7 listopada kuwejcki duchowny, szejk Saalim Bin Sa’d At-Taweel, opublikował wykład na swoim oficjalnym kanale YouTube, wyjaśniający pojęcie dżihadu. Szejk At-Taweel powiedział, że choć dżihad ma różne znaczenia, “dżihad na rzecz Allaha” znaczy walkę z niewiernymi w celu szerzenia islamu. Następnie wyjaśnił, że niewolnictwo jest częścią islamu i że muzułmanie nie powinni próbować temu zaprzeczać. W rzeczywistości – powiedział – niewolnictwo jest „jedną z cnót islamu”, ponieważ dostarcza niewiernym okazji zostania muzułmanami i uniknięcia ognia piekielnego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat szejk At-Taweel kilkakrotnie odwiedził USA i wygłaszał gościnnie wykłady w meczetach w Worcester, Massachusetts, Modesto, Californii, Nowym Jorku i innych. W 2016 r. uczestniczył w III Dorocznej Konferencji Narodowej Wiedzy w Wielkiej Brytanii.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej:

„Kiedy mówimy o dżihadzie na rzecz Allaha, mamy na myśli walkę na rzecz Allaha”

Saalim Bin Sa’d At-Taweel: Kiedy mówimy o dżihadzie na rzecz Allaha, mamy na myśli walkę na rzecz Allaha. Słowo “dżihad” ma inne znaczenia poza “walką”. “Walka” jest tylko jednym ze znaczeń słowa “dżihad”, ale “dżihad na rzecz Allaha” odnosi się do “walczenia”.

[…]

Istotnie, [dżihad] jest szczytem islamu. Gdyby islam był wielbłądem, byłby to szczyt jego garbu. Prorok Mahomet nazywał go szczytem islamu. Jest niewątpliwie wśród najlepszych form oddawania czci. Obejmuje poświęcenie duszy i pieniędzy, a wielki wysiłek zasługuje na wielką nagrodę.

[…]

Tak, istnieje defensywny dżihad i ofensywny dżihad. Defensywny dżihad znaczy bronienie się. Kiedy musisz się bronić, nie potrzebujesz fatwy. Kiedy jesteś atakowany, wolno ci się bronić w każdy sposób, w jaki możesz.

„Prowadzenie ofensywnego dżihadu oznacza atakowanie niewiernych w celu podbicia ich krajów”; Walczymy “w celu szerzenia islamu”

Prowadzenie ofensywnego dżihadu oznacza atakowanie niewiernych w celu podbicia ich krajów i sprowadzenia ich w szeregi islamu.

Jeśli odmawiają nawrócenia się na islam, mają nakazane płacenie podatku pogłównego dżizja, a jeśli odmawiają płacenia dżizja, zostają zabici. To nazywa się „ofensywnym dżihadem”.

[…]

Istotnie, największym celem dżihadu na rzecz Allaha jest zaprowadzenie monoteizmu “aż religia należy wyłącznie do Allaha” lub “aż religia należy do Allaha”, według innego wersetu. „Walczcie z nimi, aż nie będzie więcej fitna”’ – co znaczy politeizm – “aż religia należy wyłącznie do Allaha” lub innymi słowy, aż ludzie będą wyznawać monoteizm i wierzyć tylko w Allaha. To jest jasny i jednoznaczny werset w Koranie. Według Sunny, jak pojawia się to w dwóch kompilacjach Sahiha, Prorok Mahomet powiedział: „Rozkazano mi walczyć z ludźmi” Dlaczego? Powiedział: „aż zaświadczą, że nie ma boga nad Allaha i że Mahomet jest Jego prorokiem, i ustanowią modlitwy i będą płacić zakat”.

[…]

Powodem, dla którego walczymy, jest [spełnienie] celu szerzenia islamu. Powiedzmy, że istnieje ktoś, kto nie dopuszcza, byście szerzyli islam do wszystkich niewiernych, wszystkich ludzi na Ziemi, którzy zostali stworzeni przez Allaha, żeby mogli oddawać mu cześć. Chcecie szerzyć waszą religię zarówno do dżinnów, jak do ludzi.

Jeśli ktoś przeszkadza wam w robieniu tego, możecie walczyć z nim, żebyście mogli szerzyć islam.

[…]

Nie robimy tego, żeby wziąć pieniądze [niewiernych], żeby rozszerzyć muzułmańskie ziemie, ani żeby zdobyć nad nimi panowanie… Nie. Walczymy z nimi, żeby zostali muzułmanami.

[…]

„Jedną z cnót islamu jest, że kobiety i dzieci [wroga]… są wzięte jako niewolnicy”

Jedną z cnót islamu jest, że kobiety i dzieci [wroga] nie są zabijane. Są wzięte jako niewolnicy i są dobrze traktowane. Wzywa się je do nawrócenia się na islam. Ilu muzułmańskich ulemów było białymi niewolnikami, których Allah użył jako islamskich uczonych. Gdyby umarli jako niewierni, byliby skazani na wieczny ogień piekieł. Zamiast tego zostali wzięci do niewoli.

Prorok Mahomet wziął żydowską kobietę i ożenił się z nią, a ona została Matką Wiernych. Wyobraźcie sobie! Przedtem była Żydówką.

Gdyby umarła wierząc w swój wypaczony judaizm, poszłaby do piekła. Zamiast tego, została wzięta do niewoli i odkryła, że jest najbardziej odpowiednią kobietą dla Proroka Mahometa.

[…]

To jest więc jedna z cnót islamu, ale niektórzy ludzie próbują to zlekceważyć i mówią: “Nie ma niewolnictwa w islamie”. Jak możecie to mówić? To jest w Koranie.