Przemawiając do młodych aktywistów Fatahu 6 marca 2014 r. przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas powiedział, że każde porozumienie musi zostać „potwierdzone przez powszechne referendum wśród wszystkich Palestyńczyków na całym świecie”. „Nigdy nie zgodzimy się na uznanie państwa żydowskiego” – powiedział.

Poniżej podajemy fragmenty, które nadała telewizja Autonomii Palestyńskiej:

Mahmoud Abbas: Naszym stanowiskiem jest, że osiedla – od początku do końca – są nielegalne. Oni mówią o blokach osiedli lub o osiedlach tam i tutaj, ale my mówimy, że każdy dom i każdy kamień, który został umieszczony na Zachodnim Brzegu od 1967 r. do dnia dzisiejszego, są nielegalne i nie uznajemy ich. […]

Żadne rozwiązanie, które uzgodnimy z drugą stroną, nie zostanie przyjęte, jeśli nie zostanie zatwierdzone przez powszechne referendum wszystkich Palestyńczyków na całym świecie.

Oklaski

[…]

Każdy Palestyńczyk, od Kanady do Japonii – to obejmuje także Palestyńczyków żyjących za granicą – będzie musiał zgodzić się na tę propozycję. Będą głosować za lub przeciw. Jeśli powiedzą „nie”, propozycja nie przejdzie. […]

Prawo Powrotu jest prawem osobistym. Jeśli jesteś uchodźcą, twój syn także jest uchodźcą. Może zdecydujesz się zrezygnować z tego prawa, podczas gdy twój syn zdecyduje się nie [rezygnować], albo odwrotnie. Twój syn ma swobodę zrobienia tego. Kiedy mówimy, że jest to wybór osobisty, znaczy to, że może on decydować za siebie. Wszyscy będziemy dokonywali wyboru: jedną opcją jest pozostanie tu, gdzie jesteśmy – w Jordanii, w Syrii, w Libanie i tak dalej – i otrzymanie odszkodowania… Oczywiście…

Drugą opcją jest wyjazd do innego kraju jako część porozumienia. Jeśli ktoś chce emigrować do Kanady, ma swobodę zrobienia tego. Gdziekolwiek pójdzie, Pozostanie Palestyńczykiem. W tym wypadku także otrzyma odszkodowanie.

Trzecią opcją jest decyzja powrotu do państwa palestyńskiego i otrzymanie odszkodowania. Może on także zdecydować się na powrót do Izraela. W takim wypadku otrzyma odszkodowanie i powróci.

To są opcje, jakie stawiamy przed Palestyńczykami. Oni wybiorą. Jeśli chcecie zostać, gdzie jesteście – dobrze. Jeśli chcecie wyjechać za granicę – dobrze. Jeśli chcecie przybyć do Palestyny – dobrze. Jeśli wybieracie powrót [do Izraela] i otrzymanie obywatelstwa izraelskiego… To właśnie to znaczy. Ktoś zapytał mnie, jak może stać się obywatelem izraelskim. Zapytałem go, czy chce nadal być bezpaństwowcem po powrocie. Będzie wracał do państwa Izrael.

Wszyscy uchodźcy, których jest dzisiaj 5 milionów, wraz ze swoim potomstwem, są uważani za uchodźców 1948 r. Nie ma żadnych uchodźców, którzy pochodzą z Nablusu lub Ramallah. Wszyscy są z Tyberiady, Safedu, Akko, Nazaretu, Jaffy, Beerszeby i tak dalej. […]

Czego nie chcemy zaakceptować, to “państwa żydowskiego”. Nigdy nie zgodzimy się na uznanie państwa żydowskiego.

Oklaski

[…]