W artykule na witrynie internetowej reformatorów www.aafaq.org , zamieszkały w USA liberalny publicysta saudyjski Mansour Al-Hajj, omawia saudyjskie program szkolne, które zawierają podżeganie do przemocy i nienawiść do innych. Al-Hajj, który sam jest absolwentem saudyjskiego systemu szkolnego, twierdzi, że jak długo islam w wydaniu wahabitów będzie państwową religią kraju, tak długo nie będzie szansy na sensowną reformę saudyjskich programów szkolnych. Kwestionuje także amerykańską politykę żądania reform w szkołach saudyjskich, a równocześnie pozwalania, by religijne programy wahabitów były nauczane w samych USA.

Poniżej podajemy wyjątki z tego artykułu: [1]

Mimo 'zmian’ i 'korekt’ wprowadzonych przez rząd saudyjski, saudyjskie programy szkolne nadal podżegają do przemocy i nienawiści

Od 11 września 2001 r. trwa debata (…) o tym, czego nauczają szkoły saudyjskie, w królestwie i poza nim. Wszystkie badania, które analizowały islamskie programy, zgodziły się, że mimo “zmian” i “korekt”, które według saudyjskiego rządu zostały wprowadzone, te saudyjskie programy szkolne nadal podżegają do przemocy i nienawiści wobec innych.

Dla mnie jest dziwne, że wszyscy koncentrują się na samych programach, pomijając źródła, na których są one oparte. Większość przykładów, które zbadano i [oceniono] jako podżeganie do przemocy i nienawiści, opiera się na głównych źródłach islamskich, a mianowicie na Koranie i Sunnie. Tak więc, to źródła wymagają zmiany, nie zaś programy.

Najnowszy raport z lipca 2008 (…) stwierdza, że program dla klas dziewiątych zawiera następujący hadis: „Opowiadał Abu Huraira, że Prorok powiedział: ‘Dzień Sądu nie przyjdzie dopóki muzułmanie nie będą walczyć z Żydami i nie zabiją ich. Żydzi schowają się za kamieniami i drzewami, a kamienie i drzewa zawołają: O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go! Tylko drzewo gharqad tego nie uczyni, gdyż jest to drzewo Żydów’” [Ten hadis jest] w Sahih Al-Buchari’ego, i muzułmanie uważają go za najbardziej wiarygodny tekst po Koranie [2] .

Program dla klas ósmych o monoteizmie zawiera Koran 5:60: „Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to, co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci, których przeklął Bóg i na których się zagniewał, z których uczynił małpy i świnie”. Według komentarza ibn Abbasa [3] ten werset odnosi się do Żydów, których Allah przeklął i ukarał zamieniając ich w [zwierzęta]: młodych w małpy, a starych w świnie.

W podręczniku dla 11 klasy Aspekty politycznej i kulturalnej historii muzułmanów, bahaizm jest scharakteryzowany jako „jeden z najbardziej destrukcyjnych mistycznych kultów ery nowożytnej”. Podręcznik powiada dalej: „Jest więc jasne, że religia bahaizmu Al-Baby [tj. Ali-Muhammada z Szirazu, założyciela bahaizmu], jak również religia qadian [tj. ruch ahmadija, założony przez Mirzę Ghulama Ahmada z Qadian w Indiach], są błędnymi nurtami, które dołączyły do islamu na późnym etapie z zamiarem zaszkodzenia mu od środka i osłabienia go. Służą jako baza kolonializmu w naszych krajach i stanowią przeszkody dla nowego odrodzenia [islamu]”.

Saudyjskie programy szkolne o islamie opierają się na [radykalnej] interpretacji źródeł religijnych przez wahabizm”

Chciałbym wyjaśnić, że w Arabii Saudyjskiej uczniowie uczą się islamu według wyobrażeń i interpretacji wahabizmu, z którą to religią założyciel państwa saudyjskiego wszedł w pakt. Zgodnie z tym paktem król i jego rodzina otrzymują kontrolę nad państwem i jego sprawami [a w zamian obiecują kierować krajem zgodnie z doktryną wahabizmu].

