Wprowadzenie

2 lutego 2012 r. Teheran gościł “Konferencję o hollywoodyzmie i kinie” jako część Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Fajr 2012. W konferencji brało udział 48 akademików z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Belgii, Grecji, Hiszpanii, Tunezji, Włoch, Egiptu, Rosji, Libanu, Azerbejdżanu i Palestyny. Jak powiedziano w końcowym oświadczeniu konferencji, skupiła się ona na rzekomej roli Hollywoodu jako „najpotężniejszego narzędzia syjonizmu” we wpływaniu na opinię światową w interesie „amerykańsko-syjonistycznego militarno-industrialnego kompleksu”, podkreślając równocześnie „zdolność [Iranu] jako ośrodka produkującego eleganckie filmy anty-syjonistyczne”[1] . Konferencja zajmowała się pięcioma kluczowymi punktami: „Narracja w Hollywood”, „Rola kina w przebudzeniu świata”, „Rola hollywoodyzmu a dekadencja ludzka”, „Portret przyszłości w Hollywood” i „Hollywoodyzm a syjonizm”. Wśród kwestii omawianych na konferencji były: „Hollywood i Holocaust”, „Palestyna na linii ognia”, „Hollywood i Apokalipsa”, „Hollywood, darwinizm i liberalizm”[2] i “Wykorzystywanie przez Hollywood wydarzeń światowych, takich jak Holocaust i 11 Września na rzecz polityki syjonistycznej”[3] .

Irański prezydent Mahmoud Ahmadineżad, który 2 lutego 2012 r. twierdził, że Zachód i syjonizm używają przemysłu filmowego Hollywoodu jako środka do utrzymywania dominacji nad światem, wygłosił mowę otwierającą to zgromadzenie, w której nawoływał do nowego porządku świata. Sprezentował także nagrodę za „odwagę, siłę i moc” francuskiemu rewizjoniście, Robertowi Faurissonowi, który uczestniczył w konferencji wraz z kilkoma innymi znanymi francuskimi negacjonistami Holocaustu. Obecny był także syn hollywoodzkiego reżysera Olivera Stone’a, który przeszedł na islam podczas wizyty w Teheranie[4] .Francuski negacjonista Holocaustu Robert Faurisson otrzymuje nagrodę za „odwagę, siłę i moc” od irańskiego prezydenta Ahmadineżada

Francuski komik Dieudonné M’bala M’bala, reżyser filmu koprodukcji francusko-irańskiej L’Antisémite, wśród francuskich uczestników

W konferencji brała udział duża delegacja francuska, zawierająca licznych negacjonistów Holocaustu, takich jak akademik Marie Bruchet, reprezentująca Vincenta Reynouarda; akademik Maria Poumier; historyk Paul-Eric Blanrue; i filmowiec Beatrice Pignède, która pokazała film Main basse sur la Mémoire („Umykać z pamięcią”) o francuskiej antyrewizjonistycznej ustawie Fabius-Gayssot z 1990 r.

Obecny był także francuski komik Dieudonné M’bala M’bala, którego komedie od dawna koncentrowały się na antysemityzmie, antysyjonizmie i tematach rewizjonistycznych[5] . Niedawno wyreżyserował on film koprodukcji francusko-irańskiej The Antisemite. Zwiastun filmu parodiuje żydowskich więźniów w Auschwitz i „niezbite dowody” Holocaustu. Zwiastun został umieszczony w MEMRI TV 16 lutego 2012 r.: http://www.memritv.org/clip/en/3319.htm [6]
Wcześniej w reklamie L’Antisémite umieszczonej na Youtube 12 grudnia 2011 r., żona bohatera błaga swojego męża, by nie był antysemitą “ze względu na dzieci”, ponieważ “antysemityzm jest chorobą”. Używając nadmiernie dramatycznego tonu, by wyszydzić powagę przypisywaną antysemityzmowi, bohater przyznaje żonie, że istotnie jest antysemitą i mówi, że ponieważ Żydzi kontrolują media, finanse i politykę, nie ma żadnego wyboru jak „eksterminować ich”. Patrz https://www.youtube.com/watch?v=rScuwTmKTOY&feature=player_embedded .Dieudonne siedzi obok Faurissona na konferencjiDieudonne na konferencji o hollywoodyzmie

Ahmadineżad przyznaje nagrodę za “odwagę” negacjoniście Holocaustu Robertowi Faurissonowi

Jak wspomniano, prezydent Ahmadineżad przyznał nagrodę znanemu francuskiemu negacjoniście Holocaustu Robertowi Faurissonowi podczas konferencji i spotkał się z nim prywatnie. Najnowsza praca Faurissona, zatytułowana „Przeciwko hollywoodyzmowi, rewizjonizm”, która przypuszczalnie opiera się na jego wykładzie na konferencji, wyjaśnia rolę hollywoodyzmu w stworzeniu mitu „Holocaustu”: „’Holocaust’ Żydów stał się rodzajem religii, której trzema głównymi składnikami są eksterminacja, komory gazowe i sześć milionów męczenników… Po wojnie wokół tej świętej trójcy ‘Holocaustu” rozwinęła się cała propaganda, cały przemysł „Holocaustu’, cały interes: ‘interes Szoah’”. Cały artykuł znajduje się na Nieoficjalnym Blogu Faurissona[7] . Poniżej komentarz umieszczony na tym blogu, dotyczący międzynarodowej konferencji o hollywoodyzmie:

