Liceum Al-Zaharija w Hebronie rutynowo włącza do swoich codziennych zajęć i materiałów treści gloryfikujące terrorystów i ataki terrorystyczne. W ostatnich miesiącach podczas ceremonii i zajęć sportowych szkoła upamiętniła kilku terrorystów, jak również nawiązywała do nich w różnych materiałach do nauki. Wśród tych terrorystów jest 'Udaj Al-Tamimi, który przeprowadził zamach na punkcie kontrolnym Szu’afat we Wschodniej Jerozolimie, w którym zginęła izraelska żołnierka Noa Lazar, oraz kolejny zamach przy wjeździe do miasta Ma’ale Adumim, w którym sam został zabity; Ibrahim Al-Nabulsi, który był odpowiedzialny za serię strzelanin do Izraelczyków, a także Ra’d Chazem, który dokonał zamachu w Tel Awiwie, jego brat 'Abd Al-Rahman Chazem, który zginął w starciach z izraelskimi siłami zbrojnymi, i ich ojciec, Fathi Chazem, były oficer narodowych sił bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej, który dołączył do bojówki w Dżenin i jest poszukiwany przez izraelskie władze.[1]   

Upamiętnienie i gloryfikowanie terrorystów znajduje wyraz w wielu aktywnościach szkolnych, zarówno akademickich, jak i społecznych. Na przykład kilka dni temu szkoła była dumna z egzaminu z fizyki w dziesiątej klasie, w którym jedno z pytań nawiązywało do terrorysty 'Udaja Al-Tamimiego. Nauczyciel fizyki, który zestawił pytania egzaminacyjne, Chalil Abu Szarch, zamieścił pytanie egzaminacyjne na swojej stronie na Facebooku z podpisem „Fizyka pachnąca krwią męczenników”. Jego post został udostępniony na kontach szkoły na Facebooku, jej dyrektora Ghaseba Al-Szab’ana i innych nauczycieli.

Na własnej stronie na Facebooku dyrektor szkoły z dumą umieścił rysunek wykonany przez jednego z uczniów, przedstawiający moment śmierci Al-Tamimiego podczas zamachu, który przeprowadził przy wjeździe do miasta Ma’ale Adumim.

Szkoła zorganizowała również turniej futsalu imienia terrorysty Ibrahima Al-Nabulsiego, a uczniowie stworzyli transparenty upamiętniające męczenników i zachęcające terrorystów w Nablusie i Dżenin. Gloryfikacja terrorystów jest ponadto widoczna w przemówieniach wygłaszanych przez nauczycieli na uroczystościach szkolnych oraz w postach w mediach społecznościowych zamieszczanych przez nauczycieli i dyrektora.

Niniejszy raport zawiera przegląd niektórych działań szkolnych upamiętniających terrorystów oraz wyrazów poparcia dla nich przez dyrektora i personel szkoły.

Turniej futsalowy nazwany na cześć terrorysty Ibrahima Al-Nabulsiego

  1. doroczny szkolny turniej futsalu, rozpoczęty 20 września 2022 r., został nazwany w tym roku na cześć Ibrahima Al-Nabulsiego, sprawcy kilku niedawnych zamachów na Zachodnim Brzegu. [2]Na facebookowych stronach szkoły, dyrektora i wielu nauczycieli pojawiły się posty zapowiadające „Turniej męczennika Ibrahima Al-Nabulsiego”. Szkoła przesłała również film, na którym pokazano Al-Nabulsiego uzbrojonego w karabin i wyjaśniła, że tegoroczny turniej został nazwany jego imieniem, „ponieważ męczennicy są bardziej honorowi niż my wszyscy”. [3]

Film opublikowany na szkolnej stronie na Facebooku, pokazuje Ibrahima Al-Nabulsiego: „Męczennicy są bardziej honorowi niż my wszyscy”.

Po każdym meczu w turnieju, który wciąż trwa, uczniowie, nauczyciele i dyrektor pozują do zdjęcia przed transparentem ze zdjęciami Al-Nabulsiego i jego matki, która na Zachodnim Brzegu była bardzo chwalona za wyrażanie dumy z jego męczeństwa i uśmiech, gdy niosła jego ciało na pogrzebie. [4]

Dyrektor szkoły Ghaseb Al-Shab’an przed transparentem ogłaszającym „Turniej męczennika Ibrahima Al-Nabulsiego” (Facebook.com/GH122334, 18 października 2022)

Uczniowie i nauczyciele pozują pod transparentem turnieju (Facebook.com/ALDahreiaSecondaryBoysSchool, 17, 26 września 2022)

Tablica informująca o turnieju „Męczennika Ibrahima Al-Nabulsiego” (Facebook.com/ALDahreiaSecondaryBoysSchool, 23 września 2022 r.)