W rezultacie saudyjskie programy szkolne oparte są na interpretacji źródeł religijnych przez wahabizm. Przykłady przytoczone powyżej (…) są zaczerpnięte z hadisów Proroka (…) lub z wersetów Koranu (…) lub też odzwierciedlają ekstremistyczne idee wahabizmu (…)

Koran jest wyraźny i jest napisany po arabsku. Czytelnik znajdzie w nich [wszelkiego rodzaju wersety]: pokojowe i agresywne, wersety wzywające do aktów dobroczynności i [inne], które podżegają do przemocy, wersety nakazujące miłość i wersety zachęcające do nienawiści. Ludzie, którzy głoszą przemoc, mogą znaleźć to, czego szukają, i słuchać [nakazów] wersetów przemocy. Ci, którzy są przeciwni przemocy, znajdują wersety nawołujące do powstrzymania się od przemocy i rozlewu krwi. Dotyczy to Koranu, a także Sunny, równie pełnej [różnych idei] – co umożliwia wyznawcom każdego nurtu znalezienie tego, co pasuje do ich zadeklarowanych i niezadeklarowanych planów.

Radykalne idee wahabickie nie opierają się jednak bezpośrednio na wyraźnych wersetach Koranu lub hadisach z Sunny, ale odzwierciedlają ogólne postrzeganie przez wahabizm islamu i opinii radykalnych uczonych religijnych w przeszłości i obecnie.

Reformy saudyjskich programów szkolnych są dlatego bezużyteczne. Przykłady przedstawione powyżej pokazują, że wezwania do takiej reform nie dadzą rezultatów, jak długo wahabici będą wierzyć, że tylko oni mają prawo nauczać [islamu] i wpajać społeczeństwu swoją interpretację islamu dzięki władzy nadanej im przez reżim [saudyjski] (…)

W 2006 roku Arabia Saudyjska publicznie złożyła obietnicę zmiany programów szkolnych i powiedziała, że potrzebuje roku lub dwóch lat na wykonanie tego zadania (…) [Jednak] zmiany i korekty, jakich dokonała w saudyjskich programach szkolnych, były jak przestawianie mebli w domu zamiast posprzątania (…)

Podżeganie do nienawiści i przemocy w nieformalnej edukacji

Szkoły nie są jedynym miejscem, gdzie [saudyjskie] dzieci uczą się nienawiści i nietolerancji (…) [Są także] szkółki Koranu, [religijne] ośrodki i obozy letnie (…) na których islamskich instruktorów nie można nadzorować, [ponieważ] ludzie, którzy je prowadzą, na ogół radykalni salafi, dają uczniom ustne lekcje [nie oparte na żadnym oficjalnym programie] (…)

Jako absolwent saudyjskiego system szkolnego, podstawowego i średniego, oraz ktoś, kto uczęszczał na lekcje Koranu, wiem, że szkody dokonane przez te instytucje na umyśle są trwałe i że szanse na naprawę tych szkód są bardzo małe.

To, czego nauczyłem się w saudyjskiej szkole i czego uczniowie nadal uczą się dzisiaj, to „nienawidzić dla Allaha”. W szkołach saudyjskich uczniowie uczą się być blisko Boga i sprawiać Bogu radość nienawiścią w oparciu o hadis, który mówi, że nienawiść w imię Boga i miłość w imię Boga są ‘najmocniejszymi filarami wiary” (…)

Umysł niszczony przez 12 lat przez [nietolerancyjne] nauczanie nie może wchłonąć niczego [nowego]

(…) Pozwólcie mi opowiedzieć kilka historii, które [pokazują, jak] saudyjski program szkolny niszczy umysł. Cztery miesiące po przyjeździe do USA przeprowadziłem się do miasta, w którym było kilku saudyjskich studentów. Spotkałem ich w meczecie, w którym modliliśmy się. Pewnego dnia podczas ramadanu odwiedziłem ich i stwierdziłem, że nie posiadali się z radości, ponieważ młody Amerykanin nawrócił się na islam. Jeden z nich, saudyjski student studiów magisterskich, powiedział mi z rozjaśnioną twarzą: “Po wyczerpujących poszukiwaniach [prawdy] ten chłopak znalazł prawdziwą religię, religię islamu”.

