Poniżej podajemy fragmenty kazania w Meczecie Umajjadów w Damaszku, które nadała telewizja syryjska 28 czerwca 2013 r.

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć to wideo w MEMRI TV.

Kaznodzieja syryjski: Spójrzmy na historię ludzkości, która zapisała prawdziwą naturę Żydów, zabójców proroków i gwałcicieli porozumień. Pokazuje [ona], jak próbowali, od czasów przedislamskich, rozbijać, dzielić i rozdzierać naród arabski i islamski.

W wysiłkach zdobycia wpływów na świecie i zrealizowania swoich pragnień Żydzi ustanowili dwa zestawy podstawowych celów. Słuchajcie, o muzułmanie, i strzeżcie się tego, co dzieje się w Syrii – w ziemi z niezłomnym ludem i przywódcami.

Mają oni dwa podstawowe cele. Pierwszym jest podzielenie narodów świata, wystawianie ich wzajem przeciwko sobie i wywoływanie wojen i konfliktów wewnętrznych między nimi. Drugim celem jest rozdarcie narodów świata, niszczenie ich pojęć, wartości moralnych i kodeksów i czynienie, by zbłądzili z drogi Allaha.

To właśnie robili przez wieki na całym świecie. O narodzie islamu, Żydzi rozdzierali ten naród przez wiele lat.

[…]

To, co dzieje się dzisiaj w tej fortecy niezłomności [Syrii] i ogólnie na Bliskim Wschodzie, nie jest niczym nowym. To było zaplanowane.

Jesteśmy narodem drzemiącym, narodem, który nie studiuje ksiąg historii i nie studiował tego, co wrogowie spiskowali i planowali przeciwko nam. Rozpalili płomień wojny domowej w Palestynie i w Afganistanie, a potem w Iraku, potem w Egipcie, a po tym w Syrii. […]