Od czasu przeprowadzenia przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) manewrów Wielki Prorok 9 w dniach 25-27 lutego 2015 r., których kulminacja było przejęcie i zatopienie modelu amerykańskiego lotniskowca klasy Nimitz [1], reżim irański nasilił swoje groźby morskie wobec USA. Obejmują one groźby przejęcia i zatopienia lotniskowców amerykańskich i innych okrętów wojennych; zamknięcie Cieśniny Ormuz i Bab Al-Mandab; przeprowadzenie ataków na dużą skalę w Zatoce Perskiej i poza nią; oraz zaminowanie Zatoki Perskiej.

Uznanie przez Teheran swojej niższości technologicznej wobec Zachodu doprowadziło go dawno temu do przyjęcia strategii asymetrycznej [2], także w aspekcie morskim; ta strategia morska polega na, między innymi, atakach samobójczych i potencjale rakietowym Iranu [3].

Podczas manewrów Wielki Prorok 9 zastępca dowódcy IRGC, Hossein Salami, powiedział, że według planu strategicznego Iranu, Iran będzie próbował przejąć lotniskowce, a jeśli te próby spotkają się z oporem, zatopi je. Stwierdził, że Iran wystrzeli grad pocisków rakietowych, a ponieważ celnie uderzył w jednostkę morską o długości 60 metrów, z łatwością trafi w amerykański lotniskowiec. Dowódca floty IRGC, Ali Fadavi, powiedział, że okręty w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz, Zatoce Omanu i na północnym Oceanie Indyjskim są w zasięgu pocisków Iranu i są zagrożone irańskimi okrętami wojennymi.

Na początku Marca 2015 r. Hossein Dalirian, dziennikarz witryny internetowej Tasnim, która jest związana z IRGC, tweetował zdjęcia szybkiej łodzi IRGC zbliżającej się do amerykańskich okrętów w Zatoce Perskiej i fotografującej je.

Niedawno przedstawiciele reżimu i jego media także ponowili groźby zamknięcia Cieśniny Ormuz. Ali Fadavi groził zamknięciem w odpowiedzi na ingerencję amerykańską, podczas gdy tuba reżimu, “Kayhan”, wzywała do zamknięcia Cieśniny i stwierdzała, że Iran musi spowodować Zachodowi podobne szkody ekonomiczne, jakie sankcje spowodowały Iranowi.

Równocześnie Nasim Online, witryna związana z IRGC, wyjaśniła, że niedawne groźby zamknięcia Cieśniny Ormuz ze strony Teheranu będą zrealizowane tylko, jeśli Iran zostanie zaatakowany [4].

Także w Jemenie po przejęciu reżimu w Sanie przez Huti, nastąpił szybki wzrost wypowiedzi o obecności irańskiej w Bab Al-Mandab i o wzroście zdecydowanej irańskiej siły morskiej w Zatoce Perskiej oraz na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Niniejsze opracowanie stanowi przegląd niedawnych gróźb irańskich:

Groźba użycia samobójczych szybkich łodzi przeciwko siłom USA w Zatoce

25 lutego 2015 r. witryna Tasnim, która jest związana z IRGC, opublikowała wideo pokazujące “moment zderzenia bezzałogowej łodzi samobójczej IRGC i modelu amerykańskiego lotniskowca”.

W wywiadzie z 5 marca 2015 r. dla telewizji irańskiej zastępca dowódcy IRGC, Hossein Salami, wyjaśnił, że Iran wolałby przejąć amerykańskie lotniskowce i okręty wojenne niż je zatapiać, ale zatopi je, jeśli napotka na opór: „Naszym celem jest unieszkodliwienie okrętów wojennych i przejęcie ich, nie zaś zatopienie. Powody są humanitarne, ponieważ te okręty mają 6 tysięcy załogi. Zatopimy je tylko, jeśli będzie opór…

Lotniskowce są tradycyjnie międzynarodowym symbolem supermocarstw, szczególnie w Ameryce. Te okręty są rozrzucone po całym świecie i supermocarstwa, szczególnie Ameryka, zyskują prestiż polityczny z [powodu] ich czynnika odstraszającego. Bardzo trudno byłoby znaleźć kraje, które wierzą, że potrafią to przezwyciężyć. Iran należy do nielicznych krajów, które przezwyciężyły wizerunek, jaki wróg stara się stworzyć o swojej sile. Te siły są podobno duże, ale równocześnie są narażone. Jeśli jakiś naród decyduje się przezwyciężyć pewne zjawisko, niewątpliwie użyje wszystkich niezbędnych środków, by pokonać tę siłę…”

