Autorzy: B. Chernitsky i S. Schneidmann*

Latem tego roku organy związane z Autonomią Palestyńską (AP),  OWP i Fatahem we współpracy z Narodowymi Siłami Bezpieczeństwa (NSF) AP zorganizowały letnie obozy dla palestyńskich dzieci i nastolatków. Szczególnie wyróżniały się obozy Pionierów Jutra, prowadzone przez Wysoką Radę Młodzieży i Sportu (HCYS), oficjalny organ OWP, na czele którego stoi Dżibril Radżoub, który jest także sekretarzem komitetu centralnego Fatahu. Prawo palestyńskie, które definiuje misję HCYS, stanowi, że jest to „jedyny organ odpowiedzialny za wszystkie aktywności dla młodzieży: sport, aktywności społeczne i ruchy młodzieżowe, gdziekolwiek zbierają się Palestyńczycy”. Wśród celów HCYS, jak to ustala prawo, są: „szkolenie młodzieży, by przyjęła odpowiedzialność za ojczyznę i rewolucję” oraz „wpajanie ducha lojalności i poświęcenia dla ojczyzny”[1]. Około 30 tysięcy obozowiczów brało udział w mniej więcej 300 obozach HCYS na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, jak również w Libanie i w Syrii[2].

Należy wspomnieć, że HCYS otrzymuje fundusze z UE (przez projekty NET-MED Youth i EuroMed)[3], ONZ i od różnych krajów, od UNICEF (przez NET-MED Youth)[4], UN Development Programme[5], od rządu Japonii (przez UNICEF)[6] i od rządu Holandii (przez UNICEF).[7]

W dodatku do zajęć typowych dla obozów letnich, obozy te oferują również zajęcia natury militarnej i politycznej. Narodowe Siły Bezpieczeństwa uczestniczyły w części tych zajęć; w niektórych obozach obozowicze, zarówno chłopcy, jak dziewczynki, nosiły mundury wojskowe, a także otrzymywali różnego typu szkolenie militarne. Obozy dostarczały także platformy do nauczania o sprawach politycznych, takich jak znaczenie walki palestyńskiej, gloryfikowanie „męczenników”, palestyńskie prawo powrotu, Jerozolima i meczet Al-Aksa i tak dalej.

Warto zauważyć, że funkcjonariusze AP i Fatahu podkreślali znaczenie tych obozów. Na ceremonii zakończenia obozów, zorganizowanej przez siedzibę główną prezydentury AP w Ramallah, prezydent AP, Mahmoud Abbas, podkreślił rolę młodzieży w „wyzwoleniu”, chwalił zaangażowanie młodzieży w sprawę Al-Aksa i obiecał, że narodowa walka palestyńska będzie trwała.

HCYS prowadzi także obozy letnie dla młodzieży palestyńskiej w Libanie i na ceremonii zakończenia obozu obecny był Dżibril Radżoub i inni funkcjonariusze palestyńscy.

Poniżej przedstawiamy raport z obozów letnich HCYS na Zachodnim Brzegu, w Strefie Gazy i w Libanie. Obozy letnie Fatahu i NSF zostaną omówione w Części II tej serii.

Szkolenie wojskowe na obozach letnich zorganizowanych przez Wysoką Radę Młodzieży i Sportu we współpracy z Narodowymi Siłami Bezpieczeństwa AP  

Na trwającym tydzień obozie “Męczennicy” w Nablusie, prowadzonym przez Fatah, NSF i HCYS, nastoletni obozowicze w wieku 14-16 lat nosiły mundury wojskowe i przechodzili szkolenie wojskowe. Według Chalidy Hanani, wicedyrektorki Public Relations NSF w wywiadzie dla palestyńskiego kanału telewizji, celem obozu było stworzenie “świadomego pokolenia, które jest zdolne do przyjęcia odpowiedzialności”. W tym celu, dodała, obozowicze zaznajamiali się z rolami aparatów bezpieczeństwa i wywiadu w AP.

Obozowicz Tajseer Al-Szelah powiedział w wywiadzie dla telewizji, że obozowicze uczyli się “wojskowych rzeczy” i zrobili to dlatego, że “jesteśmy pokoleniem przyszłości [i] wyzwolimy Jerozolimę. Jesteśmy nadzieją narodu palestyńskiego”[8].

Obozowicze przechodzą szkolenie wojskowe. Źródło: Facebook.com/msimi.wood, 3 sierpnia 2017.

Obozowicz z obozu „Męczeenicy”, Tajseer Al-Szelah Źródło: Facebook.com/msimi.wood, 3 sierpnia 2017.

Na swojej stronie Facebooka HCYS zamieściła wiele zdjęć z obozów letnich, a część z nich pokazywała szkolenie dzieci w mundurach wojskowych. Poniżej kilka fotografii z jednego ze specjalnych obozów letnich dla dzieci męczenników, który odbył się w Dżanin[9]:

Zajęcia obozowe: czyszczenie cmentarzy, recytowanie Fatiha ku pamięci męczenników

Na obozie HCYS w obozie dla uchodźców Kalandia dzieci recytowały Fatiha[10] ku pamięci męczenników na Cmentarzu Męczenników obozu uchodźców; potem sprzątały cmentarz[11].

