W artykule z 10 marca 2021 r. na stronie internetowej Sawt Al-Iraq iracki dziennikarz Mahdi Kassem napisał, że przez lata wszystkie starania liberalnych intelektualistów muzułmańskich zreformowania muzułmańskiej myśli i adaptowania jej do nowoczesnej epoki zawiodły. Ponadto, powiedział, często rezultatem było zabicie reformatorów. Dodał, że przyszłe próby reform także zawiodą, ponieważ ciągle spotykają się z zażartym i pełnym przemocy sprzeciwem ekstremistów, zarówno sunnitów, jak szyitów, którzy uważają reformatorów za zdrajców i agentów Zachodu. Ten ekstremizm, rozpaczał, szaleje wśród młodych muzułmanów, którzy wyrośli i wykształcili się na Zachodzie, jak widać po straszliwych operacjach terrorystycznych, jakich dokonują. Zakończył obietnicą nagrody dla każdego, komu uda się zreformować islam, w postaci “ptasiego mleka” – idiom oznaczający coś nieistniejącego i nieosiągalnego.      

„Religijny ekstremizm” (Al-Jazirah, Arabia Saudyjska, 7 stycznia 2021)

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Kassema:[1]

Co pewien czas pojawiają się próby włożenia oświecenia w muzułmańską myśl lub [przynajmniej] dyskutowania o tym. [Te próby są powodowane] przemocą i terrorem, jaki był i nadal jest dokonywany w imię islamu, szczególnie w oparciu o pewne wersety Koranu. Takie próby były czynione i nadal są [wobec] ideologii salafickiej, zarówno sunnickiej, jak szyickiej [sic][2], w celu zakończenia ideologicznej stagnacji muzułmańskiej myśli i otwarcia jej na reformę i humanizm, żeby przystosować ją do ducha [nowoczesnego] wieku, który charakteryzuje się szacunkiem dla ludzkiej godności i obietnicą praw człowieka dla wszystkich.

Te próby zaczęły się w latach 1920. i trwają do dzisiaj. Jednak [są one tylko] bladą iskrą światła w długim i ciemnym korytarzu, ponieważ tam spotykały się i nadal spotykają z zaciekłym sprzeciwem zbrojnych strażników sunnickiego postrzegania, które oskarża innych o herezję, jak również ze strony ekstremistycznej, chomeistycznej ideologii szyickiej. [Te reformistyczne próby] często kończą się zamordowaniem oświeconych reformatorów, takich jak intelektualiści Hussein Muruwa[3] i Farag Foda.[4] Nieżyjący [egipski] pisarz Naguib Mahfouz [przeżył] próbę zasztyletowania go, podczas gdy inni musieli ukrywać się lub uciekać na „niewierny Zachód” i prosić tam o azyl.

Uważam, że każda przyszła próba [reformy] także zawiedzie, ponieważ islam jest jedyną religią na świecie, która opiera się reformie i nigdy nie zostanie zreformowana ani siłą, ani przez elastyczne [podejście]. Nie tylko dlatego, że wymaga to zmiany [religii] i pominięcia wielu koranicznych wersetów, które wzywają do pełnego przemocy dżihadu i do siłowego przymusu, ale także dlatego, że salafici i ich szejkowie wierzą, że każda oświecona reforma tego rodzaju opróżni islam z treści i sedna, i doprowadzi do wypaczenia i anulowania, zamieniając ją w to, co widzą jako fałszywe religie, takie jak chrześcijaństwo i judaizm.

Te [salafickie] element uważają oświecone próby [reform] za główny cel sił Zachodu, które są całkowicie wrogie wobec islamu, i uważają tych, którzy się w nie angażują za zdradzieckich agentów tych wrogich sił, których trzeba brutalnie zmasakrować i zamordować jako karę za ich działania przeciwko islamowi i muzułmanom …

Wielu potomków trzeciego pokolenia muzułmańskich [imigrantów] urodziło się w zachodnich państwach dobrobytu i uczyło w ich najlepszych szkołach i na uniwersytetach. Ponadto wyrośli w prawdziwych demokracjach i otwartych społeczeństwach, które promują wartości tolerancji i dawania każdej osobie szansę na rozwinięcie osobistych umiejętności i zdolności, i które karzą każdy rodzaj rasizmu i siania nienawiści. Jednak to młodzi mężczyźni i kobiety tego trzeciego pokolenia wstępują do organizacji terrorystycznych, takich jak Al-Kaida, ISIS i inne… i dokonują straszliwych,  ohydnych i barbarzyńskich zbrodni morderstw, masakr i palenia ludzi żywcem…

Jeśli któremukolwiek z tych [liberałów] uda się zreformować islam i uczynić go prawdziwie oświeconym, niech przyjdzie do mnie, a dam mu ptasie mleko jako nagrodę wraz z moją serdeczną wdzięcznością!


 

[1] Sotaliraq.com, March 10, 2021.

[2] The term „Salafism” is generally used in the context of Sunni Islam.

[3] Hussein Muruwa (1910–1987) was a Lebanese intellectual and philosopher and a senior member of the Lebanese Communist Party, who was assassinated in his home in Beirut.

[4] Farag Foda (1946–1992) was a renowned Egyptian liberal thinker who was murdered by two members of the Al-Gama’a Al-Islamiyya organizations.