Międzynarodowy Związek Uczonych Muzułmańskich (IUMS) w dalszym ciągu wyraża swoje bezprecedensowe poparcie Hamasu. 31 października 2023 r. wydał fatwę wzywającą palestyńskie frakcje ruchu oporu na Zachodnim Brzegu i w Izraelu, kraje graniczące z Izraelem, w tym w Egipt, Jordanię, Syrię i Liban, a także wszystkie inne kraje arabskie i muzułmańskie do interwencji militarnej, aby pomóc Hamasowi przeciwko Izraelowi. [1] „[Dżihad i utrzymanie Palestyny ​​są obowiązkiem religijnym” – stwierdza, zwłaszcza gdy „czteromilionowe oficjalne [arabskie] siły zbrojne, na które [te kraje] wydają 170 miliardów dolarów rocznie, pozostają zamknięte w koszarach, z rdzewiejącą bronią i psującym się sprzętem, gdy ummah i świat upadają”. Mówi, że ta interwencja wojskowa „osiągnie równowagę międzynarodową i zapobiegnie uciskowi, który wywołałby oburzenie [arabskie i islamskie]”. Dodaje, że prawo islamskie zabrania milczenia na temat izraelskiej agresji i że byłoby to „zdradą Allaha, Jego Wysłannika i wiernych oraz jednym z głównych grzechów w oczach Wszechmogącego Allaha”.

IUMS, założony w 2004 roku przez ekstremistycznego szejka Jousufa Al-Karadawiego, jest wspierany, sponsorowany i finansowany przez Katar. Od lat konsekwentnie propaguje dyskurs podżegania, nawołuje do dżihadu, antysemityzmu i nastrojów antychrześcijańskich.

Członkowie IUMS odczytują fatwę (źródło: Iumsonline.org, 31 października 2023 r.)

Należy zauważyć, że wcześniej, 7 października 2023 r., w dniu ataku Hamasu, IUMS opublikował oświadczenie podpisane przez swojego prezydenta Salima Segafa Al-Dżufriego i sekretarza generalnego Ali Al-Karadaghiego, wzywające do ataku, co jest „skutecznym” i „obowiązkowym rozwojem uzasadnionego oporu”. Oświadczenie podkreślało, że muzułmanie mają religijny obowiązek wspierania swoich braci i sióstr „w całej Palestynie, zwłaszcza w [meczecie] Al-Aksa, Jerozolimie i Gazie”. [2]

Ta najnowsza fatwa została wydana wkrótce po tym, jak przywódca Hamasu za granicą Chaled Masz’al wezwał duchownych i islamskich uczonych do wydania fatw mających na celu wywarcie nacisku na arabskich władców, by podjęli działania przeciwko Izraelowi w kontekście wojny Izrael-Hamas. [3] Duchowni z całego spektrum – salaficcy dżihadyści i szyici – również wydali fatwy wzywające do prowadzenia dżihadu wspierającego Gazę. [4]

Poniżej znajduje się tłumaczenie fatwy:

„1. Rządy i oficjalne siły zbrojne są zobowiązane religijnym obowiązkiem do pilnej interwencji w celu ratowania Gazy przed ludobójstwem i całkowitą zagładą, przy pełnym zaangażowaniu w obowiązek wspierania Palestyny ​​pod względem religijnym, politycznym, prawnym i moralnym oraz zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi i strategicznymi interesami regionu i ummah oraz zgodnie z ich władzą religijną wobec narodów.

