24 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Duchownych Palestyńskich, utożsamiane z Hamasem, zorganizowało w Gazie konferencję z okazji 33. rocznicy śmierci palestyńskiego terrorysty Abdullaha Azzama. Członek Bractwa Muzułmańskiego Azzam rozpoczął karierę wojskową w Jordanii pod koniec lat 60. jako dowódca grup zbrojnych dokonujących działań terrorystycznych przeciwko Izraelowi. Następnie stał się głównym ideologiem światowego dżihadu i mentorem założyciela Al-Kaidy, Osamy bin Ladena.

W sesji otwierającej konferencję uczestniczyli przedstawiciele Hamasu, wśród nich Mahmoud Al-Zahhar, członek biura politycznego Hamasu. Ponadto szef biura politycznego Hamasu, Ismai’l Hanija, przemawiał na konferencji w nagranym przemówieniu, które zostało wyemitowane w telewizji Hamasu Al-Aksa i zostało pokazane na konferencji. W swoim przemówieniu Hanija wychwalał Abdullaha Azzama, opisując go jako „rycerza dżihadu i oporu przeciwko wrogom Allaha”, którego Allah uhonorował męczeństwem, „największym celem, do którego dąży człowiek”. Hanija powiedział również, że we wczesnych latach wojskowe skrzydło Hamasu, Brygady Izz Al-Din Al-Kassam, było znane jako Brygady Abdullah Azzam. [1]Syn Abdullaha Azzama, Huthaifa, który mieszka w Jordanii, również przemawiał na konferencji, chwaląc zaangażowanie ojca w dżihad. [2]

Na zakończenie konferencji uczestnicy wydali oświadczenie końcowe, w którym uznali wielki wpływ Azzama na powstanie Hamasu. Oświadczenie podkreśla jego zamiłowanie do walki dżihadu i cytuje jego słowa: „Dżihad jest drogą szariatu [tj. drogą nakazaną przez islamskie prawo], którą musi przyjąć naród islamski i trzymać się jej w celu wyzwolenia ziem skradzionych przez wrogów, a zwłaszcza [ziemi] Palestyny”. Oświadczenie zawiera również listę zaleceń dotyczących upamiętnienia Azzama, wpajania jego ideologii młodszemu pokoleniu i nauczania jego pism.

To nie pierwszy raz, gdy wysocy rangą funkcjonariusze Hamasu i inni utożsamiani z Hamasem chwalą wysokich rangą członków Al-Kaidy. [3]

Konferencja ku pamięci Abdullaha Azzama (zdjęcie: twitter.com/rapetaolama, 24 listopada 2022)

Ten raport jest relacją o konferencji poświęconej pamięci Abdullaha Azzama zorganizowanej przez stowarzyszone z Hamasem Stowarzyszenie Duchownych Palestyńskich.

Szef Biura Politycznego Hamasu, Ismail Hanija: Abdullah Azzam był „rycerzem dżihadu”

Jak wspomniano, szef biura politycznego Hamasu, Ismail Hanija, przemawiał na konferencji, wychwalając Azzama i nazywając go „rycerzem dżihadu i oporu przeciwko wrogom Allaha”, którego Allah uhonorował męczeństwem, „największym celem, do którego dąży człowiek”. 

Powiedział: „Imię męczennika dr Abdallaha Azzama mówi samo za siebie – był zdeterminowany [azzam po arabsku]. Jego imię mówi samo za siebie poprzez jego historię i jego świetlaną drogę. Był bardzo miłosierny, niech Allah ma miłosierdzie dla jego duszy. Był człowiekiem da’wa. Miał oddanie. Był rycerzem Dżihadu i ruchu oporu przeciwko wrogom Allaha…

