedy stwierdziłem, że Shahin wyrażał podobne poglądy przeciwko Żydom w przeszłości, a to powoduje, że rozsądne jest kwestionowanie jego wyjaśnienia. W filmie zamieszczonym na YouTube w czerwcu 2013 r. wyraził pragnienie „pozbycia się Żydów bez wojny dżihadu”[8].

Jaki rodzaj pomocy dostarczał Shahin, kiedy z wielką pasją prosi muzułmanów, by byli rozwścieczeni i pożyczyli armaty w wierszu dżihadystów, szydzącym z pokojowych protestujących, którzy ronią łzy i wyrażają poparcie moralne, i pyta ich dalej w wierszu, czy boją się, że zostaną nazwani terrorystami?

Istnieje olbrzymia różnica między ranieniem uczuć narodu w nagłym wybuchu wściekłości, a wiarą i nauczaniem koncepcji religijnych, które poniżają, dyskryminują i demonizują ten naród. Winą nie należy obarczać jego emocji, ale rzeczywiste wersety Koranu i te powiedzenia proroka Mahometa, które są pełne nienawiści do Żydów i chrześcijan i które promują i uzasadniają używanie przemocy przeciwko nim.

Byłoby sensowniejszym przeproszeniem, gdyby Shahin wygłosił kazanie piątkowe wyłącznie zajmując się kontrowersyjnymi wersetami z Koranu i fragmentami hadisów, i wyjaśnił muzułmanom, że nie pasują one do naszych czasów. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby potępił potworności popełnione w historii przez proroka i jego towarzyszy przeciwko Żydom, które grupy dżihadystyczne używają jako uzasadnienie ataków terrorystycznych przeciwko grupom i osobom uznanym przez nich za niewiernych, apostatów i politeistów.

Wątpię także, że uczenie ich najbardziej radykalnej formy islamu, pomoże młodym muzułmanom w nabyciu “zdrowego rozumienia swojej wiary”. We wspomnianym powyżej filmie Shahin uczył swoich widzów o warunkach uznania muzułmanina za niewiernego, jak to jest opisane w książce Muhammada ibn Abd Al-Wahhaba Księga monoteizmu. Niedawno  [9] w ośrodku islamskim w Davis Shahin nauczał o innej książce promującej radykalny islam, napisanej przez Abd Al-Wahhaba, Księga trzech zasad. 31 sierpnia 2017 r. należąca do ISIS Biblioteka Al-Himma rozprowadzała elektroniczną wersję tejże książki w wielu językach. W tej książce Abd Al-Wahhab podkreślał, że muzułmanie mają obowiązek dokonać hidżra (migracji) z ziemi politeizmu, jak dżihadyści nazywają wszystkie kraje niemuzułmańskie, do ziemi islamu. To orzeczenie, według Abd Al-Wahhaba, jest obowiązujące aż do Dnia Sądu Ostatecznego. Tego właśnie orzeczenia używa raz za razem ISIS, by werbować zagranicznych wojowników z całego świata. Ostatnio, kiedy ISIS zaczęło tracić terytoria, przestało wzywać muzułmanów, by przybywali do Syrii i Iraku, i zamiast tego zachęca ich do dokonywania zamachów terrorystycznych w ich krajach. Osławiona wypowiedź zabitego rzecznika ISIS, Abu Muhammad Al-Adnaniego, której ta grupa używa we wszystkich niemal filmach fetujących zamachy samotnych wilków na Zachodzie, brzmi: „Jeśli tyrani zamykają przed wami drzwi dla imigracji (hidżra), otwórzcie u nich drzwi do dżihadu, żeby pożałowali swoich czynów”. Ponadto książka stwierdza, że ci, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, są uważani za kuffar (niewiernych) oraz że obowiązek dokonywania fizycznego dżihadu nie różni się od oddawania czci Allahowi przez modły i poszczenie.


31 sierpnia 2017 r. Biblioteka ISIS, Al-Himma, rozprowadzała elektroniczną wersję książki  Abd Al-Wahhaba w wielu językach.