W sprawie pocisków ziemia-woda Salami powiedział: “Te pociski są wystrzeliwane, kiedy są całkowicie niewidoczne i niewykrywalne… Jednym z naszych celów strategicznych jest zredukowanie odchylenia tych pocisków i dzisiaj, dzięki wysiłkom młodzieży rewolucyjnej Iranu, pociski ziemia-woda mają zero odchylenia, a kiedy pocisk zostaje odpalony, kieruje się na rufę okrętu wojennego. Jesteśmy w stanie wystrzelić setki takich pocisków równocześnie…

Chalidż-e Fars jest pociskiem balistycznym, który różni się od pocisku samosterującego. Ma nadzwyczajną prędkość w atmosferze i może uderzyć poruszający się cel oddalony o setki kilometrów z odchyleniem zero… Ten pocisk został z powodzeniem wystrzelony podczas niedawnych manewrów i udało mu się uderzyć w poruszającą się jednostkę morską [o długości] 60 metrów. Skoro pocisk balistyczny potrafi celnie uderzyć w cel, który jest kilkakrotnie mniejszy niż lotniskowiec, czy nie pora zrozumieć, że historia lotniskowców minęła?… W efekcie, wystrzelimy nie jeden lub dwa pociski, ale olbrzymi grad…” [5]
Pocisk Chalidż-e Fars uderza w model lotniskowca podczas manewrów IRGC (Źródło: Mashregh, Iran, 25 lutego 2015)

Groźby zamknięcia Cieśniny Ormuz i Bab Al-Mandab

Dowódca floty IRGC: Zamkniemy Cieśninę Ormuz w odpowiedzi na ingerencję amerykańską

W wywiadzie z 2 marca 2015 r. dla Al-’Alam TV, dowódca floty IRGC, Ali Fadavi, powiedział: „Przybycie Amerykanów na ten obszar – mimo ich twierdzenia, że ma to wzmocnić regionalne bezpieczeństwo i stabilność – podniosło niebezpieczeństwa dla jednostek pływających w Zatoce. Amerykanie nie znajdują się w pozycji, która pozwala im zagrozić bezpieczeństwu Zatoki Perskiej.

Amerykanie, bardziej niż my, starają się uniknąć walki, bo sytuacja nie pozwala im na zrobienie tego. IRGC nadzoruje region w dzień i w nocy, a odległość między nami i Amerykanami, kiedy chcą przepłynąć Cieśninę Ormuz, wynosi kilkaset metrów. Kontakty między nami a Amerykanami w Cieśninie Ormuz mają miejsce jako część międzynarodowych praw i regulacji. Mamy wystarczającą siłę, by trzymać Cieśninę Ormuz otwartą dla używania przez wszystkie kraje. Ingerencja amerykańska doprowadzi do jej zamknięcia. Jest naszym obowiązkiem religijnym [zapewnić], że energia przepływa przez Cieśninę Ormuz, żeby świat nie doznał szkody.

Podczas niedawnych manewrów przeprowadziliśmy testy broni, której siły i skuteczności Amerykanie nie mogą oszacować, ale także nie mogą ignorować. Włączenie tej nowej broni odgrywa zasadniczą rolę w podniesieniu sił morskich Iranu do radzenia sobie z zagrożeniami dla Rewolucji Islamskiej, a szczególnie przeciwko Wielkiemu Szatanowi – Ameryce” [6].

“Kayhan”: Dlaczego Iran nie miałby zamknąć Cieśniny Ormuz?

28 lutego 2015 r., tuba reżimu, “Kayhan”, wezwała do zamknięcia Cieśniny Ormuz. W artykule zatytułowanym „Cieśnina Ormuz – narzędzie sankcji przeciwko sankcjom” napisano, że „około 68% ropy naftowej i gazu przepływa przez Cieśninę Ormuz i [dlatego] bezpieczeństwo Cieśniny Ormuz odgrywa kluczową rolę w nieprzerwanej dostawie energii dla świata… Zamknięcie jej byłoby koszmarem nocnym dla Ameryki i gospodarki globalnej. Poza śmiertelnym wpływem zamknięcia życiodajnej linii energii świata najważniejszym aspektem jest postawienie wyzwania hegemonii amerykańskiej. Istotnie, wyzwanie było stawiane na kilku innych arenach, ale [zamknięcie Cieśniny Ormuz] mogłoby uczynić ją cmentarzyskiem supermocarstwa amerykańskiego…

Kraje zachodnie, głównie Ameryka, zamieniły cywilną działalność nuklearną Iranu w kwestię polityczną i używają tego konfliktu, by narzucić sankcje dla osiągnięcia swoich celów. W tych okolicznościach i przy możliwościach Republiki Islamskiej, dlaczego nie zamknąć Cieśniny Ormuz w reakcji na sankcje zachodnie? Jeśli kraje zachodnie powodują przerwanie sprzedaży ropy i szkodzą gospodarce Iranu przez używanie tego nacisku, dlaczego Iran miałby pozwolić im na łatwy dostęp do energii?…