Po drugie, był symbolem dżihadu. Był nie tylko islamskim prawoznawcą, uczonym, intelektualistą i pedagogiem, ze wszystkimi cnotami związanymi z tymi wielkimi tytułami. Poza tym wszystkim był także mudżahedinem. Nosił broń i walczył na rzecz Allaha, nawet gdy był oblężony, kiedy granice były zamknięte, a on i ludzie z narodu islamskiego i Palestyny ​​nie mogli walczyć z syjonistycznym wrogiem na ziemi Palestyny – starał się być na [innym] polu bitwy dżihadystycznej dla narodu islamskiego…

Po trzecie, Allah uhonorował imama, dra Abdallaha Azzama, przyznając mu męczeństwo, które jest największym celem, do którego dąży człowiek. Zawsze mówił: ‘Jeśli muszę umrzeć, niech to będzie dla Allaha’…

Zawsze krzyczymy: 'Śmierć dla Allaha jest naszą najwznioślejszą aspiracją!’ Tak jak życie dla Allaha jest naszą najwznioślejszą aspiracją, tak samo śmierć dla Allaha jest naszą najwznioślejszą aspiracją…”


Cytaty z przemówienia Haniji na koncie Twitter utożsamianym z Hamasem (zdjęcie: twitter.com/XoT5gWgAhAg5MsU, 25 listopada 2022)

Związek Duchownych Palestyńskich: przyszłe pokolenia powinny być kształcone zgodnie z nauczaniem Abdullaha Azzama

Oświadczenie opublikowane na zakończenie konferencji chwali Azzama i dżihad, mówiąc, że „charakter męczennika dra Abdullaha Azzama został ukształtowany przez islamskie da’wa [nauczanie] i przez dżihadystyczną rzeczywistość, której doświadczył w Palestynie, Jordanii i Afganistanie… W swoich pismach i wypowiedziach na temat dżihadu dr Abdullah Azzam wyjaśnił, że dżihad jest drogą szariatu, którą naród islamski musi przyjąć i trzymać się w celu wyzwolenia ziem, które zostały skradzione przez wrogów, a zwłaszcza [ziemi] Palestyny”. Oświadczenie mówi dalej, że Azzam „połączył szkołę, meczet i pole bitwy, karabin i pióro” oraz że jego udział w dżihadzie „wywarł wpływ na innych uczonych religijnych i kaznodziejów… i był świetnym przykładem religijnego uczonego [który jest także] kaznodzieją walczącym z dżihadem…”

„Dr Abdullah Azzam – dodaje oświadczenie – był jedną z postaci, które zainspirowały palestyński ruch islamski do rozpoczęcia walki zbrojnej w Intifadzie Kamieni w 1987 r., poprzez jego filozofię, książki i uczniów którzy byli pod jego wpływem”. Kontynuuje: „Szejk Abdullah Azzam zgadzał się z męczennikiem Sajjidem Kutbem [4] … który podkreślił, że jednym ze źródeł ludzkiego szczęścia jest podążanie drogą Allaha, a także zgadzał się z [założycielem Hamasu], umęczonym szejkiem Ahmadem Jasinem, [o potrzebie] skupienia się na edukacji [młodszego] pokolenia muzułmanów, które jest osią wspólnej walki [muzułmanów] z wrogami”.

Twierdząc, że „przykazanie prowadzenia dżihadu napełniało każdy narząd [ciała] męczennika dra Abdullaha Azzama”, oświadczenie mówi, że „nie mógł dalej siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak święte miejsca muzułmanów są profanowane, ich ziemia jest podbita, a ich honor gwałcony”. Podkreśla, że ​​Azzam „nie porzucił dżihadu w Palestynie… Kiedy uniemożliwiono mu [prowadzenie] dżihadu [tam], chciał prowadzić go na ziemi Afganistanu, tak aby utrzymać swoje zaangażowanie w dżihad i przygotować się do prowadzenia go w Palestynie, gdy nadarzy się okazja, i aby wykorzystać dżihad w Afganistanie do szkolenia bojowników dżihadu dla Palestyny”.

