Minister dziedzictwa narodowego Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Al-Habbash wygłosił niedawno kazanie, w którym mówił o pojęciach ruchu oporu i dżihadu stwierdzając, że podczas gdy “mądrość i rozsądek” powinny być wykazane w adaptowaniu środków oporu do okoliczności, możliwości i potrzeb narodu palestyńskiego, “nikt nie ma prawa ogłaszać końca dżihadu”.

Poniżej podajemy fragment tego kazania, nadanego przez telewizję Autonomii Palestyńskiej 7 stycznia 2010 r.

Żeby zobaczyć ten odcinek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2358.htm .

Inne niedawne oświadczenia Mahmouda Al-Habbasha można zobaczyć tu http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2350.htm i tu http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2352.htm .

„Dżihad oznacza dokładanie wszelkich starań umysłowych, fizycznych, finansowych lub werbalnych, by wznosić słowo Allaha”

Mahmoud Al-Habbash: Będę mówił o jednym pojęciu – pojęciu oporu. Dzisiaj stoimy na ziemi palestyńskiej wsi, która może jest tylko małą wioską, ale jest wioską oporu – oporu w prawdziwym sensie tego słowa, które chcemy zrozumieć…

Czym jest dżihad i czym jest opór? Kiedy ludzie mówią o dżihadzie, co mają na myśli? Jakie jest znaczenie dżihadu w islamie? I jakie jest znaczenie oporu w islamie? Musimy to zrozumieć. […]

Dosłownym znaczeniem dżihadu jest dokładanie wszelkich starań – dokładanie waszych starań i inwestowanie waszej energii. Dżihad dla Allaha oznacza dokładanie wszelkich starań, by wznosić słowo Allaha – czy te starania są umysłowe, fizyczne, finansowe czy werbalne.

Tutaj prawdą są słowa Proroka Mahometa: “Prowadź dżihad przeciwko niewiernym lub politeistom przy pomocy pieniędzy, dusz i języków”. Prowadź dżihad przeciwko politeistom przy pomocy pieniędzy. Kiedy używacie waszych pieniędzy na rzecz Allaha, w obronie religii Allaha, muzułmanów, ich krajów i wszystkiego, co dla nich święte – jesteście mudżahedinami dla Allaha.

Kiedy poświęcacie dusze i inwestujecie energię w obronę religii Allaha, muzułmanów, ich krajów, ich meczetów, ich świętych miejsc i ich honoru – jesteście mudżahedinami dla Allaha. […]

„W naszym ruchu oporu przeciwko wrogowi musimy wybierać środki i metody, które dadzą nam zwycięstwo, przyniosą nam korzyść i zminimalizują nasze straty”

Niektórzy ludzie wierzą, że dżihad znaczy tylko noszenie broni i walkę z wrogiem. To rzeczywiście jest dżihad, ale nie jest to jedyny dżihad. Istnieje dżihad słowa, dżihad pieniędzy, dżihad oporu i dżihad obrony. To właśnie musimy rozumieć o znaczeniu „oporu”.

Opór nie znaczy, że powinniśmy nosić broń, niezależnie od tego, czy jest to właściwy czas. Mądrze jest nosić broń, kiedy powinniśmy nosić broń, i złożyć broń, kiedy powinniśmy złożyć broń.

Musimy wybrać… W oporze wobec wroga – izraelskich osiedli na naszej ziemi, na przykład, i izraelskiej agresji przeciwko nam – musimy wybrać środki i metody, które dadzą nam zwycięstwo, przyniosą nam korzyść i zminimalizują nasze straty.

[…]

Bracia, musimy zrozumieć, że opór przybiera wiele form i że dżihad przybiera wiele różnych form. Nie mamy prawa redukować tego pojęcia do jednej tylko formy lub do kilku form, bez innych. Wszystkie formy oporu są honorowe i niezbędne.

Musimy jednak posługiwać się mądrością i rozsądkiem, kiedy używamy odpowiednich środków, które pasują do okoliczności, możliwości i potrzeb, kiedy dochodzi do oporu i dżihadu.

Dżihad trwa do dnia Sądu Ostatecznego. Bracia, nikt – kimkolwiek jest – nie może położyć kresu dżihadowi lub powiedzieć, że dobiegł końca. Dżihad trwa do dnia Sądu Ostatecznego. Ktoś kiedyś powiedział w debacie politycznej: „Jestem gotów ogłosić koniec dżihadu”. To jest błędne. Nikt nie ma prawa ogłosić końca dżihadu.

Dżihad przyjmuje jednak różne formy, ścieżki i metody, w zgodzie z okolicznościami, w zgodzie z możliwościami i potrzebami narodu, w zgodzie z potrzebami ludzi i w zgodzie z rzeczywistością Palestyńczyków dzisiaj.

Bracia, to wszystko jest oporem. Wszyscy prowadzimy opór, ale logika i rozsądek wymagają, byśmy dali pierwszeństwo pewnym metodom w określonym czasie, odraczając inne metody. Rozsądek, interes narodowy i interes islamu czynią to niezbędnym.

[…]

Nie ma wśród nas ani jednego, kto nie uczestniczył w oporze. Wszyscy uczestniczymy w oporze. Także kobieta, która siedzi w domu, wychowuje dzieci, prowadzi opór, ponieważ przygotowuje amunicję na przyszłość i budowniczych przyszłości – przyszłości tego narodu i tego kraju.

[…]

Mamy jednego wroga. Wszystkie nasze strzały i wszystkie wysiłki muszą być skierowane w jednym kierunku – prowadzenia oporu przeciwko osiedlom i okupacji i odparcia izraelskiej niesprawiedliwości dokonanej naszemu narodowi.

„Nadejdzie dzień, kiedy flaga naszego niepodległego państwa palestyńskiego będzie powiewała nad każdym centymetrem naszej ziemi”

Ci, którzy wszczynają tu i tam problem i spory – spory z Egiptem, Jordanią lub każdym innym krajem arabskim… To nie jest w najlepszym interesie naszej sprawy palestyńskiej. Bracia, jedynym, który wynosi korzyść z tego nonsensu, jest Izrael i okupacja izraelska. Nikt nie wynosi korzyści z wszczynania problemów z Egiptem poza Izraelem i okupacją izraelską.

Dlatego też każda ręka, która podnosi się przeciwko każdemu Palestyńczykowi, przeciwko każdemu Arabowi, przeciwko Egiptowi, Jordanii, Arabii Saudyjskiej lub jakiemukolwiek innemu krajowi arabskiemu, musi zostać odrąbana, ponieważ gwałci prawo, zgodę narodową i wartości naszej religii, która powiada: “Walczcie z wszystkimi politeistami, jak oni walczą z wami wszystkimi”.

[…]

Jest nieuniknione, że nadejdzie dzień, kiedy flaga naszego niepodległego państwa palestyńskiego będzie powiewała nad każdym centymetrem naszej ziemi i nad minaretami i kopułami Jerozolimy, z wolą Allaha.