Dlaczego nie użyć naszego nacisku przeciwko wrogowi? Manewry Wielki Prorok 9 były praktycznym ćwiczeniem tego i Amerykanie, bardziej niż ktokolwiek inny, przyswoili sobie jasną informację, że opcja sankcji nie pozostanie bez kosztu dla nich i może obejmować konkretne konflikty [z Amerykanami]” [7].
Strona tytułowa gazety “Vatan-e-Emrooz” z 26 lutego 2015: „Opcja Ormuz”
Strona tytułowa gazety “Kayhan” z 28 lutego 2015: „Przesłanie manewrów Wielki Prorok: Cieśnina Ormuz – narzędzie sankcji przeciwko sankcjom”

Dowódca floty IRGC: Zatoka Perska, Cieśnina Ormuz, Zatoka Omanu są w zasięgu pocisków irańskich

W wywiadzie z 25 lutego 2015 r. dla telewizji irańskiej dowódca floty IRGC, Ali Fadavi, powiedział: „Nasz wróg nigdy nie pozna całego rozmiaru naszego potencjału – dopiero na polu bitwy, kiedy będzie za późno… Cała Zatoka Perska, Cieśnina Ormuz i cała Zatoka Omanu do północnego Oceanu Indyjskiego są w zasięgu naszej broni i naszych okrętów, i są przedmiotem decyzji naszych wojowników. Amerykanie są przez cały czas tego świadomi. Być może wiedzą o tym lepiej niż ich społeczeństwo. Amerykanie mogą wyczuć ten potencjał blisko siebie. Macie [tj. telewizja irańska] materiał filmowy z codziennych zetknięć między nami a naszymi wrogami – Amerykanami i ich sojusznikami – w Zatoce Perskiej.

Możecie tam zobaczyć, że każda zagraniczna jednostka pływająca, która wpływa do tego regionu, podlega ścisłej inwigilacji rozmaitymi środkami wywiadowczymi, którymi dysponujemy. Amerykanie są niezdolni do zrobienia czegokolwiek bez zauważenia tego przez orle oczy wojowników islamu…

Wiedzą lepiej niż kiedykolwiek przedtem, że nie wolno im nawet pomyśleć o rozpoczęciu konfrontacji z Rewolucją Islamską. To właśnie znaczy odstraszanie…

Mogę z zaufaniem powiedzieć, że dzisiaj Ameryka jest wiodącym krajem na świecie, który pilnuje się, by nie wystrzelić przypadkowo ani jednej kuli w Zatoce Perskiej. Wiedzą, że będą wielkimi przegranymi w konfrontacji, jaka nastąpi po tym jednym strzale. To dlatego są ostrożni… Nikt w Ameryce, żaden przedstawiciel władzy politycznej lub wojskowej, nie myśli choćby jedną komórką mózgową o wojnie z Rewolucją Islamską. Powtarzane czasami oświadczenia prezydenta USA, że wszystkie opcje są na stole, stały się farsą, dowcipem, także wśród przedstawicieli USA”.

[A VIDEO WHICH I COULDN’T COPY]

Irańscy przedstawiciele władzy: Iran jest obecny w Bab Al-Mandab

W dodatku, po niedawnym przejęciu Sany przez Huti, przedstawiciele irańscy ogłosili obecność irańską w Bab Al-Mandab. 9 marca 2015 r. sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Ali Szamchani, powiedział: „Iran dołączył do Bab Al-Mandab i do Morza Śródziemnego” [8]. Dowódca floty Armii Irackiej, Habibollah Sajjari, zauważył także: „Jest dziewięć ważnych przejść morskich na świecie, a Iran nadzoruje pięć z nich… Bezpieczeństwo Zatoki Adenu i wód międzynarodowych jest ważne dla Iranu… to kraje regionu muszą dostarczyć tego bezpieczeństwa. Nie jesteśmy zainteresowani w pokazywaniu się w Zatoce Adenu na rozkazy innego kraju, ale pragniemy zachować bliską współpracę [w tej sprawie] z krajami regionu [chodzi o Jemen]” [9].

Tygodnik IRGC: Zamknięcie Bab Al-Mandab zagrozi Europie

2 marca 2015 r. w tygodniku IRGC “Sobh-e Sadeq” napisano: „Arabia Saudyjska, Ameryka i ich sojusznicy próbują zapobiec powstaniu kolejnego rządu szyickiego w regionie [chodzi o Jemen] i jego przyłączenia się do osi oporu. Dlatego próbują syrianizować Jemen przez wstrzyknięcie [w niego] terroryzmu ISIS i wzmocnienie tamtejszej Al-Kaidy. Jest to scenariusz, który grozi regionowi bardziej niż cokolwiek innego i którego zrealizowanie stworzy wiele problemów, które wykipią na swoich sprawców.

