Kwestia operacji męczeńskich i ich religijnej prawomocności była wielokrotnie dyskutowana przez irańskich ajatollahów [1] . W niedawnej fatwie umieszczonej na witrynie internetowej w odpowiedzi na pytanie postawione online irański ajatollah Taki Mesbah-e Jazdi orzekł, że operacje męczeńskie są nie tylko uprawnione, ale są obowiązkiem spoczywającym na każdym muzułmaninie.

Pytanie dotyczyło tego, czy takie operacje są uważane za samobójstwo i dlatego zakazane, i czy izraelscy cywile, szczególnie dzieci, mają być uważani za niedozwolone cele, jak cywile wszędzie indziej. W odpowiedzi ajatollah Mesbah-e Jazdi wyraził żal, że pytający ewidentnie nabrał się na propagandę wrogów islamu, którzy przedstawiają operacje męczeńskie jako samobójstwa, oraz stwierdził, że pytający marnuje swój czas, zastanawiając sie nad tą kwestią, zamiast skupić się na „wyrwaniem z korzeniami reżimu syjonistycznego” i jego zwolenników. Ajatollah orzekł, że kiedy obrona islamu i muzułmańskiej ummah wymaga męczeństwa, nie uważa się tego za samobójstwo.

W sprawie pytania o izraelskich cywilów orzekł, że zabronione jest ranienie ich tylko, jeśli otwarcie głoszą sprzeciw przeciwko swojemu rządowi. Powiedział, że jest także dozwolone celowanie w izraelskich cywilów używanych jako ludzka tarcza i w innych wypadkach, kiedy jest to konieczne, by walczyć z „agresorem”, tj. Izraelem.

Poniżej podajemy pytanie oraz fatwę, które zostały ogłoszone w angielskim dziale witryny ajatollaha [2]:

Operacje męczeńskie są nie tylko dozwolone, ale są obowiązkowe

P:„Niektórzy ludzie mówią, że operacje męczeńskie są uważane za samobójstwo i że są haram [zabronione], ponieważ są sprzeczne z islamem. Cytują hadisy, takie jak ta imama Dżaafara [Al-Sadeka]: „Muzułmanin może walczyć i zostać zabity [przez wroga], ale nigdy nie rozleje własnej krwi” i ajat [wersety koraniczne] takie jak: „Nie zabijajcie się! Zaprawdę, Bóg jest dla was litościwy! A ktokolwiek uczyni to przez wrogość i niesprawiedliwość, to będziemy go palić ogniem. A to jest dla Allaha łatwe!” [Koran 4;29-30]

Mówią to także o operacjach męczeńskich przeciwko celom militarnym, takim jak te używane przez Hezbollah w Libanie lub armii irańskiej przeciwko armii Saddama…

Pytaniem [jest, czy] operacje męczeńskie, w których osoba wysadza się [w powietrze pośrodku] sił wroga, są haram. Czy to jest samobójstwo? Dlaczego lub dlaczego nie? Proszę o odpowiedź na to pytanie, ponieważ jest wiele dyskusji i zamieszania w tej kwestii.

O:„Jest godne ubolewania, że propaganda wrogów islamu tak wpłynęła na muzułmańską ummah, że muzułmanie, zamiast planowania wyrwania z korzeniami syjonistycznego reżimu i jego zwolenników zajmują się kwestionowaniem i dyskutowaniem prawomocności palestyńskiej samoobrony, która jest dokonywana w najbardziej uciążliwych warunkach, jakie można sobie wyobrazić.

[Z pewnością], kiedy obrona islamu i muzułmańskiej ummah zależy od operacji męczeńskich, jest ona nie tylko dozwolona, ale jest także obowiązkiem (wajib), jak wielu uczonych [szyickich] i maraje [źródeł naśladownictwa], włącznie z [ajatollahem] Safim Golpajeganim i [ajatollahem] Fazelem Lankaranim, wyraźnie ogłosiło w swoich fatwach. Rozważcie rewajah [tj. tradycję o] proroku Allaha [tj. Mahomecie], który powiedział: 'Ktokolwiek zostaje zabity w obronie swojej własności, on/ona jest szahidem [męczennikiem]’ (Wasail al-Sziah, w.15, s.121).”

Tylko ci Izraelczycy, którzy otwarcie potępiają swój rząd, są niedozwolonymi celami

P:„Teraz o obieraniu za cel cywilów w państwie syjonistycznym. Niektórzy mówią, że według nauczania Ahl Al-Bajt [tj. ludzi domu Proroka Mahometa] i Koranu jest haram obieranie za cel cywilów w każdym przypadku. Mówią także, że Izraelczycy są cywilami jak wszyscy inni ludzie, podczas gdy inni wierzą, że są osadnikami i uzurpatorami [nie zaś] cywilami.

Czy operacje [przeprowadzane] przez Hamas i [Islamski] Dżihad przeciwko izraelskim ‘cywilom’ są haram? Dlaczego lub dlaczego nie? A co z izraelskimi dziećmi zabitymi w takich zamachach? Jeśli to nie jest haram, to jaka jest odpowiedź dla tych, którzy cytują hadis [zabraniający obieranie za cel osób] nie biorących udziału w walce”.

O:„Muzułmanie nie powinni atakować tych cywilów na terytoriach okupowanych, którzy ogłosili swoją opozycję wobec nikczemnych zbrodni swojego rządu, poza sytuacjami, w których są oni używani jako ludzkie tarcze i [kiedy] walka z agresorami zależy od zaatakowania tych cywilów”.

P:„…Biorąc pod uwagę fakt, że [dzisiaj] istnieje [broń] masowego zniszczenia i że nie zawsze jest łatwo zapobiec [ofiarom] cywilnym w wojnach, [jak to było w przeszłości], jakie byłoby orzeczenie w kwestii ataków, które niezamierzenie zabijają cywilów w wojnach (jak w wypadku wojny irańsko-irackiej)?

A także, powiedzmy, że żyjemy w kraju muzułmańskim i jest inny kraj, który atakuje jedno z naszych miast bronią nuklearną i zmiata je z powierzchni ziemi. Potem ten kraj oznajmia, [że] będzie niszczył nasze miasta jedno po drugim przy pomocy broni nuklearnej.

Zakładając, że [ten] kraj ma całą swoją broń nuklearną w jednym ze swoich miast – czy byłoby [dozwolone] dla kraju muzułmańskiego zaatakowanie tego miasta i zniszczenie broni nuklearnej zanim zostanie ona użyta do unicestwienia muzułmanów, mimo że [spowodowałoby to ofiary cywilne] w tym mieście, [jeśli] byłby to jedyny sposób obrony życia muzułmanów?

O:„W wypadku konfliktu między dwoma narodami muzułmańskimi, muzułmanie powinni wesprzeć uciskanego przeciwko uciskającemu.

Ale zanim rozpocznie się taka wojna, inicjujące [ataki prewencyjne] zależą od tego, [czy dane jest] velajat-e faqih [orzeczenie prawoznawcy].

Z modłami za twoje powodzenie”.


Przypisy:

[1] Więcej o dyskusji irańskich szyitów o operacjach męczeńskich i ich religijnym uzasadnieniu jest w MEMRI Inquiry & Analysis Report No.439, „Iranian Women’s Magazine Shut Down for Publishing Investigative Article on Martyrdom Movement,” May 22, 2008, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3228.htm .

[2] http://mesbahyazdi.com/english/index.asp?contact-us/afq/contact4.htm#عمليات+شهادت+طلبانه . Tekst został zredagowany dla większej jasności.