  1. Interwencja wojskowa oraz dostarczenie sprzętu wojskowego i wiedzy specjalistycznej są wiążącym obowiązkiem religijnym dla:
  1. Po pierwsze, palestyńskiego poziomu wewnętrznego, na terytorium Palestyny: [fatwa] zobowiązuje Autonomię Palestyńską i wszystkie frakcje ruchu oporu na Zachodnim Brzegu i w Izraelu.
  2. Czterech państw otaczających, zaczynając od Egiptu, następnie Jordanii, Syrii i Libanu.
  3. Wszystkich krajów arabskich i islamskich, w koordynacji z Palestyńczykami na terytorium Palestyny ​​i czterema państwami otaczającymi, oraz w ramach pilnego sojuszu zdolnego do przezwyciężenia stanu niezdecydowania i słabości, który trwa od dziesięcioleci i który skłonił okupanta do wytrwałego kontynuowania niezmierzonych zbrodni, co zwiastuje powszechną i wszechstronną zagładę oraz całkowity upadek regionu i jego okolic.
  1. Uczeni, elity i wszystkie władze są religijnie zobowiązane do pilnego działania zgodnie ze swoimi obowiązkami, w tym do wywierania nacisku na rządy i oficjalne siły zbrojne, a także instytucje polityczne, ustawodawcze, parlamentarne i sądownicze, aby pilnie interweniowały i aby wypełniały swoje obowiązki religijne, historyczne, konstytucyjne i strategiczne.
  2. Największym niebezpieczeństwem stojącym przed ludźmi jest beznadzieja wynikająca z nieuzyskania praw i odparcia niesprawiedliwości wobec nich. Może to zwiastować sytuację powszechnego niepokoju, którego rozmiary i skutki zna tylko Allah – szczególnie w świetle niedawnej syjonistycznej agresja, która ma wszechstronne, skandaliczne i prowokacyjne wsparcie Zachodu. [To zachodnie wsparcie] obejmuje zdradę ruchu oporu i setek milionów, którzy go wspierają…
  3. Wszechstronne wsparcie wojskowe, finansowe, medialne, dyplomatyczne i strategiczne Zachodu [dla Izraela] sprawia, że ​​konieczne jest, by kraje arabskie i islamskie podjęły podobne działania militarne, finansowe, dyplomatyczne, strategiczne i na poziomie mediów, aby osiągnąć równowagę międzynarodową i zapobiec uciskowi, który wywołałby oburzenie [arabskie i islamskie] i mógłby zwiastować upadek i burzę. Jest nie do pomyślenia, aby czteromilionowe oficjalne siły zbrojne [krajów arabskich i muzułmańskich], na które przeznacza się 170 miliardów dolarów, wydawane corocznie [przez te kraje], pozostawały zamknięte w koszarach, z rdzewiejącą bronią i psującym się sprzętem, kiedy ummahi świat upadają.
  4. Dżihad i utrzymanie Palestyny ​​to obowiązek religijny oraz odpowiedzialność islamska i humanitarna. Prawo islamskie zabrania milczenia na temat agresji i nieodpierania jej poprzez mobilizację rządów i oficjalnych sił zbrojnych – z robiącymi to w pierwszej kolejności [jednostkami] najbliższymi [Izraelowi], a następnie [inni] w kolejności priorytetu [tj. bliskości].

Opuszczenie Gazy, [meczetu] Al-Aksa, Jerozolimy i Palestyny ​​na rzecz unicestwienia i zniszczenia jest zdradą Allaha, Jego Wysłannika i wierzących – i jednym z głównych grzechów w oczach Wszechmogącego Allaha”.


Fatwa IUMS.


 

[1] Iumsonline.org, October 31, 2023.

[2] See MEMRI Special Dispatch No. 10836, In Statement, Qatar-Based And Funded International Union Of Muslim Scholars (IUMS) Calls 'Al-Aqsa Storm’ Operation An 'Effective’ And 'Mandatory Development Of Legitimate Resistance,’ States: Muslims Must Support Their Brothers In Al-Aqsa, Jerusalem And Gaza, October 8, 2023.

[3] Telegram, Hamasps/17291

[4] See MEMRI JTTM report Fatwa Signed By Dozens Of Clerics, Nine Islamic Groups, Calls For Jihad Against Israel, Expresses Support For Hamas, October 25, 2023.