W oświadczeniu utrzymuje się, że Azzam „miał wielki przywilej przygotowania młodych muzułmanów do dżihadu na poziomie ideologicznym, religijnym i wojskowym” oraz że „dzięki jego słowom i uczciwym czynom wielu młodych muzułmanów pośpieszyło na różne areny dżihadu”. Dodaje, że Azzam „był znany ze swojej miłości do dżihadu… i Allah zesłał na niego męczeństwo w kraju dżihadu, ponieważ atakował wroga, a nie uciekał”.

Oświadczenie kończy się listą zaleceń dotyczących sposobów upamiętnienia Azzama i zaszczepienia jego wartości dżihadu przyszłym pokoleniom. Zaleca się:

  1. Założenie instytucji edukacyjnych zajmujących się rozpowszechnianiem dziedzictwa religijnego uczonych islamu;
  2. Zbieranie, drukowanie i rozpowszechnianie wszystkich pism męczennika dr Abdullaha Azzama, aby stanowiły inspirujący materiał edukacyjny do kształtowania [charakteru] nadchodzących pokoleń;
  3. Polecanie studentom szkół wyższych, zwłaszcza w okupowanej Palestynie, studiowanie książek szejka Abdullaha Azzama i pisanie artykułów naukowych i tez, które posłużą jako materiały dydaktyczne do edukacji młodszego pokolenia…
  4. Stworzenie filmu dokumentalnego o życiu dra Abdullaha Azzama;
  5. Tworzenie programów dokumentalnych o męczennikach z Bractwa Muzułmańskiego, zwłaszcza tych, którzy mieli znaczący wpływ na [różne] fazy da’wa,dżihadu i edukacji;
  6. Wzbogacenie biblioteki Stowarzyszenia Duchownych Palestyńskich o materiały online o islamskich uczonych, którzy połączyli wiedzę i filozofię z dżihadem;…
  7. Przyznanie męczennikowi szejkowi Abdullahowi Azzamowi tytułu imama w uznaniu jego najwyższej wiedzy, niezachwianej determinacji, wyjątkowej niezłomności, wzniosłych atrybutów, wzniosłego charakteru i jego korzystnej działalności w sferach wiedzy, da’wa i dżihadu
  8. Konferencja zaleca, aby odpowiednie organy [w rządzie Hamasu] w Gazie nazwały jedną z głównych ulic imieniem męczennika szejka Abdullaha Azzama, niech Allah się nad nim zlituje, aby pozostał w pamięci  [nadchodzących pokoleń] jako wzór wiedzy, da’wa, dżihadu, poświęcenia, ofiarności, pobożności, lojalności wobec zasad, wyrzeczenia się przyjemności tego świata i oddania Rajowi i jego przyjemnościom oraz jako najwznioślejszy przykład muzułmanina, który żył dla Allaha i umarł dla Allaha”. [5]

Uczestnicy konferencji upamiętniającej Abdullaha Azzama (zdjęcia: Twitter.com/rapetaolama; Shms.ps, 24 listopada 2022)


[1] Hamas.ps, November 24, 2022.

[2] Huthaifa 'Azzam’s speech was posted on his Twitter account (twitter.com/HuthaifaAzzam1, November 24, 2022).

[3] See MEMRI Special Dispatch No. 7461, On Anniversary Of Bin Laden’s Death, Telegram Channel Named For Hamas Military Wing Al-Qassam Brigades Posts Messages In His Memory, May 8, 2018.

Following Bin Laden’s death, Haniya, then prime minister of the Palestinian Authority, said that, despite the disagreement between Hamas and Al-Qaeda, „We [in Hamas] obviously condemn the assassination or the murder of the Muslim Arab jihad fighter [Osama bin Laden]…” See MEMRI TV clip No. 2910, Hamas Prime Minister Ismail Haniya Condemns the Killing of the „Muslim Mujahid” Osama Bin Laden, May 3, 2011. 

[4] Sayyid Qutb (1906-1966) was one of the leading ideologues of the Muslim Brotherhood and was executed in Egypt for involvement in a plan to assassinate president Gamal 'Abdel Nasser.

[5] Rapeta.net, November 24, 2022.