Poniżej podajemy fragmenty materiału filmowego o kobiecie biczowanej na posterunku policji w Chartumie, który pokazywano w Internecie, oraz fragmenty wywiadu z gubernatorem Chartumu dr Abd Al-Rahmanem Al-Khadhrem, który nadała Blue Nile TV 12 grudnia 2010 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2722.htm .


Materiał filmowy sudańskiej kobiety biczowanej przez umundurowanego policjanta na posterunku policyjnym w Chartumie. Tłum mężczyzn zebranych wokół śmieje się z procedury. […]

Gubernator Chartumu, dr Abd Al-Rahman Al-Khadr: To, co pokazano, było wykonaniem kary islamskiej. Wyrok sądu państwowego został w ten sposób wykonany. Powinniśmy rozróżniać między dwiema rzeczami: karą samą w sobie i sposobem jej wykonania, o którym można coś powiedzieć.

Powinniśmy brać pod uwagę ważniejszą kwestię w tej sprawie – nasz kodeks karny jest zgodny z islamem i szariat jest głównym źródłem naszego ustawodawstwa. Kary islamskie są wykonywane, by oczyścić sprawcę. […]

Ludzie, którzy podali to do wiadomości publicznej, mogli zasłonić twarz dziewczyny. Jest wiele technik, które na to pozwalają. Rzeczy, które były trzymane w ukryciu, zostały ujawnione przez tę szkodliwą publikację medialną. To dowodzi, że ich celem nie była dyskusja o przestępstwie lub karze. Raczej jest to przypadek nękania politycznego. […]

Prowadzący wywiad: To nie jest przypadek kobiety noszącej spodnie, prawda?

Dr Abd Al-Rahman Al-Khadr: Nie, nie jest. Nie wspomniałem o naturze przestępstwa, ponieważ nie chcę jej szkalować. To ma do czynienia z niemoralną działalnością i prostytucją. Wyrok został wydany przez sędziego, nie przez policję. […]