Zamiast głosić pokój, tolerancję i zrozumienie, Shahin zachęca do unikania integracji i promuje nietolerancję. Zwracając się do grupy młodych muzułmanów w meczecie w styczniu 2013 r.[10] imam Shahin podkreślał narrację “my przeciwko nim”, mówiąc: “Problem polega na tym, że próbujemy tak bardzo wyglądać jak niemuzułmanie lub przypominać ich w wielu sprawach. W sposobie, w jaki ubieramy się, w sposobie mówienia, w sposobie chodzenia, w uczesaniu, we wszystkim, aż dochodzi do poziomu, na którym nie ma różnicy między nami i nimi, nie ma różnicy między wami i niemuzułmanami, dlaczego?” W tym samym wykładzie Shahin mówił swojej publiczności, że posiadanie dziewczyny jest haram (zabronione). Do tych, którzy czuliby zażenowanie, cytując powody religijne, dla których nie mają dziewczyn, powiedział: „Musicie być bardzo wyraźni i mówić: ‘Ponieważ moja deen [religia] mówi, nie. Ponieważ Allah i jego prorok mówią, nie’. Jesteście inni z powodu waszej deen. Nic innego. Inaczej możemy być z tego samego kraju, ale nie jesteśmy tacy sami. Mogę być sobą, a inny brat może przyjść z daleka ze Wschodu lub Zachodu i kochamy się wzajemnie dla Allaha, ponieważ tym, co nas gromadzi razem jest Allah, jest La Ilaha Illa Allah [Nie ma boga nad Allaha]”. W tym samym filmie Shahin krytykował muzułmanów sufickich i oskarżył ich o to, że są chorzy psychicznie i są narkomanami.

Imam Shahin nie tylko uczy muzułmanów amerykańskich radykalnej wersji islamu, ale także promuje nienaukowe rozumienie biologii kobiety. W lutym 2014 r. w filmie zamieszczonym przez meczet w Davis i zatytułowanym “Islamskie braterstwo/siostrzaność”[11] Shahin powiedział: „Kiedy kobiety są podniecone lub przerażone, dostają okres”.

Analiza poglądów Shahina na demokrację, konstytucję USA i proces podejmowania decyzji, pokazuje wyraźnie, że nie ma on szacunku do żadnego z nich. W rzeczywistości uważa, że wypełnione nienawiścią, nieuporządkowane i pełne sprzeczności książki zwane Sahih Al-Buchari i Sahih Muslim, które są dwiema głównymi kompilacjami hadisów, powinny być bardziej święte i szanowane niż konstytucja USA, która promuje i respektuje podstawowe prawa wszystkich ludzi. Jego kazanie piątkowe z listopada 2016 r. [12] pokazuje wyraźnie, że temu człowiekowi brak podstawowej wiedzy o związkach między Konstytucją a ustawodawstwem. Powiedział: „Mówią o deportowaniu ludzi, jeśli chcą to zrobić, zrobią to. Kto dba o to, że jest to sprzeczne z Konstytucją?” Zrozumiałbym, gdyby powiedział to imam z wypranym mózgiem z Bliskiego Wschodu, który nie wie, że Konstytucja ma znaczenie i że niedawny zakaz podróży wydany przez prezydenta Trumpa wobec sześciu narodów muzułmańskich został zablokowany przez sędziów federalnych na podstawie tego, że jest niekonstytucyjny. W tym samym kazaniu Shahin porównywał demokrację i Konstytucję do „idoli, które czcili niewierni, a które były zrobione z daktyli”. Szydził następnie z tych, którzy wierzą w demokrację, którą on sam odrzuca, ponieważ jest to system rządzenia stworzony przez człowieka. Tego samego uzasadnienia używają grupy dżihadystyczne, kiedy atakują kraje, które nie stosują praw szariatu.

