21 lutego 2017 r. reformistyczna irańska agencja informacyjna Amadnews donosiła o informacji z źródła militarnego w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) o przygotowaniach czynionych przez kierownictwo irańskie po groźbach prezydenta Donalda Trumpa wobec Iranu[1]. Według tego źródła z IRGC kierownictwo irańskie zaakceptowało rekomendację strategicznego sprzymierzenia się z Rosją, żeby Rosja broniła Iranu w wypadku militarnego ataku USA. W zamian za rosyjski parasol ochronny oficjele irańscy rekomendowali irańskiemu najwyższemu przywódcy Alemu Chameneiemu, by Iran przyznał Rosji rozległe przywileje ekonomiczne i militarne w formie koncesji na pola naftowe w południowym Iranie, jak również dostęp do Zatoki Perskiej – co dałoby Rosji kontrolę nad portami Iranu i zyski, które zrekompensowałyby sankcje USA przeciwko niej. Dodatkową rekomendacją, która już jest wprowadzana w życie, jest ożywienie frontu walki przeciwko Izraelowi przy pomocy Hezbollahu w Libanie i organizacji oporu palestyńskiego w Gazie i na Zachodnim Brzegu, by Izrael był zajęty walką, a administracja Trumpa skupiała się na Izraelu, nie zaś na Iranie.

Na końcu raportu Amadnews podkreślił cenę, jaką Iran musiałby zapłacić za te rekomendacje i  zauważył, że stanowią one wyraźną sprzeczność z celami Rewolucji Islamskiej Iranu i dziedzictwem założyciela rewolucji, ajatollaha Ruhollaha Chomeinieho. Chomeini, stwierdza raport, nalegał, by Iran nie szedł ani z USA, ani ze Związkiem Radzieckim – to jest, by był niezależny od obu.
Amadnews.com, 21 lutego 2017.

Poniżej podajemy tłumaczenie artykułu z Amadnews.com article.

„Dobrze poinformowane źródło militarne powiedziało Amadnews, że na tajnych spotkaniach konsultacyjnych, mających na celu podjęcie decyzji, jak Iran powinien przeciwstawić się groźbom nowego prezydenta amerykańskiego, Donalda Trumpa, decydenci w Iranie mówili o poważnych decyzjach, które sprzeczne są z interesami narodowymi [Iranu].

Według tego dobrze poinformowanego źródła przeprowadzono wiele spotkań pod tytułem ‘Jak zareagować na groźby nowego prezydenta amerykańskiego’ i wnioski wysłano Przywódcy [Chameneiemu]. Decydenci omawiali wielkie pytanie: czy jest możliwe ponowne otwarcie ambasady USA w Iranie? A jeśli odpowiedź brzmi ‘nie’, jak może Iran odpowiedzieć w sposób, który zredukuje nasilające się groźby Ameryki – groźby, które mogą zamienić się w rozległe starcie militarne?

Eksperci polityczni, bezpieczeństwa i armii wyrażali swoje opinie [na tych spotkaniach] i ustalili, że decydenci w Iranie nie powinni zgodzić się na ponowne otwarcie ambasady USA w Iranie ani na normalizację stosunków z [USA]. Zamiast tego Iran powinien pogłębić więzi strategiczne z Rosją, tak by na wypadek rozległej wojny Rosja broniła Iran przed groźbami amerykańskimi. Według raportu [dla Chameneiego] istnieje wiele sposobów na pogłębienie więzi Iran-Rosja: na tych spotkaniach rekomendowano sojusz strategiczny w Rosja i przedstawiono Przywódcy trzy ważne rekomendacje.

Pierwszą rekomendacją tego zespołu ekspertów było przyznanie Rosji pozwolenia na rozwinięcie koncesji i produkcję ropy naftowej na polach naftowych w Iranie południowym. Ta rekomendacja przyniesie Rosji roczny zysk ponad 50 miliardów dolarów, co może uratować ją przed kryzysem ekonomicznym wynikającym z sankcji amerykańskich nałożonych na nią za sprawę Krymu.