Pochwała dla terrorystów na egzaminach szkolnych

Terroryści pojawiają się nawet na egzaminach przeprowadzanych w szkole. 27 października 2022 r. nauczyciel fizyki Chalil Abu Szarch, aktywista Fatahu i zastępca sekretarza oddziału ruchu w Hebronie, zamieścił na swojej stronie na Facebooku pytanie z egzaminu, w którym poprosił uczniów o obliczenie długości drogi przebytej przez terrorystę 'Udaja Al-Tamimiego z miejsca jego pierwszego zamachu na miejsce drugiego. Podpis brzmiał: „Fizyka pachnąca krwią męczenników – Niech Allah zmiłuje się nad męczennikiem 'Udajem Al-Tamimim”. [5] 

Zdjęcie pytania egzaminacyjnego i pochwalające je teksty zostały również opublikowane na facebookowych stronach szkoły, dyrektora i nauczycieli. [6] Tarek Wureidat, nauczyciel języka arabskiego w szkole, zauważył w poście, że trzecia część pytania, w której uczniowie byli proszeni o obliczenie drogi, którą przebyłby terrorysta, gdyby przeżył i mógł wrócić z Szu’afat do Ma’ale Adumim, został napisany przez samego dyrektora, który był nauczycielem fizyki. [7]

Pytanie egzaminacyjne wspominające Udaja Al-Tamimiego. 

Nauczyciel Tarek Wureidat dostarczył kolejnego przykładu pochwały dla terrorystów, zawartej w codziennych materiałach szkolnych, kiedy z dumą zamieścił zdjęcie innej pracy egzaminacyjnej z 23 października 2022 roku, która kończy się słowami „powodzenia, Jaskinio Lwów”. [8] Jaskinia Lwów to bojówka z siedzibą w Nablusie, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy była odpowiedzialna za serię zamachów na Izraelczyków.

 

Arkusz egzaminacyjny kończący się napisem „Powodzenia, Jaskinio Lwów”

Dyrektor szkoły Ghaseb Al-Szab’an zamieszcza rysunek ucznia przedstawiającym moment śmierci Udaya Al-Tamimi

24 października 2022 r. dyrektor Ghaseb Al-Szab’an zamieścił pracę egzaminacyjną złożoną przez jednego z uczniów, który narysował 'Udaja Al-Tamimiego w chwili jego śmierci w strzelaninie ze strażnikami przy wejściu do Ma’ale Adumim. Dyrektor napisał: „Jeden z naszych uczniów narysował obraz męczennika 'Udaja Al-Tamimiego w momencie jego męczeństwa!!!… Męczennik będzie żył w naszej pamięci przez pokolenia i nie umrze”. [9]

Nauczyciel chwali szkołę za kreatywne metody „wypełniania serc uczniów miłością do ojczyzny”

27 października, nauczyciel arabskiego Taek Wureidat zamieścił na Facebooku tekst wychwalający aktywności w szkole na cześć „męczenników ojczyzny”: „Bycie palestyńskim nauczycielem oznacza utrzymywanie na zawsze sprawy palestyńskiej w waszych sumieniach i powiązywanie narodowych wydarzeń z lekcjami, egzaminami, a [także] aktywnościami, które nie są częścią programu, jak aktywności sportowe i kulturalne. Dlatego znakomity nauczyciel Bassam Dżoda nazwał turniej futsalu imieniem męczennika Ibrahima Al-Nablusiego. Spójrzcie także na kreatywność naszych uczniów, którzy stworzyli transparenty gloryfikujące męczenników. Dwunasta klasa nauk ścisłych zrobiła [transparent] honorujący Dżenin i jego męczenników, a inna dwunasta klasa zrobiła transparent dla męczennika Udaja Al-Tamimiego. Głośno oklaskiwali… Nablus, Dżenin i męczenników ojczyzny. Ponadto w dziesiątej klasie na egzaminie z fizyki…. dwaj nauczyciele fizyki, Chalil Abu Szarch i Muhammad 'Odeh… poprosili uczniów, aby obliczyli długość drogi, jaką przebył męczennik Al-Tamimi i dyrektor [Ghaseb] Abu Hadi Szab’an, który był kiedyś nauczycielem fizyki [również], poprosił ich o obliczenie drogi, którą przeszedłby męczennik, gdyby dożył powrotu do obozu dla uchodźców… Takie jest liceum dla chłopców Al-Zaharia, które pozostanie integralną częścią tej ojczyzny… i która napełnia serca uczniów miłością do ojczyzny. Niech nasza szkoła pozostanie latarnią wiedzy i latarnią narodową pierwszego rzędu” [10] .