Powiedziałem: “Gratuluję”. A potem dodałem otwarcie: „Dlaczego zatem muzułmanie chcą zabić afgańskiego chłopca, który nawrócił się na chrześcijaństwo po wyczerpującym poszukiwaniu prawdy?” Odpowiedział: “Naprawdę powinno się go zabić, bo chciał odrzucić prawdę na rzecz kłamstwa. [Śmierć] jest karą ustaloną przez szariat dla tych, którzy wyrzekają się islamu”. Powiedziałem: „Ale on przeszedł przez ten sam proces rozmyślań i poszukiwań, tak samo jak twój [amerykański] przyjaciel”. Odpowiedział [cytując hadis]: „Ten, który się nawraca, musi zostać zabity”

Inny przykład: podczas rozmowy z innym saudyjskim studentem w USA skrytykowałem muzułmańskiego przywódcę Mehmeda Zdobywcę [tj. sułtana Mehmeda II], który zdobył Konstantynopol, za zamianę kościoła Hagia Sophia w meczet. Nazwałem to oznaką nietolerancji i braku szacunku dla tego, co święte [dla innych]; ponadto, powiedziałem, było to sprzeczne z wartościami islamu, który głosi tolerancję wobec Ludzi Księgi [tj. chrześcijan i Żydów].

[Mojego rozmówcę] rozgniewała moja krytyka wielkiego dowódcy i usprawiedliwiał jego czyny mówiąc: “Jak możesz mówić coś takiego o człowieku, którego czyny [Prorok Mahomet] przepowiadał: ‘Konstantynopol będzie zdobyty – jak wspaniały jest dowódca tej armii!’” (…)

Umysł zniszczony przez 12 lat [nietolerancyjnego] nauczania nie może wchłonąć niczego [nowego], niezależnie jak prostego i logicznego. Jest tak z powodu nieustannego nawarstwiania [dogmatu na dogmat] i przez dławienie twórczej myśli i zdolności kwestionowania tabu (…) Dlatego mam bardzo nikłą nadzieje, że tysiące studentów saudyjskich, którzy przyjeżdżają na studia do USA, zmienią cokolwiek, kiedy wrócą do kraju – [mimo że wrócą] z dyplomami najlepszych uniwersytetów (…)

Dlaczego USA żąda, by (…) Arabia Saudyjska zreformowała programy szkolne, skoro te same ekstremistyczne idee są nauczane tutaj, w USA?

(…) Zaskakuje jednak, że te same programy szkolne funkcjonują w USA [na przykład] w Islamic Saudi Academy w Fairfaksie [4] . Według “Washington Post”, 70% uczniów [w tej szkole] to Amerykanie (…) Nie umiem zrozumieć, dlaczego Ameryka toleruje szkody poczynione przez te saudyjskie program szkolne (…)

[Należy pamiętać, że w szkołach saudyjskich] wszyscy uczniowie otrzymują instrukcje religijne, także ci, którzy zostali oficjalnie zwolnieni z programu (…) Dla wyjaśnienia chciałbym przedstawić kilka przykładów. Podstawowe studia islamskie obejmują naukę o Pięciu Filarach Islamu: Szahad [wyznanie wiary], Salat [modlitwa], Zakat [jałmużna], Suam [post podczas ramadanu] and Hadżdż [pielgrzymka do Mekki] (…) Kiedy studiuje się drugi Filar, tj. modlitwę, uczniów trzeba nauczyć, jak się modlić – muszą się więc nauczyć, jak oczyszczać się przed modlitwą. Obejmuje to nauczanie zachowywania praw czystości, a nauczanie tych praw wymaga poinformowania uczniów (…), że nie-muzułmanie są nieczyści (…) Nawet jeśli szkoła pomija to w programie, [oczywiście] nauczyciel odpowie na pytania uczniów i dyskusja niekoniecznie podąży za wskazówkami oficjalnego programu.