Drugą rekomendacją jest zrealizowanie wieloletniego marzenia Rosji o dostępie do wolnych mórz. Ten zespół proponuje danie Rosji dostępu do ciepłych wód Zatoki Perskiej, tak, by w razie ataku Ameryki na Iran Rosja był zdolna do obrony Iranu przeciwko potędze morskiej i lądowej Ameryki.

Przez ponad stulecie Rosja starała się o dostęp do “ciepłych wód” Zatoki Perskiej, ale Iran powstrzymywał się przed pozwoleniem Rosji na to z obawy przed infiltracją rosyjską i wpływaniem na Iran. Jeśli Rosja będzie obecna w Zatoce Perskiej i będzie miała dostęp do ciepłych wód Iranu południowego, przejmie kontrolę nad południowymi portami irańskimi i odniesie korzyści z wzrastającej koniunktury gospodarczej mimo poważnych sankcji amerykańskich przeciwko niej.

Rosjanie już mają przyznane prawo używania bazy militarnej Noje w Hamdan w celu zademonstrowania [ich] obecności militarnej w Syrii. To prawo zostało przyznane Rosjanom na bezpośredni rozkaz Przywódcy [Chameneiego] i bez udziału aparatów decyzyjny Iranu.

Trzecią rekomendacją jest wciągnięcie Izraela w wojnę z Hezbollahem i z innymi grupami palestyńskimi, żeby był zbyt zajęty, by dyskutować [o zjednoczeniu szeregów] z innymi krajami na świecie, [które są] przeciwko Iranowi, oraz jednoczyć przeciwko niemu globalną opinię publiczną. Nowa wojna między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, jak też z grupami palestyńskimi, całkowicie odwróci globalną uwagę od Iranu i skupi ją na Izraelu. Taka wojna może stać się punktem centralnym pierwszej czteroletniej kadencji Donalda Trumpa i nie dopuścić do okazji walki z Iranem.

Wczoraj [20 lutego] sekretarz generalny Hezbollahu, Sajjed Hassan Nasrallah, udzielił wywiadu oficjalnemu kanałowi 1 [telewizji irańskiej] i odbyła się konferencja palestyńska [tj. Międzynarodowa Konferencja Poparcia Intifady Palestyńskiej] z udziałem Przywódcy. Te dwie rzeczy zdarzyły się z powodu rekomendacji tego zespołu ekspertów”.

Nastepnie artykuł Amadnews streszcza informację ze źródła militarnego i krytykuje przywództwo irańskie za odejście od dyktatów ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, który wyraźnie przedstawił politykę niezależności politycznej wobec bloku zachodniego kierowanego przez USA, i bloku wschodniego, kierowanego wówczas przez Związek Radziecki. Następnie czytamy w artykule:

“W zamian za danie tych praw Rosji, Rosjanie mają podjąć zobowiązanie militarne, że w razie wojny z jakimkolwiek krajem Rosja pozostanie sojusznikiem wojskowym Iranu. Ale jest tu wielkie pytanie: jeśli Iran nie zostanie wciągnięty do wojny z żadnym krajem, jak Rosjanie oddadzą Iranowi prawa, które otrzymali? Nie najmniej ważne jest to, że głównym sloganem ludu w Rewolucji 1979 r. i obaleniu reżimu szacha było: ‘Ani Wschód, ani Zachód – [tylko] Republika Islamska'”[2].

 

[1] Amadnews.com was established by journalists who were arrested or threatened during the 2009 Green Revolution, which maintained that the June 2009 presidential election results had been faked. The journalists said that they were continuing the Green Movement by publishing news transparently and acting to expose corruption in the Iranian regime so as to help the people obtain its rights. Amadnews.com/about-us,  accessed February 21, 2017.
[2] Amadnews.com, February 21, 2017.

 

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.