Wśród napięć w Jerozolimie, które nasiliły się w ostatnich tygodniach i przez cały miesiąc Ramadan, jak też przed Dniem Jerozolimy 10 maja 2021 r., Międzynarodowy Związek Uczonych w Islamie (IUMS), wspierany przez Katar i Turcję[1], zamieścił na swojej stronie internetowej propozycję piątkowego kazania o Jerozolimie. Kazanie zawiera podżeganie do przemocy, dżihadu i samopoświęcenia, jak również wątki antysemickie. W kazaniu znajdują się pochwały “bohaterskich operacji dżihadu” dokonywanych przez “wojowników dżihadu w Palestynie”, jak też młodych Palestyńczyków, którzy są “rozlokowani na froncie” w Jerozolimie, oraz stwierdzenie, że „najwyższym obowiązkiem muzułmanów jest prowadzenie dżihadu przez poświęcanie swoich dusz” dla meczetu Al-Aksa. Ponadto jest tam instrukcja, że ktokolwiek sam nie jest w stanie wyruszyć na pole bitwy, musi pomóc wojownikom dżihadu pieniędzmi i w ten sposób „rozświetlić Al-Aksa”, tak jak Palestyńczycy rozlokowani na froncie rozświetlają go swoją krwią i swoimi duszami.   

W kazaniu są także słowa, jakie Prorok Mahomet mówił o “bitwie, by wyzwolić Al-Aksa od Żydów” oraz przytoczenie antysemickiego hadisu, że w Dzień Sądu Ostatecznego muzułmanie będą walczyć z Żydami i nawet kamienie i drzewa zdradzą Żydów, którzy się za nimi chowają.[2]

Wezwania do przybycia do Jerozolimy i obrony jej przychodziły ostatnio także z palestyńskiej strony, między innymi od ruchu Fatahu[3] i kaznodziei z meczetu Al-Aksa, szejka Ikramy Sabriego, który jest członkiem zarządu powierników IUMS.[4] Funkcjonariusze Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) wzywali do męczeństwa i akcji terrorystycznych.[5]

Należy wspomnieć, że w dodatku do skojarzeń z pobożnością i postem Ramadan jest w muzułmańskiej tradycji uważany także za miesiąc dżihadu i męczeństwa, podczas którego muzułmanie zdobywali wspaniałe zwycięstwa przez całą swoją historię. Dlatego też muzułmańscy ekstremiści nasilają przemoc i wezwania do terroryzmu w tym miesiącu.[6]

Post na Twitterze: „Ta noc jest poświęcona nie tylko i’tikaf [ciągłe modły w meczecie, szczególnie przez ostatnie 10 dni ramadanu], musi także być poświęcona rozlokowaniu na froncie, dżihadowi i obronie Al-Aksa (Źródło: Twitter.com/KhaledSafi, 8 maja 2021)

Poniżej podajemy tłumaczenie fragmentów z kazania zamieszczonego na stronie internetowej IUMS.[7]

O słudzy Allaha, ramadan mija szybko i mamy [teraz] jego ostatnie dziesięć dni. To są dni, w których nasilamy nasze wysiłki i zamiary oddawania czci Bogu i noce, które spędzamy na modłach. Kiedy mijają dni ramadanu, zbliża się największe zgromadzenie syjonistyczne i oni teraz przygotowują się do niego i do inwazji na błogosławiony Al-Aksa w 28. dzień ramadanu [10 maja 2021].

W tych dniach, kiedy poddanie się Allahowi przyjmuje najwyraźniejsze znaczenie, zauważmy, że Allah opisał Proroka Mahometa w Wersecie [Nocnej] Podróży [8] – który mówi nam, jak [Mahomet] wszedł pierwszy raz do Al-Aksa jako sługa [Allaha] – [mówiąc]: „Chwała Temu, który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego [Al-Aksa], którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. Zaprawdę, On jest Słyszący, Widzący!” Na początku sury Nocnej Podróży, mówiąc o bitwie, by wejść do Jerozolimy, Allah opisuje tych, którzy pierwsi weszli do meczetu [Al-Aksa], jako Swoje sługi, mówiąc: „Wysłaliśmy przeciwko wam Nasze sługi obdarzone wielką mocą…” [Koran 17:5] Kiedy Prorok Mahomet mówił o bitwie, by wyzwolić Al-Aksa od Żydów, wyjaśnił, że symbolem kampanii jest poddanie się Bogu. Zestaw wiarygodnych hadisów spisanych przez Muslima, mówi, że Prorok powiedział: “Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie aż muzułmanie będą walczyć z Żydami i Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami. Wtedy drzewa i kamienie powiedzą: O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go – poza drzewem kolcowoju, które jest jednym z drzew Żydów”.