” 2 lutego 2012 r., równocześnie z trzydziestym Festiwalem Filmowym w Teheranie, prezydent Ahmadineżad otworzył międzynarodową konferencję o hollywoodyzmie… Wśród uczestników na tej konferencji byli trzej antysyjonistyczni i antyrewizjonistyczni rabini, z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i z Kanady, wraz w kilkoma innymi Amerykanami (jednym z nich jest żydowski intelektualista) i dużą grupą francuską…

Zachowanie [Ahmadineżada] jest bardziej niż odważne, jest heroiczne. Ten człowiek i jego naród, tak okrutnie dotknięty przez blokadę Zachodu, dążą jedynie do pokoju. Absurdem jest twierdzenie, że Iran rozpocząłby inicjatywę rzucenia bomb atomowych lub innych bomb na państwo Izrael, ponieważ w sposób nieunikniony te bomby zabiłyby i okaleczyły równie dużo muzułmanów i chrześcijan, jak Żydów…

Jeśli jednak istnieje bomba, której Ahmadineżad nie zawaha się użyć, to jest to bomba, którą nazywam ‘bombą atomową biednego człowieka’, bomba rewizjonizmu, która nikogo nie zabijając ani okaleczając, pokona wielką mistyfikację – tę o ‘Holocauście’ albo ‘Szoah’ – która ze swej strony służy do usprawiedliwienia ad infinitum nowych wojen i nowych krucjat. Zbyt wiele umysłów w świecie zachodnim pozostaje uwarunkowana przez ‘Przemysł Holocaustu’ i ‘interes Szoah’, ale – dzięki rewizjonistom, wyzdrowienie jest możliwe i tym samym pokój będzie raz jeszcze miał jakąś szansę”[8] .Irański prezydent Ahmadineżad wita antysyjonistycznego ultra-ortodoksyjnego Żyda, niosącego plakat z flagą palestyńską[9] .

Francuski negacjonista Holocaustu Paul-Eric Blanrue uhonorowany podczas uroczystości za biograficzny film o Faurissonie

Robert Faurisson został zaproszony na konferencję po części z powodu filmu dokumentalnego o nim, zatytułowanego Un Homme[10] („Człowiek”) w reżyserii Paul-Erica Blanrue, który także był zaproszony i któremu także złożono hołd. W półtoragodzinnym filmie Faurisson odpowiada na pytania dotyczące jego życia. Na stronie internetowej poświęconej temu filmowi jest on dostępny darmo z angielskim, niemieckim, arabskim, włoskim i chorwackim dubbingiem.Film ma osiem rozdziałów: „Wojna”, “Młodość”, “Mój literacki rewizjonizm”, “Rewizjonizm historyczny”, „Procesy Zündel”, “Świadek Claude’a Lanzmanna”, „Wyznania Rudolfa Hessa” i „Represja”[11]Film po arabsku oferowany na stronie internetowej[12]

Blog Paul-Erica Blanrue’a, „Le clan des Vénitiens”[13] , przedstawia wiadomości o jego antysemickich działaniach. Blanrue opublikował książkę zatytułowaną Sarkozy, Israël et les Juifs („Sarkozy, Izrael i Żydzi”), przetłumaczoną na arabski i farsi, w której stara się pokazać, że Sarkozy, którego przedstawia jako bezwarunkowo pro-syjonistycznego, promuje interesy izraelskie kosztem interesów Francji.Francuski [14]Arabski [15]Farsi[16]

Blog Blanrue’a zawiera liczne zdjęcia z “Konferencji o hollywoodyzmie i syjonizmie”, na której “zebrali się antysyjonistyczni badacze z rozmaitych krajów”. Główną ideą przekazaną na konferencji było zdaniem Blanrue, że „hollywoodyzm” jest „główną bronią Pentagonu”.

*N. Maruani jest pracownikiem naukowym w MEMRI. A. Savyon jest dyrektorką Iranian Media Project.

[1] http://fajrfestival.ir, February 4, 2012.

[2] ABNA (Iran), February 2, 2012.

[3] http://fajrfestival.ir, February 4, 2012.

[4] Lenziran.com, February 18, 2012.

[5] For more on Dieudonné, see MEMRI Special Dispatch Series Report No.4445, „Antisemitic Statements, Publications by Iranian Regime,” January 25, 2012, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6024.htm; MEMRI Special Dispatch Series Report No.2920, „French Comedian Dieudonné M’bala M’bala Promotes His New Song 'Shoahnanas’ (’Holocaust Pineapples’), Claims: Greater Freedom of Speech in Iran Than in France; Most Slave Traders Were Jews,” April 21, 2010, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/51/4113.htm .

[6] See MEMRI TV #3319, „Iranian-French Co-production by Antisemitic French Comedian Dieudonné Presents Spoof on AuschwitzGas Chambers,” February 16, 2012, http://www.memritv.org/clip/en/3319.htm .

[7] http://robertfaurisson.blogspot.com/2012/02/against-hollywoodism-revisionism.html .

[8] http://robertfaurisson.blogspot.com .

[9] http://blanrue.blogspot.com .

[10] A Manwas produced and directed by French Paul-Eric Blanrue. See film at http://holocauste.com or http://www.unhommefaurisson.com .

[11] http://www.unhommefaurisson.com .

[12] http://www.unhommefaurisson.com .

[13] http://blanrue.blogspot.com .

[14] http://blanrue.blogspot.com .

[15] http://blanrue.blogspot.com .

[16] http://blanrue.blogspot.com .