Obozowicze sprzątający Cmentarz Męczenników w Kalandia. Źródło: Hcysn.wordpress.com, 5 sierpnia 2017.

Obozy dla dzieci męczenników

Jak wspomniano, HCYS prowadzi także specjalne obozy dla dzieci męczenników z nazwami takimi jak “W oczach synów męczenników”.  Taki obóz z Dżanin, siódmy w tym roku, HCYS prowadziła razem z NSF i Narodowym Zgromadzeniem Rodzin Męcznników. Narodowe Zgromadzenie zostało założone w 1994 r. przez rodziny męczenników z celem dopatrzenia “praw męczenników i ich rodzin i wzmocnienia zasady i wartości męczeństwa z lojalności i obowiązku wobec męczenników i ich poświęcenia”[12].

Podczas ceremonii zakończenia tego obozu wszyscy obecni stali przez moment milczenia i recytowali werset Al-Fatiha ku pamięci męczenników[13]. Informowano także, że wypowiedzi podczas ceremonii „podkreślały lojalność wobec męczenników, którzy poświęcili [swoje życie] dla Palestyny”[14].

Reportaż z ceremonii zakończenia obozu letniego “W oczach synów męczenników” w Dżanin. Źródło: Fatehnews.org, 14 sierpnia 2017.

Na obozach letnich obozowicze tworzą mapę Palestyny, plakaty o Pakcie Omara

Program edukacyjny obozów HCYS obejmuje nauczanie o treści politycznej. Przed rozpoczęciem obozów Madżed Misz’ati, dyrektor wychowawców obozowych na obozach HCYS, powiedział, że wychowawcy będą uczyli obozowiczów o „symbolach narodowych”, takich jak Nakba, flaga, o problemie więźniów, [prawie] powrotu i Al-Aksie[15].

Wśród postów o zajęciach na obozie na stronie HCYS Facebooka jest kilka zdjęć pokazujących dzieci, które tworzą mapę Wielkiej Palestyny i dwóch dziewczynek trzymających plakat o Pakcie Omara, który jest uważany za akt poddania się mieszkańców Jerozolimy kalifowi Omarowi bin Al-Chattabowi w 638 r. Pakt ustala stosunki między reżimem muzułmańskim i jego ni muzułmańskimi poddanymi w Jerozolimie, którzy sa uważani za zimmi, to jest, są pod ochroną rządzącego reżimu.

Obozowicze tworzą mapę Palestyny. Źródło: Facebook.com/783470818391948, 4 i 8 sierpnia 2017.

Obozowiczki pokazują plakat z Paktem Omara. Facebook.com/783470818391948, 5 sierpnia 2017.

Na ceremonii zakończenia obozów 'Abbas podkreślił walkę narodową o “wyzwolenie i ustanowienie państwa palestyńskiego”  

Liczni funkcjonariusze AP uczestniczyli w ceremonii zakończenia letnich obozów HCYS, która odbyła się w siedzibie prezydenckiej Ramallah. Prezydent 'Abbas w przemówieniu na ceremonii podkreślał rolę młodzieży w “wyzwoleniu” i mówił, że ceną, jaką niektórzy z nich zapłacili, było męczeństwo, uwięzienie lub rany. Powiedział:

„Wszyscy wierzymy w walkę młodzieży o wyzwolenie i ustanowienie naszego niepodległego państwa palestyńskiego z Jerozolimą Wschodnią jako stolica. Ponad 50 lat temu męczennik Jaser Arafat powiedział: ‘Pozwólmy zakwitnąć tysiącu kwiatów’. Mówił o [naszych] chłopcach i dziewczynkach, ponieważ on i my wszyscy wierzymy w te młode pokolenia… Setki tysięcy naszych młodych ludzi nosiło flagę, wiodąc kampanię; niektórzy z nich oddali swoje życie, inni zostali uwięzieni, a jeszcze inni zranieni, ale kampania trwa i będzie trwać aż osiągniemy niepodległość w naszej ziemi narodowej”.

Zwracając się po młodzieży podkreślił, że są oni “przyszłością narodu” co wyraża się oporem młodzieży wobec “kroków podjętych przez okupanta” w Al-Aksie (tj. po zabiciu 14 lipca 2017 r. dwóch policjantów w zamachu terrorystycznym):  „Jesteście naszą nadzieją i nasze życie zależy od was, bo widzimy w was przyszłość Palestyny; widzimy w was naszą przyszłość narodową i widzimy Jerozolimę… To stało się jasne w ostatnim miesiącu [lipcu 2017 r.] w Jerozolimie… Kiedy Izrael postanowił ustawić blokady drogowe i wykrywacze metalu u wejść do meczetu Al-Aksa, mężczyźni, młodzież, kobiety i dzieci Jerozolimy powstali i oświadczyli, że odrzucają te kroki okupanta i udało im się [doprowadzić do] otwarcia wejść do Al-Akay i usunięcia blokad drogowych dzięki niezłomności i zdecydowaniu…”

'Abbas zakończył przemówienie oświadczeniem, że Palestyńczycy będą kontynuowali swoją walkę narodową, używając innego motto Arafata: „Kontynuujemy walkę narodową aż chłopiec spomiędzy naszych chłopców i dziewczynka spomiędzy naszych dziewczynek pomachają flagą państwa palestyńskiego nad murami Jerozolimy”[16].

