3 września 2018 r. strona internetowa Dar Al-Ifta Palestine palestyńskiej instytucji fatw opublikowała oficjalne oświadczenie muftiego Jerozolimy, szejka Muhammada Husseina, w którym powtórzył on fatwy zabraniające zarówno sprzedaży palestyńskiej ziemi “wrogom”, jak akceptowania rekompensaty za ziemię zajętą przez Izrael, i zdefiniował każdego, kto to robi, jako niewiernego i zdrajcę Allaha i ojczyzny.

Powtórzenie tego stanowiska pojawia się na tle pogłosek i przecieków, że USA zamierzają przedefiniować status palestyńskich uchodźców w celu zmniejszenia liczby ludzi uprawnionych do takiego status i zamiany problemu palestyńskiego w kwestię humanitarną do rozwiązania jako część inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, znanej jako Umowa Stulecia.

Mufti Jerozolimy Muhammad Hussein (Źródło: Darifta.org, 3 września 2018)

Poniżej podajemy tłumaczenie oświadczenia muftiego ze strony Dar Al-Ifta: [1] 

Wobec starego/nowego dyskursu o rekompensacie dla uchodźców palestyńskich za ich własność ukradzioną przez izraelskiego okupanta, szejk Muhammad Ahmad Hussein, Główny Mufti Jerozolimy i Palestyny i kaznodzieja w meczecie Al-Aksa, podkreślił 31 października 1996 r. decyzję Najwyższej Rady Fatw [Autonomii Palestyńskiej], jak również fatwy w tej sprawie wydane przez Dar Al-Ifta Palestine [palestyńska instytucja fatw], które stanowią: “Palestyna jest ziemią wakf[2] i charadż[3] i zgodnie z prawem islamskim żadna jej część nie może zostać sprzedana, ani własność jej nie może być przekazana wrogom – ponieważ zgodnie z tym prawem jest uważana za własność muzułmańskiej społeczności, a nie własnością prywatną [żadnego poszczególnego człowieka]. Każdy transfer własności Dar Al-Islam[4] [ziemi] wrogom jest nieważny i stanowi zdradę Allaha, Jego Posłańca [proroka Mahometa] i powiernictwa islamu [umieszczonego w rękach wiernych]. Allah powiedział: ‘O wy, którzy wierzycie! Nie zdradzajcie Allaha i Posłańca, bo wtedy zdradzicie powierzone wam legaty [Koran 8:27]’. Każdy, kto sprzedaje swoją ziemię wrogom lub akceptuje rekompensatę za nią, jest grzesznikiem, bowiem czyniąc do pomaga w usunięciu muzułmanów z ich ziemi a Allah powiązał go z tymi, którzy walczyli z muzułmanami z powodu ich religii, mówiąc: ‘Allah nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Allah miłuje ludzi sprawiedliwych!
Allah zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi [Koran 60:8-9]’.

Sprzedawanie ziemi wrogom i pośredniczenie w sprzedaży im, spełnia [definicję] czynów, które zamieniają dokonujących ich w niewiernych, i są uważane za [wyraz] lojalności wobec niewiernych i tych, którzy buntują się przeciwko Allahowi. Ta lojalność wyklucza [człowieka] ze społeczności wiernych; każdy, kto robi to, uważany jest za murtadd – takiego, który opuścił islam – i zdradził Allaha, Jego Proroka, swoją religię i swoją ojczyznę. Muzułmanie muszą go ekskomunikować, muszą go unikać, nie wolno pobierać się z nim, nie wolno okazywać mu uczuć, nie wolno uczestniczyć w jego pogrzebie, nie wolno modlić się za jego duszę [po śmierci] i nie wolno pochować go na muzułmańskim cmentarzu.

Dlatego każdemu, którego ziemia jest wywłaszczona przez okupanta, nie wolno zaakceptować rekompensaty za nią, ponieważ przez zrobienie tego, może wydawać się, że zaaprobował i zgodził się na transfer własności ziemi do okupanta. Musi okazać wytrwałość, bo ziemia z konieczności powróci do swoich [prawowitych] właścicieli, nawet jeśli zabierze to dużo czasu. Zwycięstwo Allaha jest bliskie, ale większość ludzie tego nie wie i są niecierpliwi”.


[1] Darifta.org, 3 września 2018.

[2] Wakf jest islamską własności, utrzymywaną w powiernictwie i używaną do dobroczynnych lub religijnych celów.

[3] Charadż jest podatkiem nałożonym na ziemię rolną zgodnie z prawem islamski.

[4] Dar Al-Islam – ziemie pod rządami muzułmanów.