Middle East Media Research Institute (MEMRI) żegna zmarłego członka swojego Zarządu Doradczego, dra Shakera Al-Nabulsiego, liberalnego profesora uniwersytetu i autora ponad 40 książek, który był odważnym obrońcą wolności i reform w świecie arabskim i muzułmańskim.

MEMRI tłumaczyło z arabskiego i opublikowało wiele artykułów dra Al-Nablusiego, jak można to zobaczyć na poniżej zamieszczonej liście.

Jego ostatni artykuł w kwestii rozwiązania problemu terroryzmu został opublikowany w gazecie saudyjskiej “Al-Watan” w październiku 2013 r.

18 października 2013: „Droga wyjścia z poważnego problem terroryzmu”

W artykule zatytułowany “Droga wyjścia z poważnego problem terroryzmu”, opublikowanym w saudyjskiej gazecie rządowej “Al-Watan”, jordański liberalny intelektualista i autor, Shaker Al-Nabulsi, omawiał istniejące poparcie dla terroryzmu wzmacniane przez, między innymi, fatwy zachęcające do niego i wzywał do ustanowienia sądu ds. terroryzmu. Pisał:

„Kto pozwala niektórym z nich [tj. kaznodziejom] na wdrapywanie się na ambony polityczne i wydawanie rozgorączkowanych fatw, które [później] przywoływane są przez krwiożerczych ludzi spośród bezczynnych, bezdomnych, ignorantów i tych [którzy myślą, że mają] bilet wstępu do raju? [Mówię o tych], którzy porzucili klasę szkolna, pług, maszynę w fabryce i biuro zatrudnienia, żeby móc kupić sfałszowany bilet do nieba, jak odpusty, które Kościół średniowieczny sprzedawał temu samemu rodzajowi naiwnych ignorantów, nie mających wiary w życie.

Niewątpliwie [szereg czynników] – nicość polityki arabskiej, kruchość polityki arabskiej, niepowodzenia partii politycznych, próżnia arabskiej debaty politycznej, załamanie się i upadek większości arabskich instytucji politycznych, brak świadomości ulicy arabskiej, nieobecność aktywnej opinii publicznej, która może tworzyć zmianę, pogarda dla umysłu arabskiego (jeśli coś takiego istnieje) i niepowodzenie w używaniu go oraz sposób, w jaki w świecie arabskim impulsy mają pierwszeństwo przed myślą – wszystko to umożliwiło niewielu jednostkom na wdrapanie się na ambony w świecie arabskim, od wschodu do zachodu, w celu przewodzenia arabskiej aktywności politycznej, która jest w zasadzie wezwaniem do nieustannego rozlewu krwi.

Jest to wyraźnym dowodem, że jako naród staliśmy się bankrutem politycznym. Odziedziczyliśmy to bankructwo i przekazujemy je w spadku naszym synom… Potrzebujemy międzynarodowego banku politycznego, by uratował nas z tego bankructwa…

Większość reżimów arabskich nie jest zdolna powstrzymać [tych kaznodziei] i nie może zatrzymać ich działalności – bo część tej działalności jest skierowana na przynoszenie korzyści owym reżimom i na wzmacnianie ich wpływów. Arabskie partie polityczne nie mogą połączyć sił z powodu skrajnej stronniczości, jaka panuje wśród nich. Nie ma ulicy arabskiej – tylko [Arabowie, którzy są] głodni, ignoranccy i wyczerpani i którzy stracili wszelką wiarę w arabskie siły polityczne. A więc ci ‘wdrapujący się na ambony’ dostarczają im jedynej rzeczy, jakiej pragną i [jedynej rzeczy] jaka może złagodzić ich niezadowolenie i ucisk, głód, zaniedbanie i ograbianie, jakim poddani są przez niektóre z reżimów…

Elity intelektualne i polityczne w świecie arabskim nie potrafią przeciwstawić się tym [autorom fatw] ze strachu przed siłą, jaką mają – bowiem niektórzy z nich mają uzbrojone milicje z krwią na rękach, które mogą obciąć głowę każdemu intelektualiście lub politykowi, który im się przeciwstawia. Najlepszym dowodem tego może być zamordowanie libańskich myślicieli [komunistycznych] Husseina Mroue’a i Mahdiego Amila, egipskiego myśliciela Faraga Fodę, jak również próbę zamordowania [w 1995 r. egipskiego pisarza i filozofa] Naguiba Mahfouza, porwanie dziennikarza egipskiego Reda Hilala i inne wydarzenia. [Dlatego] większość głosów arabskich przeciwstawiających się i atakujących [tych autorów fatw] mieszka na Zachodzie, daleko od przemocy, jakiej ci duchowni używają przeciwko swoim oponentom.

Co więc należy zrobić? Jednym rozwiązaniem dla awangardy odważnych intelektualistów arabskich jest spisanie postępowego, międzynarodowego komunikatu w języku, i w duchu XXI wieku oraz zgodnego z jego logiką. [Następnie muszą] przekazać go do ONZ i poprosić Radę Bezpieczeństwa, by omówiła go i wydała rezolucję wyznaczającą ONZ-owi zadanie ustanowienia Sądu Terroryzmu z zadaniem ścigania każdego, kto wzywa, angażuje się lub wydaje fatwy zachęcające lub wzywające do terroryzmu – teraz, kiedy terroryzm stał się globalnym problemem międzynarodowym, który nie dotyczy jedynie Arabów.