Przemówienie prezydenta palestyńskiego 'Abbasa na ceremonii zakończenia obozów HCYS. Źródło: Facebook.com/783470818391948, 13 sierpnia 2017.  

Prezydent palestyński 'Abbas (pośrodku) przemawia na ceremonii zakończenia obozów HCYS; po jego prawej siedzą: sekretarz generalny prezydentury Al-Tajjeb Abd Al-Rahim, minister edukacji i szkolnictwa wyższego AP Sabri Sidam, a po lewej przewodniczący HCYS Dżibril Radżoub, sekretarz generalny HCYS 'Issam Al-Kaddoumi. Źródło: Facebook.com/President.Mahmoud.Abbas, 13 sierpnia 2017.

Dżibril Radżoub i inni funkcjonariusze Fatahu biorą udział w ceremonii zakończenia obozów HCYS w Libanie

Funkcjonariusze AP i Fatahu byli także obecni na ceremonii zakończenia obozów HCYS w Libanie, która miała miejsce w centrum szkoleniowym UNRWA w Sibline. Wśród nich byli: przewodniczący HCYS Dżibril Radżoub, palestyński ambasador w Libanie Aszraf Dabour, sekretarz generalny organizacji Fatahu i OWP w Libanie Fathi Abu Al-’Aradat, członek rady rewolucyjnej Fatahu Amana Dżibril, sekretarz generalny HCYS 'Issam Al-Kaddoumi i dyrektor UNRWA w Libanie Claudio Cordone.

Dabour powiedział na ceremonii: „Ta rewolucja jest, jak powiedział męczennik Abu Ammar [Jaser Arafat], karabinem powstańca, kosą farmera, piórem pisarza, skalpelem dla rannych i młodym chłopcem i dziewczynką machającymi flagą Palestyny nad murami Jerozolimy i iglicami Jerozolimy. [Ta rewolucja] jest wojownikiem, feda’i  [wojownik, który ryzykuje życiem], kobietą, mężczyzną i szejkiem. Tak! To jest rewolucja. Kampania trwa przez was, bohaterowie! Przez was kontynuujemy, synowie Palestyny, kiedy wasze oczy są podniesione, by wyzwolić Jerozolimę, z pomocą Allaha”.

Dodał: „Synowie naszego ludu, uchodźcy [palestyńscy] wszędzie na świecie [i] uczestnicy letnich obozów wołają do swoich braci w Palestynie i w Jerozolimie, którzy bronią ziemi, stojąc niezłomnie i pokazując wytrzymałość, mówiąc do okupantów: ‘To jest nasza ziemia. Tutaj będziemy mieszkać i żyć. Jerozolima należy do nas i Palestyna będzie niepodległym i wyzwolonym państwem, z pomocą Allaha, a Jerozolima będzie jego stolicą”[17].

Przewodniczący HCYS Dżibril Radżoub i inni funkcjonariusze palestyńscy na ceremonii zakończenia obozów HCYS w Libanie. Źródło: Facebook.com/783470818391948, 19 sierpnia 2017.

* B. Chernitsky i S. Schneidmann sa pracownikami badawczymi w MEMRI.

 

[1] Wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2390.
[2] Hcysn.wordpress.com, August 3, 2017; Facebook.com/President.Mahmoud.Abbas, August 10, 2017.
[3] Juzoor.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=107&lang=en; Facebook.com/pg/Euro-Med-Youth-Programme-IV-Palestine-159459327467860/about.
[4] Unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/F20ED0F1C0BC02B185258051005AF369, August 17, 2016;
unesco.org/new/en/ramallah/about-this-office/single-view/news/eu_and_unesco_ramallah_launch_net_med_youth_project_in_pales/, April 27, 2015.
[5] Arabstates.undp.orgm August 2, 2016.
[6] Unicef.org/oPt/Story_-_Japan_-_Awarta_-_Entrepreneurship_Injaz_-_March_2016.pdf,  March 24, 2016.
[7] Unicef.org/education/files/03_Web_UNICEF1020_PBEA_Final_report_A4_web.pdf.
[8] Facebook.com/msimi.wood, August 3, 2017.
[9] Facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598782770194078&id=783470818391948, August 12, 2017.
[10] The first surah of the Quran, read out at various occasions, including at funerals and memorial ceremonies.
[11] Hcysn.wordpress.com, August 5, 2017.
[12] Facebook.com/pg/tjamo3.shohada.
[13] Maannews.net, August 19, 2017.
[14] https://www.facebook.com/Mosab.Zyoud123, August 4, 2017.
[15] Hcysn.wordpress.com, July 25, 2017.
[16] Facebook.com/President.Mahmoud.Abbas, August 10, 2017.
[17] Facebook.com/783470818391948, August 19, 2017.

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.