To wyraźnie pokazuje, że droga do wyzwolenia Al-Aksa zaczyna się od poprawnego poddania się Allahowi i tylko Jemu, spełniania Jego rozkazów i [zapewnienia], że wszystkie inicjatywy i [starania] działań są wyłącznie w celu realizowania Jego wskazówek… Prawdą, tak jasną jak słońce w południe, jest, że negocjacje i dialog nie przestraszają Żydów, ale trzęsą się oni ze strachu [kiedy widzą] młodych mężczyzn wychowanych na nakazach [muzułmańskiej] wiary i dyrektywach Koranu. Młodzi wojownicy dżihadu Palestyny są najlepszym dowodem tego, bowiem dali oni Żydom posmakować przerażenia i wstrząsnęli [fundamentami] ich tworu [państwa Izrael] swoimi bohaterskimi operacjami dżihadystycznymi. W jedną rękę wzięli karabin, a w drugą Koran, mając Koran jako wiarę w swoich sercach i [przyjmując go] jako sposób życia…

O słudzy Allaha, Żydzi gromadzą się [i przygotowują], by pozwolić tysiącom syjonistycznych uzurpatorów na wejście na teren błogosławionego Al-Aksa 28. dnia ramadanu. Czyści słudzy Allaha ruszyli do błogosławionego Al-Aksa, by rozlokować się na jego terenie i w zaułkach w celu niedopuszczenia do inwazji hord osadników. To jest ich obowiązek; [tego] zażądał od nich Allah Wszechmogący. Ale pytanie, które należy postawić teraz, brzmi: jeśli robią to, czego żąda od nich Allah, czego żąda od nas Allah, byśmy zrobili dla nich i dla błogosławionego Al-Aksa, żeby przeciwstawić się tej oczekiwanej, zbrodniczej inwazji? Kiedy wróg okupuje jeden z [muzułmańskich] krajów, najwyższym obowiązkiem muzułmanów jest prowadzenie dżihadu przez poświęcanie ich dusz i ich bogactwa. [To jest,] jeśli muzułmanin nie jest w stanie poświęcić swojej duszy, musi prowadzić dżihad przy pomocy swojego bogactwa. Allah powiedział [w Koranie 4:95]:  „Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Allaha swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi. Wywyższył Allah gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną”.

Wiedzcie, że hojna finansowa pomoc dostarczona przez muzułmanów ich braciom, murabitoun, wojownikom dżihadu [tj. tym rozlokowanym na froncie] i którzy przygotowują się do wojny w błogosławionym meczecie Al-Aksa, nie jest ani darem, ani dobroczynnością, ani filantropią. Jest to raczej jeden z obowiązków spoczywających na muzułmaninie… [Jednym z] najważniejszych obowiązków [muzułmanina] jest upokorzenie syjonistów i ujawnienie ich kłamstw i spisków przez masowe zgromadzenie, jeśli to możliwe, lub przez kampanie w mediach i mediach społecznościowych. To upokarza uzurpatorskich syjonistów a równocześnie wzmacnia murabitounMurabitoun w Jerozolimie i w błogosławionym meczecie Al-Aksa rozświetlają [meczet] krwią i duszami. Każdy z nas musi zapytać siebie, jaki wysiłek [zamierza] zainwestować w finansowanie [kampanii] i [wzmocnienie] morale i jak rozświetli meczet Al-Aksa…


[1] The IUMS was founded in 2004 by Sheikh Yousuf Al-Qaradawi, who also headed it until 2018. In an interview on Al-Jazeera on November 18, 2018, the current president of the IUMS, Dr. Ahmad Al-Raissouni, revealed that Qatar has supported the organization since its inception and that Turkey now funds it as well. He said: „There is nothing wrong with that and we don’t hide it. On the contrary, we are proud of it and we urge all the countries to follow in the footsteps of those two” (Aljazeera.net, November 18, 2018). It should be mentioned that the IUMS and its founder Al-Qaradawi have for years been cultivating and spreading a discourse that encourages jihad and terrorism.

[2] On this hadith see MEMRI Special Reports No. 26 – What Is Arab Antisemitism? – February 27, 2004.

[3] Wafa.ps, March 8, 2021.

[4] Palinfo.com, May 4, 2021.

[5] Palinfo.com, May 5, 2021; paltoday.ps, May 6, 2021.

[6] On the topic of Ramadan as the month of jihad, victories and martyrdom across the Arab and Islamic world. See the following MEMRI reports:

Special Dispatch No. 8096 – Egyptian Clerics, Articles: Ramadan Is The Month Of Jihad And Victories – 05/30/19;

Special Dispatch No. 6933 – Jihad And Martyrdom In Palestinian Authority Schoolbooks – 05/21/17;

Special Dispatch No. 6468 – One Day Prior To Tel Aviv Terror Attack, Article On Hamas Website Calls On Muslims To Wage Jihad – 'The Pinnacle Of Islam’ – During Ramadan, 'The Month Of Jihad’ – 06/09/16;

Special Dispatch No. 6091 – Hamas, Islamic Jihad Websites: Attacks During Ramadan Have Special Flavor Of Sacrifice, Jihad And Victory – 07/02/15;

Special Dispatch No. 6089 – Taliban Online Magazine Celebrates Ramadan As Month Of Jihad And Victory, Calls On Muslims To Fulfill Their Ramadan Duty By Donating Money For Jihad – 07/01/15;

Special Dispatch No. 6085 – Ramadan – The Month Of Spirituality, Devotion, Jihad And Martyrdom – 06/29/15

[7] Iumsnonline.org, May 6, 2021.

[8] Quran 17:1, describing Muhammad’s Night Journey from Mecca to Jerusalem.

[9] Murabitoun are fighters preparing for war on the front. It is also the name of Palestinian activists at Al-Aqsa who aim to prevent Jewish worshipers from entering the compound.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.