Niektórzy powiedzą, że [takie rozwiązanie] umiędzynarodawia sprawy arabskie i że problem arabskie musza być rozwiązane w ojczyźnie Arabów przez Arabów. Nigdy jednak żaden problem arabski nie został rozwiązany wewnątrz świata arabskiego… Arabska platforma [dyskusyjna] wypełni się kaznodziejami i mędrcami potępiającymi kolonializm, jego siły i jego historię… a telewizyjne kanały satelitarne wypełnią się analizami, politykami, dziennikarzami, autorami i artystami, którzy będą ględzić bez końca o kwestiach politycznych. W świecie arabskim zapanuje wrzawa. Niech zapanuje! Kiedy świat arabski nie potrafił uspokoić się po wrzawie?”

Tłumaczenia MEMRI tekstów dra Shakera Al-Nabulsiego

Poniżej podajemy listę tłumaczeń MEMRI tekstów dra Shakera Al-Nabulsiego, włącznie z tłumaczeniami MEMRI.org tekstów drukowanych i MEMRI TV wystąpień telewizyjnych dra Al-Nabulsiego:

MEMRI.org Reports:

Saudi Columnists: Saudi School Curricula Must Be Reformed, Modernized

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4118.htm – April 26, 2010

Debate in Saudi Press over Ban on Celebrating Valentine’s Day

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3976.htm – February 16, 2010

Reformist Writer’s Account of the Saudi Liberal Movement

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3942.htm – January 29, 2010

Arab Liberals Eight Years After 9/11: Obama’s Overtures Towards Iran, Extremists Seen as a Sign of Weakness

URL:
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3766.htm – November 23, 2009

Dispute over Granting of State Award to Egyptian Liberal Sayyed Al-Qimni

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3667.htm – October 6, 2009

Reformist Arab Writer: The Policy of Rejecting Normalization with Israel Is a Political Decision of Unmatched Stupidity

URL:
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3236.htm – April 16, 2009

Following MEMRI TV Clip, Arab Liberals Denounce Kuwaiti Islamist 'Abdallah Al-Nafisi

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3189.htm – March 19, 2009

Reactions in the Arab Press to the ICC’s Arrest Warrant Against Sudanese President Omar Al-Bashir

URL:
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3188.htm – March 19, 2009

Liberal Author Dr. Shaker Al-Nabulsi: Secularism Will Triumph in the Arab World; Terrorism’s CrimesAre 'The Death Struggle of Fundamentalism’

URL:
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2983.htm – January 28, 2009

Reactions in the Iraqi Press to the U.S.-Iraq Strategic Agreement

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2841.htm – August 18, 2008

Jordanian Reformist Shaker Al-Nabulsi on the „Kurdish Holocaust” and the Crisis of Conscience

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2805.htm – July 31, 2008

Arab Liberals Discuss Fifth Anniversary of Operation Iraqi Freedom

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2726.htm – July 2, 2008

Controversy Among Reformists in the Arab World Over Dialogue With Islamist Groups

URL: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2299.htm – July 23, 2007

On Valentine’s Day and the TV Show ‘Star Academy’ as Harbingers of Change in Arab Society

URL:
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2067.htm – March 1, 2007

Saudi Doctorate Encourages the Murder of Arab Intellectuals

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1579.htm – January 12, 2006

Arab Intellectuals: Under Threat by Islamists

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1534.htm – November 23, 2005

Arab Intellectual: Why Has There Been No Fatwa Against Bin Laden?

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1448.htm – August 22, 2005

Accusing Muslim Intellectuals of Apostasy

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1321.htm – February 18, 2005

Progressive Arab Intellectual: 'The New Palestinian Leadership Must Not Make Populist Decisions, but Must be Courageous and Think of the Country’s Best Interests’

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1295.htm – January 12, 2005

Arab Media Reactions to President Bush’s Re-Election

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1260.htm – November 18, 2004

Arab Liberals Petition the U.N. to Establish an International Tribunal for the Prosecution of Terrorists URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1254.htm – November 8, 2004

Reactions to Sheikh Al-Qaradhawi’s Fatwa Calling for the Abduction and Killing of American Civilians in Iraq URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1231.htm – October 6, 2004

Arab Progressive: The Arabs are Still Slaves to a Medieval Mentality

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1221.htm – September 20, 2004

Criticism of Sheikh Al-Qaradhawi’s 'Islamist Democracy’ Doctrine

URL:http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1166.htm – July 7, 2004

MEMRI TV Reports:

#9 – An Egyptian MP and Dr. Shaker Al-Nabulsi in America Argue About U.S. Sponsored Democracy Al-Jazeera TV (Qatar) – March 16, 2004 – 05:14

#356 – Denver, Colorado Journalist Shaker Nabulsi: America’s Interest is Stability in the Middle East Al-Jazeera TV (Qatar) – November 9, 2004 – 03:04