Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj. 

W dniu 29 maja 2024 r. Palestyński Ruch Alternatywnej Ścieżki Rewolucyjnej (PARPM) z siedzibą w Gazie wydał oświadczenie Sekretariatu Palestyńskich Ram Studenckich zatytułowane: „Nadszedł czas na rewolucyjną eskalację globalnej intifady studenckiej na rzecz Palestyny: wezwanie od Palestyńskiego Ruchu Studenckiego w Strefie Gazy.” [1] Oświadczenie, wydane w języku angielskim, arabskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim i francuskim, wyraża poparcie dla kampanii protestów studenckich w USA i innych krajach na rzecz sprawy palestyńskiej i przeciwko Izraelowi, wzywając ich do rozpoczęcia „nowej rewolucyjnej fazy wszechstronnej eskalacji” poprzez oblężenie Białego Domu i otoczenie siedzib rządów i korporacji wspierających Izrael.

Poniżej znajdują się przetłumaczone fragmenty wersji angielskiej:

Piszemy ten apel z naszego ruchu studenckiego w Strefie Gazy, z serca okupowanej Palestyny, spod brutalnych syjonistycznych bombardowań, eksplozji i szponów potwornego koszmaru śmierci, który czai się wokół nas w każdym zakątku, domu i ulicy… aby wysłać go do naszych kolegów, towarzyszy, braci i sióstr, na wszystkich uniwersytetach, szkołach i instytutach na całym świecie, i zwracamy się do globalnego ruchu studenckiego, który został uruchomiony, aby powstrzymać ludobójczą wojnę, która toczy się zaprojektowana i finansowana przez rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Kanady, Australii i innych…

My, w Strefie Gazy, patrzymy na was z dumą i honorem, ponieważ jesteście rewolucyjną bojową awangardą oraz naturalną i integralną częścią naszego palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego…

Dzisiaj wzywamy was… do nowej, rewolucyjnej fazy kompleksowej eskalacji oraz do podniesienia tempa i pułapu waszej walki oraz honorowych stanowisk, ilościowo i jakościowo, przeciwko instytucjom, korporacjom i rządom, które uczestniczą w rzezi naszych dzieci, naszych studentów i naszego ludu w Rafah, Dżabalii, Chan Jounis i całej Strefie Gazy, a także przeciwko gangom osadników, armiom syjonistycznych morderców i tak dalej, którzy popełniają swoje zbrodnie w obozach, miastach i wioskach na okupowanych terenach Zachodniego Brzegu i w Jerozolimie.

Wzywamy was do oblężenia Białego Domu w Waszyngtonie i do otoczenia pałaców, siedzib i ministerstw zachodnich rządów kolonialnych i ambasad syjonistycznych, a także budynków i biur korporacji, które finansują twór syjonistyczny i uzbrajają jego przestępczą armię we wszystkie rodzaje bomb oraz środków śmierci i zniszczenia… wzywamy was do ich zablokowania ich do czasu ustania agresji amerykańskich syjonistów na nasz naród w Strefie Gazy.

… Ponawiamy nasz apel do organów pedagogicznych, akademickich i związkowych na uniwersytetach, a także osobistości kulturalnych, akademickich i naukowych, aby prowadziły akcję na rzecz ruchów studenckich i wspierały je, aż osiągną one swoje cele.

Dziś zwracamy się do uczniów szkół średnich na całym świecie, aby szeroko uczestniczyli w walkach i działaniach uniwersyteckiego ruchu studenckiego, organizując demonstracje, protesty okupacyjne i czuwania, pisząc petycje i listy oraz organizując dni edukacyjne na temat walki palestyńskiej i celów narodu palestyńskiego dotyczących wyzwolenia i powrotu…

… Przesyłamy specjalne pozdrowienia naszym braciom i siostrom, studentom Palestyny ​​w diasporze, a także naszym towarzyszom i kolegom z organizacji Students for Justice in Palestine, Sieci Solidarności z Więźniami Palestyńskimi Samidoun, Akcji Palestyny ​​oraz akademickich kampanii bojkotu i dezinwestycji i pozdrawiamy wszystkich, którzy uczestniczyli i uczestniczą w studenckich obozach namiotowych na każdym uniwersytecie, uczelni i szkole.

Obowiązkiem i odpowiedzialnością palestyńskich studentów w Strefie Gazy i całej okupowanej Palestynie jest niezłomność, zaangażowanie, opór, jedność i sprzymierzenie się z ruchem oporu i ludem, dopóki nie ustanie agresja amerykańsko-syjonistyczna, a okupacja zostanie pokonana i usunięta z naszej ziemi – całej naszej ziemi, od rzeki aż do morza.

Niech żyje walka palestyńskich studentów o powrót i wyzwolenie

Niech żyje międzynarodowa solidarność

I razem zwyciężymy.

Oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej Sieci Solidarności Więźniów Palestyńskich Samidoun powiązanej z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny ​​(LFWP). [2]

Od początku trwającej wojny między Izraelem a Hamasem LFWP, uznany przez USA za zagraniczną organizację terrorystyczną, wydał kilka oświadczeń, w których uznał Stany Zjednoczone za wroga równego Izraelowi i nawoływał do ataków na ambasady i bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych i Europy. [3] Grupa wydała kilka oświadczeń, w których wyraziła poparcie dla protestów studenckich. [4]

Samidoun została uznana za organizację terrorystyczną zarówno przez Niemcy, jak i Izrael, przy czym ten ostatni określił ją jako „filię” LFWP. [5] Kanadyjski działacz Chaled Barakat, były funkcjonariusz LFWP, jest członkiem PARPM. [6]  W 2020 r. uznano go za „zagrażającego bezpieczeństwu” i wydano mu czteroletni zakaz wjazdu do Niemiec, a w 2022 r. wraz z żoną i współpracowniczką Charlotte Kates został zatrzymany i deportowany z Holandii. [7]


[1] May 29, 2024.

[2] Samidoun website, May 29, 2024.

[3] See MEMRI Reports: Popular Front For The Liberation Of Palestine (PFLP) Declares U.S. Enemy To Be Targeted Like Israel, Calls For 'Popular Uprising’ To Set Fire To U.S., European Embassies And Bases, November 6, 2023; and Popular Front For The Liberation Of Palestine (PFLP) Calls For Escalating 'Struggle’ By Targeting U.S. Embassies, Interests, And Military Bases In Region; Says U.S. 'Will One Day Pay Price’ For Its 'Unqualified Support’ Of Israel, December 6, 2023.

[4] See MEMRI Reports: Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP): 'We Highly Value The Solidarity Of Our People In Various American Universities’, April 25, 2024; and Popular Front For The Liberation Of Palestine (PFLP) Deputy Secretary-General: 'The University Intifada In America Should Be A Model To Be Emulated In Order To Triumph For Palestine… We Are Completely Confident In The Inevitable, Imminent, And Decisive Victory’, May 17, 2024.

[5] See MEMRI Report: Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network Affiliated With U.S.-Designated Popular Front For The Liberation Of Palestine Funnels Donations Through Non-Profit Organization Based In Tucson, Arizona, May 29, 2024.

[6] Almanar website, October 25, 2022.

[7] Samidoun website, October 31, 2022.