W każdym razie Jemen ma niezwykle wrażliwą pozycję geopolityczną, wynikającą po części ze swej lokalizacji w Zatoce Adenu i Bab Al-Mandab. [Lokalizacja] Jemenu łączy Wschód i Zachód. Obecnie Europa importuje 3,5 milionów baryłek ropy przez te cieśniny i jeśli kryzys [w Jemenie] pogłębi się i Bab Al-Mandab zostanie zamknięta, stworzy to niebezpieczną sytuację. Nie możemy zapominać, że Europa jest w narażonej sytuacji w sprawie energii z powodu obecnego konfliktu z Rosją” [10].

Gazeta “Javan”: Nowa i zdecydowana siła morska wyłania się w regionie Zatoki Perskiej i Morza Śródziemnego

Ambicje Teheranu wyłonienia się jako anty-zachodnia siła morska w Zatoce Perskiej i na wybrzeżu Morza Śródziemnego widać było wyraźnie w artykule opublikowanym przez gazetę „Javan”, która jest bliska IRGC. 11 marca 2015 r. czytamy w tej gazecie: „Niedawne manewry IRGC w Cieśninie Ormuz i manewry wojskowe przeprowadzone poprzednio w Zatoce Omanu i na Oceanie Indyjskim pokazują, że minęła epoka zachodniego zastraszania w regionie, która opierała się na siłach morskich. W tym regionie wyłania się nowa siła morska – siła, która ma zarówno decydującą kontrolę w strategicznej Zatoce Perskiej, jak i stała się decydującą siłą na wybrzeżu Morza Śródziemnego, dzięki strategicznym związkom z sojusznikami w Iraku, Syrii i Libanie oraz wśród palestyńskich grup oporu” [11].

Zastępca dowódcy IRGC o rozkładaniu min morskich: Zabrałoby wrogowi miesiące, by oczyścić jedną ścieżkę

W wywiadzie z 5 marca 2015 r. dla telewizji irańskiej zastępca dowódcy IRGC, Hossein Salami, omawiał zaminowanie Cieśniny Ormuz: “Podczas manewrów [Wielki Prorok 9] przeprowadziliśmy różne ćwiczenia pokazujące możliwości Iranu, ale niektóre nasze możliwości pozostaną tajne do momentu użycia ich… W manewrach Wielki Prorok 9 brało udział 30 stawiaczy min, ale w zasadzie te jednostki morskie składają się z setek jednostek o różnych możliwościach nawigacyjnych, jak również różnych typach min, które są rozkładane na różnej głębokości i używają różnych rodzajów spustów.

Według tego scenariusza wszystkie trałowce wroga w regionie będą trudzić się miesiącami, żeby oczyścić jedną ścieżkę. Jest to niemożliwe zadanie na polu bitwy. To jest jedna z naszych możliwości…” [12]

Siła IRGC podchodzi do amerykańskich okrętów wojennych w Zatoce

2 marca 2015 r. dziennikarz Tasnim, Hossein Dalirian, twetował, że szybka łódź IRGC podeszła do amerykańskiego okrętu wojennego w Zatoce Perskiej i sfotografowała go. Załączone zdjęcia pokazywały lotniskowiec i inne jednostki morskie.


W inny tweet tego samego dnia Dalirian włączył więcej zdjęć, zrobionych podobno podczas tego samego zdarzenia: [13]

Przypisy (nie spolszczone):

[1] See MEMRI Special Dispatch No. 5975, In 'Great Prophet 9′ Naval Maneuvers, IRGC Practices Destroying U.S. Nimitz-Class Aircraft Carrier, February 25, 2015.

[2] See, for example, MEMRI Special Dispatch No. 1716, New IRGC Commander: Asymmetrical Warfare Is Our Strategy for Dealing with Enemy’s Considerable Capabilities; We Aspire to Ballistic Missile Superiority, September 19, 2007.

[3] In a meeting with Iranian Navy officials on November 30, 2014, Supreme Leader Ali Khamenei said that „the Koran teaches us that with strong faith and a steadfast position we can overcome the enemy and defeat him even with limited means and equipment… The navy should heighten its preparation and military capabilities, as well as its faith and spirit of sacrifice, in order to continue fulfilling its important role in preserving national security.” Leader.ir, November 30, 2014.

[4] Nasimonline.ir, March 2, 2015.

[5] Tasnim (Iran), March 5, 2015.

[6] Al-’Alam TV (Iran), March 2, 2015.

[7] Kayhan (Iran), February 28, 2015.

[8] Fars (Iran), March 9, 2015.

[9] Fars (Iran), March 10, 2015.

[10] Sobh-e Sadeq (Iran), March 2, 2015.

[11] Javan (Iran), March 11, 2015.

[12] Tasnim (Iran), March 5, 2015.

[13] Twitter.com/Hosseindalirian, March 2, 2015.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .