Instytut Badania Mediów Bliskowschodnich (MEMRI) rozpoczął dziś Projekt Badań Południowej Azji (South Asia Studies Project – SASP). W ramach tego projektu będziemy na bieżąco śledzić rozwój sytuacji w Pakistanie i Afganistanie .[1]

Pamiętając o ponadnarodowymcharakterze aktywności organizacji dżihadystów mających swoje bazy w Pakistanie, SASP obejmować będzie większy obszar Południowej Azji, w tym walkę z ekstremizmem muzułmańskim w Bangladeszu, aktywność popieranych przez Pakistan grup terrorystycznychJammu & Kashmir oraz działalność pakistańskich dżihadistów na terenie Indii. Będziemy tu również śledzili rozwój na Malediwach, gdzie działalność islamistycznych grup stała się ostatnio bardzo ożywiona.

Z zespołem mającym swoja bazę w Kabulu (Afganistan), w Peszawarze i Islamabadzie (Pakistan) i w New Delhi (Indie) oraz personelem w WaszyngtonieMEMRI SASP tłumaczy i analizuje materiały źródłowe w językach dari, pasztu, urdu i hindi zamieszczane na różnych stronach internetowych, w magazynach, dziennikach, programach telewizyjnych i w blogach.

MEMRI SASP zamierza informować zachodnie rządy, instytucje ustawodawcze, instytucje badawcze i media jak również szeroko pojętą opinię publiczną.

W ramach naszych badań i publikacji będziemy publikować codziennie nawww.memri.org/subject/en/840.htm jak również poprzez Twitter, Facebook oraz innych stronach internetowych następujące elementy MEMRI South Asia Studies Project:

a) Urdu-Pashtu Media Blog strona z najnowszymi i wielokrotnie w ciągu dnia nowelizowanymi informacjami bieżącymi.

b) Special Dispatch Series przekłady artykułów z mediów regionalnych.

c) Inquiry & Analysis Series analizy głównych wydarzeń i zmian w regionie.

MEMRI SASP kierowane jest przez Tufaila Ahmada. Przed przyłączeniem się do MEMRI, Tufail Ahmad pracował w Sekcji Urdu w Serwisie Światowym BBC w Londynie, gdzie głównie był odpowiedzialny za doniesienia z Pakistanu.

Odwiedź South Asia Studies Project daily at www.memri.org/subject/en/840.htm


[1] MEMRI SASP jest rozwinięciem Urdu-Pashtu Media Project, który był utworzony wMEMRI w 2008 roku.