Poniższy raport jest darmową próbką od MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj .

12 czerwca 2014 r. biuro informacyjne Islamskiego Państwa Iraku i Syrii (ISIS) w prowincji Niniwa w Iraku wydało kodeks postępowania i szereg wskazówek dla członków ISIS i dla mieszkańców tego obszaru. Zrobiono to w następstwie zdobycia kilku kluczowych miast w tej prowincji, włącznie z Mosulem. Kodeks postępowania, który zawiera 16 paragrafów, opiera się na szariacie i potępia prawa, które jak dotąd istniały za rządu Al-Malikiego, który nazywa „rządem niewiernych szyitów”.


Tekst kodeksu postępowania

Kodeks jest próbą uspokojenia ludności miejscowej i zminimalizowania oporu z jej strony, trzymając ją równocześnie w ryzach. Zaczyna się pozdrowieniami dla narodu islamskiego, a szczególnie dla „lwów ISIS”, gratuluje im wspaniałych zwycięstw na drodze do ustanowienia kalifatu islamskiego. Wstęp stwierdza, że ISIS ma jeden cel: „zaprowadzić prawo Allaha na całym świecie, rozszerzyć wpływy szariatu i wykorzenić prawo dżungli z ziemi muzułmańskich”.

Poniżej podajemy streszczenie głównych punktów [1] :

W pierwszym paragrafie dokumentu ISIS przechwala się, że udało mu się uwolnić więźniów z więzień prowincji. W drugim wyjaśnia, że jego członkowie podjęli się obalenia reżimu, który uciska ludzi i obiecuje usunąć „węża szyickiego, który owinął się wokół szyj muzułmanów [zunnickich]”.

W trzecim paragrafie ISIS obiecuje traktować każdą osobę jako białą kartę, bez uprzedzeń i nie podejrzewać ani nie oskarżać nikogo, poza tymi, którzy kolaborują w „przestępcami”.

Czwarty paragraf gwarantuje, że wszyscy mieszkańcy będą bezpieczni i pewni pod islamskimi rządami organizacji, która zapewni prawa obywatelom i przywróci prawa uciskanym. Zwracając się do sprawy ludzi miejscowych, którzy byli wrogami ISIS, stwierdza: „Ci, którzy do wczoraj mieli urazę przeciwko nam, dzisiaj stali się bezpiecznymi obywatelami, chyba że odwrócą się [do nas] plecami lub będą [nas] szkalować albo wyrzekną się islamu”.

Paragraf piąty stwierdza, ze fundusze i własność publiczna należą do Imama muzułmanów, który będzie odpowiedzialny za używanie ich dla dobra muzułmanów. Każdy, kto położy rękę na tych pieniądzach lub własności prywatnej osoby – będzie sądzony według szariatu i spotka go odstraszająca kara.

W paragrafie szóstym ISIS mówi o meczetach i wzywa muzułmanów, by uczestniczyli w każdej modlitwie i modlili się razem z wiernymi, nie zaś prywatnie. Jak powiedziano w hadisie: „Jedna modlitwa jako część [grupy] wiernych warta jest 25 modlitw w pojedynkę”. Siódmy paragraf zajmuje się duchownymi i szejkami plemiennymi i prosi, by wspierali oni organizację i pracowali z nią ramię w ramię, by „odeprzeć zjadliwą agresję szyicką”.

Paragrafy ósmy i dziewiąty wzywają, by nie współpracować z rządem Al-Malikiego, którego herezja stała się oczywista. Członkowie irackich sił bezpieczeństwa – „apostaci” wezwani są do okazania skruchy lub czeka ich kara śmierci. Paragraf ósmy zakazuje także konsumpcji i sprzedaży alkoholu, papierosów, narkotyków i innej kontrabandy. Paragrafy dziesiąty i jedenasty wzywają do jedności i zabraniają zgromadzeń, powiewania sztandarami i noszenia broni, a paragraf dwunasty stwierdza, że zaprowadzenie prawa szariatu wyzwoli ludność miejscową z jarzma „zgniłego prawa ustalonego przez człowieka”. Paragraf trzynasty potępia oddawanie czci grobom, nazywając to „bałwochwalstwem” i „politeizmem”. Paragraf czternasty wzywa kobiety, by ubierały się skromnie i unikały wychodzenia z domów bez potrzeby.

Paragraf piętnasty zaprasza muzułmanów do życia w szczęśliwości pod sprawiedliwymi i pokojowymi rządami islamskimi w świecie, w którym muzułmanie mają władzę. W szesnastym i ostatnim paragrafie ISIS zwraca się do mieszkańców prowincji i przypomina im, że już doświadczyli wszelkiego rodzaju świeckich reżimów, które wszystkie poniżały ich i odbierały im prawa, honor i własność. ISIS obiecuje, że od teraz, pod rządami Abu Bakr Al-Baghdadiego, znajdą się obdarzeni nowym rodzajem reżimu – dobrym i zbawiennym, który zakończy ich cierpienia.

Przypis:

[1] Alplatformmedia.com, 12 czerwca 2014.