Rozumiejąc, że w USA ludzie mają wolność wyrazu, zgromadzeń i słowa, nie oręduję za uciszeniem Shahina. Zamiast tego wzywam muzułmanów amerykańskich, by demaskowali imamów takich jak Shahin i publicznie kwestionowali ich radykalne poglądy i rozumienie islamu. Dla mnie, podczas gdy wiele wypowiedzi Shaina było zaskakujących, było równie szokujące, że nikt nie przeciwstawił się Shahinowi, kiedy prowadził pełnie nienawiści modlitwy przeciwko Żydom i wyrażał nietolerancję i kłamstwa o sufich, ignorancję o naszym procesie demokratycznym i seksizm o biologii kobiet. Jeszcze bardziej szokujące było to, że zamiast potępienia, przywódcy społeczności muzułmańskiej, uczeni i akademicy usprawiedliwiali w mediach słowa Shahina. Według „Washington Post” Hamza El-Nakhal, którego opisano jako „wieloletniego członka społeczności muzułmańskiej w Davis i byłego prezesa zarządu Ośrodka Islamskiego”, tłumaczył, że imam Shahin “mówił, kiedy był zagniewany. Nie powinien był wygłaszać kazania, kiedy był zagniewany”. „Washington Post” cytowała także Basima Elkarra, dyrektora wykonawczego oddziału Council on American-Islamic Relations (CAIR) w Sacramento, który powiedział o pełnym nienawiści kazaniu Shahina, że było ważne, by „ludzie zrozumieli, że słowa mają znaczenie, słowa mają konsekwencje”. Pondato Nazir Harb Michel, starszy nauczyciel akademicki z Georgetown University’s Center for Muslim-Christian Understanding in Arab and Islamic Studies, krytykował MEMRI za pokazanie przepełnionych nienawiścią kazań Shahina, dodając, że „imam wydaje się być bardzo emocjonalny w pewnych częściach i prawdopodobnie przekroczył granicę między mówieniem o polityce a mówieniem o religii, co byłoby obraźliwe dla wielu”[13].

Muzułmanie amerykańscy powinni zrozumieć, że – inaczej niż narody, które żyją w reżimach totalitarnych, które karzą i więżą ludzi za wyrażanie swoich poglądów i nie aprobują niektórych praktyk religijnych – mogą oni wyrażać niezgodę z duchownymi i imamami, a władze będą ich chronić przed każdym, kto zechciałby ich skrzywdzić. Muzułmanie amerykańscy powinni promować amerykańską wersję islamu do muzułmanów na całym świecie, nie zaś importować radykalną wersję islamu z Arabii Saudyjskiej.

Krytycy osób i instytucji promujących umiarkowaną i pokojową interpretację islamu twierdzą często, że Zachód zamierza zmienić religię islamu w coś innego niż jest to w rzeczywistości.  Wierzą, że potępienie dżihadu przez Zachód, odrzucenie islamskiej koncepcji al-walaa wal-baraa (lojalność wobec muzułmanów i odrzucenie niemuzułmanów) oraz dezaprobata prawa szariatu, są objawami islamofobii. Te oskarżenia powtarzają muzułmanie konserwatywni, radykalni i dżihadyści, włącznie z przywódcami i agentami ISIS i Al-Kaidy. Konserwatywne organizacje muzułmańskie na Zachodzie często potępiają krytyków szariatu i oskarżają tych krytyków o islamofobię, mimo faktu, że szariat zawiera niesprawiedliwe prawa i brutalne kary, takie jak chłosta, dekapitacja, kamienowanie i zrzucanie homoseksualistów z wysokich budynków, co wszystko jest sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. Radykalni imamowie na całym świecie oskarżają umiarkowanych uczonych, którzy promują pokojową i tolerancyjną wersję islamu o to, że są agentami i marionetkami Zachodu. Mówiąc w podobnym tonie w niedawnym filmie[14], Chaled Batarfi, wysoki rangą dowódca Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim (AQAP), powiedział: „Wrogowie Allaha zniekształcili islam w islam przykrojony i zaprojektowany przez Amerykę, w islam bez monoteizmu Allaha, bez [pojęcia] lojalności wobec wiernych i wrogości wobec niewiary i niewiernych, islam bez dżihadu i męczeństwa”. Najwyraźniej, ci konserwatywni, radykalni i dżihadystyczni muzułmanie albo są w stanie zaprzeczania i wyparcia, albo są nieświadomi horrorów popełnionych w imię dżihadu, łamania praw człowieka związanego z prawami i karami szariatu i niebezpieczeństwa indoktrynowania dzieci do lojalności wyłącznie wobec swoich współwyznawców i do nienawiści, braku zaufania i antagonizmu wobec reszty świata. Lub, co jest gorsze niż stan zaprzeczenia, są temu wszystkiemu przychylni.

