W antysemickim artykule opublikowanym na jordańskiej witrynie informacyjnej Al-Awal News, jordańska dziennikarka, Kafa Al-Zou’bi, pisze. że obecna epidemia koronawirusa przypomina jej powieść Jose Saramago Blindness. Ta powieść opisuje globalną epidemię ślepoty, która jest nie tylko fizyczna, ale także moralna i przejawia się w kompletnej utracie wartości i człowieczeństwa, kiedy ludzie walczą o zasoby materialne w gorzkiej walce o przetrwanie. Sugerując, że świat jest w podobnym stanie, Al-Zou’bi pisze, że źródłem wszystkich problemów jest kapitalizm, który jest barbarzyński, zachłanny, a także „żydowski” – ponieważ to judaizm ponosi największą odpowiedzialność za zło i brutalne aspekty kapitalizmu. Ta religia, jak pisze, jest „rakiem, który szkodził ludzkości od zarania jego cywilizowanej historii”, ponieważ traktuje nie-Żydów jako gorsze stworzenia, których Bóg nie znosi i których można zabijać bezkarnie.  

Kafa Al-Zou’bi (Źródło: Alawalnews.net)

Poniżej podajemy fragmenty jej artykułu.[1]

Czytając dzisiaj doniesienia o koronawirusie mam niepokojące wrażenie, że świat niemal [przeżywa] fikcyjną opowieść [Jose] Saramago, Blindness. W tej powieści, kiedy wszyscy na świecie padli ofiarą epidemii ślepoty, wszystkie oznaki kultury, edukacji i moralności natychmiast upadają… Usługi [publiczne] zatrzymują się, ponieważ wszyscy są ślepi… Nie ma rządu, nie ma policji, nie ma prawa, nie ma hamujących norm moralnych i nie ma strachu przed Bogiem. Miasta stają się mrocznymi dżunglami, w których ludzie gubią się w ślepej walce, by przetrwać, szczególnie [walcząc] o trochę żywności i wody… Człowiek powraca do najgorszej możliwej dzikości…

Saramago nie traktuje ślepoty [tylko] jako medycznej epidemii, która spadła na ludzkość, ale przyjmuje szersze, filozoficzne spojrzenie, bowiem fizyczna ślepota powoduje, że ludzie tracą widzenie [swojego człowieczeństwa] w walce o przetrwanie i porzucają kulturalne i moralne tradycje, z jakimi są teoretycznie związani… na rzecz materialnych interesów przeżycia. Wojny, głód, morderstwo, gwałt, przemoc, choroba i zarazy – to jest leksykon rzeczywistości, który dla Saramago odzwierciedla ludzką ślepotę, co w końcu doprowadzi do całkowitego zniszczenia i spowoduje, że ludzkość powróci w jakimś punkcie w przyszłości do bestii bez inteligencji, myśli lub kultury.

Tutaj pojawia mi się dziecinna, niewinna myśl… Co byłoby, gdyby fundusze [obecnie] marnowane na wojny zostały poświęcone na naukowy rozwój na rzecz życia zamiast śmierci [i] na wzmocnienie kultury, moralności i kreatywności zamiast na ignorancję i głupotę? Co byłoby, gdyby te wysiłki zainwestować w wiedzę, która prowadziłaby do zmniejszenia stopy narodzin zamiast zabijania ludzi, których uważa się za zbędnych dla ludzkości? Co byłoby, gdyby te fundusze zainwestować w kultywowanie oświeconych zamiast ludzi zanurzonych w urojeniach i zabobonach, które powodują, że mordują i [gromadzą] władzę? Co byłoby… Co byłoby… Co powstrzymuje to wszystko przed realizacją? [Co powstrzymuje] człowieka przed zajęciem się rozsądnymi wysiłkami bez szaleństwa zła i egoizmu?

Odpowiedź jest prosta i jasna: [wina leży w] barbarzyńskim, zachłannym kapitalizmie, a pozwólcie, że dodam przymiotnik „żydowskim”. To szczególnie judaizm uczynił kapitalizm tak barbarzyńskim i ustanowił [religijne] źródło autorytetu, które uświęca najgorszy rodzaj zła, pociągając go do najdalej idących skrajności. Judaizm pozwala na zabijanie nie-żydowskiego innego i uważa [nie-Żyda] za inny rodzaj stworzenia, nie znoszonego przez Boga, ponieważ Żydzi  są jednym i jedynym wybranym narodem… To nie jest tylko [idea], ale dochodzi do punktu [rzeczywistego] pozwolenia na mordowanie innego, który jest uważany za gorsze stworzenie. Żyd, który widzi [nie-Żyda] leżącego martwego na drodze, nie ma go pochować, ale ma pozwolić psom na zjedzenie go… W Blindness [Saramago] psy istotnie zjadają martwe ciała na ulicach, choć bez interesowania się religijnymi źródłami autorytetu ich panów.

Wierzę, że judaizm jest rakiem, który szkodził ludzkości od zarania jej cywilizowanej historii. Katastrofa, jaką jest ta idea, przeniknęła do religii, które przyszły później, i w konsekwencji te religie nie uświęciły ludzkich aspektów Człowieka tak bardzo, jak jego barbarzyńskie i złe aspekty. Każda religia z kolei obiecywała swoim wyznawcom, że są ludźmi najbardziej faworyzowanymi przez Boga i mogą dlatego zabijać [innych] i prześladować ich. To jest zasadniczo żydowska [idea].

Sądzę także, że kapitalizm mógłby być mniej barbarzyński, gdyby nie był zakotwiczony w źródłach żydowskiej filozofii i gdyby nie zatopił Człowieka w ślepocie, która wcześniej czy później prowadzi do jego nagłej zatraty. To zdarzy się, jeśli [Człowiek] nie odzyska wzroku i nie wymaże epidemii urojeń! W naszej obecnej rzeczywistości byłby to bardzo nieprawdopodobny cud.


[1] Alawalnews.net, March 10, 2020.