Celem islamskich szkół, a w istocie każdej szkoły religijnej, jest dostarczenie instrukcji religijnych per se, nie [tylko przerobienie materiału] z celem nadania dyplomu (…)

Ta katastrofa nie ogranicza się do Islamic Saudi Academy w Virginii, o której wielu słyszało. Znajdujemy jątakże w American International University. Czy ktoś z was słyszał o tym uniwersytecie? (…) Nie będę tu wchodził w szczegóły jego programu – zostawię to tym, którzy zawiadują programami tysiące kilometrów od Ameryki [w Arabii Saudyjskiej]. [Jest zdumiewające, że] takie programy, a może nawet jeszcze bardziej ekstremistyczne, obowiązują w nauczaniu tutaj, w USA.

Nie będę omawiał programów tego [uniwersytetu] o prawie muzułmańskim, wierze muzułmańskiej i hadisach – które studenci całego świata mogą znaleźć online, ponieważ [American International University] oferuje kursy studiowania na odległość, a także [dostarcza] studentom tego, co potrzebują, by mieć do nich dostęp, tj. komputerów. Wspomnę tylko jeden [incydent], który powinien wystarczyć.

Dziekanem [ do spraw studentów] i jednym z wybitnych wykładowców tego uniwersytetu jest Abu Hamza Hijji. Czy to nazwisko coś wam mówi? (…) Po masakrze w Virginia Tech [16 kwietnia 2007 r.] ten człowiek skontaktował się z muzułmańskimi studentami z prywatnej listy mailowej i poprosił ich, żeby nie modlili się za nie-muzułmanów, którzy zostali zabici. [Oparł tę prośbę] na hadisach Proroka i na wersetach koranicznych (…) „Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że Allah zabronił nam modlić się za nie-muzułmańskich zmarłych, a także za nie-muzułmanów żyjących (…) Wolno tylko modlić się za nich, żeby zostali właściwie pokierowani [tj. do islamu] (…) [Masakra] była smutnym wydarzeniem, ale nie daje to muzułmaninowi prawa nieprzestrzegania praw Allaha (…) [5]

(…) Jest skandaliczne, że takie instytucje mogą eksportować ekstremistyczne programy z samych Stanów Zjednoczonych. [Ponadto] wywołuje to ważne i zasadnicze pytanie: dlaczego USA żąda, by kraje takie jak Arabia Saudyjska reformowały swoje programy szkolne, skoro tych samych ekstremistycznych idei naucza się tutaj, w Stanach?

Zadanie zbadania programów American International University zostawiam amerykańskim instytucjom badawczym (…) Jeśli instytuty badawcze władz amerykańskich nie znają ich, to jest to nieszczęście – a jeśli znają je, jest to jeszcze większa katastrofa.[1] www.aafaq.org, 25 sierpnia 2008.

[2] Sahih jest zbiorem hadisów zebranych przez Muhammada ibn Ismaila Al-Buchari’ego (810-870 AD), uczonego sunnickiego pochodzącego z Buchary. W islamie jest uważany za jeden z najbardziej autentycznych zbiorów powiedzeń Proroka.

[3] Abdallah ibn Abbas (d. 687 AD), kuzyn Proroka Mahometa, był autorem komentarza do Koranu zatytułowanego Tafsir ibn 'Abbas.

[4] Saudi Academy w Fairfaksie w Virginii, prywatna szkoła muzułmańska z klasami od przedszkola do 12 klasy, została oskarżona o propagowanie przemocy i nietolerancji dla nie-muzułmanów W połowie czerwca 2009 r. poinformowano, że mimo tych oskarżeń władze Fairfaxu zatwierdziły proponowaną rozbudowę tej szkoły. „Al-Hayat” (Londyn), 13 czerwca 2009; ABC 7 News, 15 czerwca 2009.

[5] Więcej o debacie wokół listy mailingowej studentów w MEMRI Blog post http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/1286.htm, April 19, 2007.