Na niedawnym spotkaniu z komisarzem generalnym UNRWA, Philippe Lazzarinim, palestyński minister ds. rozwoju społecznego, Ahmed Madżdalani, który jest także członkiem komitetu wykonawczego OWP, opisał palestyńskie starania o zapewnienie dalszego istnienia UNRWA, podkreślając, że nie jest to tylko instytucja pomagająca palestyńskim uchodźcom, ale „polityczny symbol prawa powrotu”.

 

Madżdalani (po lewej) z Lazzarinim (Źródło: Alquds.com, 27 października 2021)
Madżdalani (po lewej) z Lazzarinim (Źródło: Alquds.com, 27 października 2021)

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty z doniesienia o tym spotkaniu i z wypowiedzi Madżdalaniego, zamieszczone 27 października na stronie internetowej gazety „Al-Quds”: [1]

„Dr Ahmed Madżdalani, członek komitetu wykonawczego OWP i sekretarz generalny Palestyńskiego Ludowego Frontu Walki, podkreślił starania o zapewnienie [dalszego istnienia] Agencji [Narodów Zjednoczonych do Pomocy Palestyńskim Uchodźcom], UNRWA, nie tylko jako instytucji, która dostarcza usług palestyńskim uchodźcom, ale jako politycznego symbolu prawa powrotu uchodźców. Podczas spotkania w środę w swoim gabinecie z komisarzem [generalnym] UNRWA, Philippe Lazzarinim, dr Madżdalani dodał: 'Będziemy dyskutować z wszystkimi przyjaznymi krajami [na temat] spełnienia [ich] zobowiązań i podniesienia finansowych wkładów oraz o wszystkich sposobach podniesienia poziomu współpracy i koordynacji, żeby przezwyciężyć finansowy kryzys, jakiego doświadcza agencja’.

Podkreślając, że UNRWA jest głównym politycznym symbolem prawa powrotu uchodźców i prawa do samostanowienia, Madżdalani powiedział: ‘Popieramy przetrwanie i dalszą działalność [UNRWA’s] mimo trudnej sytuacji palestyńskiej sprawy’. Mówił o znaczeniu zwołania darczyńców agencji i powiedział, że międzynarodowa społeczność jest odpowiedzialna za pomoc dla [UNRWA], żeby umożliwić jej dostarczanie usług uchodźcom na terenach swojej działalności. [Dodał], że trwająca kampania podżegania [prowadzona przez] okupanta [tj. Izrael] wymaga skompletowania międzynarodowego wsparcia dla UNRWA.

Madżdalani powtórzył sprzeciw wobec ramowego porozumienia między USA i UNRWA,[2] które postrzega się jako zastąpienie władzy nadrzędnej dla agencji, ustanowionej przez Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nr 302. [To porozumienie] ustala polityczne warunki, umożliwiające amerykańską interwencję w działalność UNRWA, która jest agencją ONZ, jak też [interwencje] w pomoc dostarczaną palestyńskim uchodźcom. [Madżdalani powiedział:] ‘Uważamy, że [porozumienie] zawiera niebezpieczne elementy, które są skierowane przeciwko sprawie uchodźców, elementy, które grożą tej sprawie w celu zniszczenia i zlikwidowania jej. Redefiniuje także status uchodźcy, co OWP uważa za niebezpieczne’…”


[1] Al-Quds (East Jerusalem), October 27, 2021.

[2] In July 2021, UNRWA and the U.S. signed a Framework for Cooperation agreement, ahead of the renewal of American contributions to UNRWA, which were suspended in 2018 by the Trump administration. The agreement charges UNRWA to ensure that the  funding provided by the U.S. is not used to support terror; condemn without reserve all incitement to violence; maintain neutrality, and prevent its staff from engaging in controversies of a political, racial, religious or ideological nature. See https://www.state.gov/2021-2022-u-s-unrwa-framework-for-cooperation/.