Uczniowie pozują ze sztandarem na cześć terrorysty 'Udaja Al-Tamimiego podczas turnieju futsalu Męczennika Ibrahima Al-Nabulsiego (Facebook.com/tarek.Wureidat, 27 października 2022)

Baner ku czci Dżenin i terrorystów z tego miasta: „Abd Al-Rahman Chazem (po prawej) i jego ojciec Fathi Chazem (po lewej) (Facebook.com/tarek.Wureidat, 27 października 2022)

Nauczyciel w ceremonii szkolnej: wspieramy Ra’da Chazema, Ibrahima Al-Nabulsiego, 'Udaja Al-Tamimiego

25 października nauczyciel Tarek Wureidat opublikował wideo z przemówieniem, które wygłosił podczas szkolnej ceremonii, w którym chwali Ibrahima Al-Nabulsiego, 'Udaja Al-Tamimiego i Ra’da Chazema. W towarzyszącym tekście Wureidat zacytował kilka linijek tego przemówienia: „Jesteśmy zwolennikami chłopca, który rzucił wyzwanie [izraelskiemu] czołgowi, Ra’da [Chazema], który zamienił ulice Tel Awiwu w piekło, i [Ibrahima] Al-Nabulsiego, który uciskał okupanta, i 'Udaja [Al-Tamimiego], który ściągnął na siebie śmierć i nie uciekł przed nią. Jesteśmy zwolennikami Mahmuda Al-Banny, dowódcy Jaskini Lwów, oraz zwolennikami naszych sił bezpieczeństwa, które były autorem i nadal są autorem najwspanialszych i najbardziej chwalebnych opowieści o bohaterstwie w księgach kultury i historii…” [11]

Dyrektor, nauczyciele chwalą terrorystów w mediach społecznościowych

Dyrektor szkoły i kilku jej nauczycieli często wyrażają aprobatę dla terrorystów, chwalą też terroryzm i ideał męczeństwa w mediach społecznościowych. 24 lipca dyrektor Al-Szab’an opublikował materiał z pogrzebu terrorystów z Nablusu i napisał: „Męczeństwo oznacza życie wieczne i cudowną śmierć. Niech Allah zmiłuje się nad męczennikami”. [12]   9 sierpnia, po śmierci Al-Nabulsiego, napisał serię postów, w których chwalił go i nazywał bohaterem, rewolucjonistą i męczennikiem [13], a 18 października chwalił bojówkę Jaskinia Lwów w Nablusie. [14]

Post dyrektora Al-Szab’ana na cześć męczeństwa

Nauczyciel fizyki Chalil Abu Szarch również opublikował teksty wspierające terrorystów i ich działania. Po śmierci Al-Tamimiego zamieścił serię wpisów wychwalających go [15], a po śmierci Al-Nabulsiego w sierpniu zrobił to samo. [16] Ostatnio opublikował wiadomości popierające członków aparatu bezpieczeństwa AP, którzy przyłączyli się do bojówki Jaskinia Lwów [17] oraz popierające Fathiego Chazema, ojca terrorystów Ra’da i 'Abd Al-Rahmana Chazema. [18]

Posty Abu Szarcha wychwalające Al-Tamimiego (po lewej) i Fathiego Chazema (po prawej)

Dzień po śmierci 'Udaha Al-Tamimiego, 20 października, szkolny trener piłki nożnej, Bassam Dżoda, opublikował zdjęcie ze szkolnego turnieju i skomentował: „…W duchu 'Udaja [Al-Tamimiego]”. [19] 9 sierpnia Dżoda pisał na cześć matki Ibrahima Al-Nabulsiego. [20]


[1]  On Fathi Khazem see MEMRI Special Dispatch No. 10245, Palestinian Authority, Fatah Glorify Fathi Khazem, Father Of Two Terrorists Killed In Clashes With Israeli Armed Forces: He Is A 'Palestinian Icon’ And An Emblem Of Sacrifice, October 4, 2022.

[2] ALDahreiaSecondaryBoysSchool, September 20, 2022.

[3] ALDahreiaSecondaryBoysSchool, , September 20, 2022.

[4] See MEMRI Special Dispatch No. 10152 – Palestinian Press Glorifies Mother Of Terrorist Ibrahim Al-Nabulsi, Who Expressed Pride And Joy Over Her Son’s Martyrdom – August 22, 2022.

[5] On this exam and the responses it elicited, see MEMRI Special Dispatch No. 10299 – Hebron Schoolteacher And Fatah Activist Commemorates Terrorist 'Uday Al-Tamimi In Physics Exam: 'Calculate The Distance The Martyr Traveled From Shu’afat To Ma’ale Adumim’ – November 4, 2022.

[6] See e.g., ALDahreiaSecondaryBoysSchool, , September 27, 2022.

[7] Facebook.com/tarek.wredat, October 27, 2022.

[8] Facebook.com/tarek.wredat, October 27, 2022.  

[9] Facebook.com/GH122334, October 24, 2022.

[10] Facebook.com/tarek.wredat, October 27, 2022.

[11] Facebook.com/tarek.wredat, October 25, 2022.

[12] Facebook.com/GH122334, October 24, 2022.

[13] Facebook.com/GH122334, August 9, 2022.

[14] Facebook.com/GH122334, October 18, 2022.

[15] Facebook.com/khalil.abusharkh, October 19, 2022.

[16] Facebook.com/khalil.abusharkh, August 9, 2022.

[17] Facebook.com/khalil.abusharkh, October 25, 2022.

[18] Facebook.com/khalil.abusharkh, September 29, 2022.

[19] Facebook.com/profile.php?id=100003785668563, October 20, 2022.

[20] Facebook.com/profile.php?id=100003785668563, August 9, 2022.