Badając sytuację muzułmanów na całym dzisiejszym świecie, w miejscach, gdzie nienawiść i sekciarstwo podzieliło społeczności, gdzie ludzie są zabijani za to, że są szyitami, sunnitami, sufi lub ahmadi, i gdzie tradycyjny islam nie jednoczy ludzi, jest oczywiste, że jesteśmy w pilnej potrzebie nowej, pokojowej i tolerancyjnej wersji islamu. Niezależnie od osób, związków lub krajów, które promują tę wersję, muzułmanie powinni ją wspierać i posyłać swoje dzieci do umiarkowanych islamskich szkół i ośrodków społecznych. Powinni także demaskować i kwestionować tych imamów, którzy głoszą nienawiść i przemoc. Każdy imam, który zachęca muzułmanów do wściekłości, który wzywa ich, by brali armaty, który uczy ich z książek pełnych nienawiści i który wzywa do unicestwienia Żydów, jest ostatnim, jakiego muzułmanie amerykańscy powinni zatrudniać jako uczonego religijnego. Leży w najlepszym interesie muzułmanów amerykańskich, ich dzieci i przyszłości ich dzieci, by demaskowali tych nienawistnych i nietolerancyjnych imamów i kwestionowali ich radykalne rozumienie islamu.

*Mansour Al-Hadj jest dyrektorem Reform in the Arab and Muslim World Project w MEMRI.

 

[1] Youtube.com/watch?v=X_9LG4R-Y3Q&t=1s, August 30, 2017
[2] See MEMRI TV video California Sermon: Imam Ammar Shahin Prays To Allah To Turn Jerusalem And Palestine Into A Graveyard For The Jews And Liberate The Al-Aqsa Mosque From 'Their Filth’, July 14, 2017.  
[3] See MEMRI TV video California Friday Sermon: Imam Ammar Shahin Cites Antisemitic Hadith, Prays for Annihilation of Jews,
and Calls to Liberate Al-Aqsa Mosque from Their 'Filth’
, July 21, 2017.
[4] Facebook.com/Davismasjid/photos/a.374057202639108.95402.100886576622840/1603819979662818/?type=3&theater, August 30, 2017.
[5] Youtube.com/watch?v=kuMLZtvXTaQ&t=1483s, August 30, 2017.
[6] Muhammad ibn Abd Al-Wahhab (d. 1792), after whom Wahhabism is named, headed the 18th century fundamentalist and militant revival movement in what is today Saudi Arabia, drawing many principles from the doctrine of 13th century cleric Ibn Taymiyya.
[7] Youtube.com/watch?v=ZzHQVJ6BAGk&t=746s, August 30, 2017.
[8] Youtube.com/watch?v=zdczur7tmao&t=5620s, August 30, 2017.
[9] Facebook.com/Davismasjid/photos/a.374057202639108.95402.100886576622840/1603819979662818/?type=3&theater, August 30, 2017.
[10] Youtube.com/watch?v=2gcl7Dg-Yl4, August 30, 2017.
[11] Youtube.com/watch?v=8Du1AbKJSaY, August 30, 2017.
[12] Facebook.com/memri.org/videos/vb.14310874716/10155582517619717/?type=2&theater, August 30, 2017.
[13] Washingtonpost.com, August 29, 2017
[14] See MEMRI JTTM Report AQAP Commander Batarfi Condemns U.S. For Adding Muslims In Recent Terror List, Urges Scholars To Encourage Muslims To Wage Jihad, June 15, 2017.

If you wish to reply, please send your email to [email protected].