Dr Fadi Yousef Kablawi, imam z North Miami Islamic Center, znanego także jako Masjid As-Sunnah An-Nabawiyyah, krytykował ludzi, którzy starają się o pokój i normalizację stosunków z Żydami, o których mówił jako o „potomstwie małp i świń”, którzy szerzą „zepsucie” na ziemi. Imam Kablawi wypowiedział te uwagi podczas piątkowego kazania wygłoszonego w meczecie i zamieszczonego na jego oficjalnej stronie Facebooka 12 marca 2021 r. Dr Kablawi powiedział następnie, że muzułmańscy Kurdowie, którzy wydali znaczek z podobizną Papieża, szukają honoru poprzez niewiernych. Rozwinął tę myśl, mówiąc, że także protestanccy chrześcijanie uważają wyznawców katolicyzmu za niewiernych, bałwochwalców i pogan. Dr Kalbawi lamentował, że Żydzi rzadko nawracają się na islam i powiedział, że chrześcijanie, agnostycy i ateiści okazują wolę i tendencję robienia tego. Dr Kablawi, który jest dentystą, imigrował do USA z Jordanii. Więcej informacji o nim znajduje się w klipach MEMRI TV Nr 80638136, 83898404.

Aby zobaczyć klip z imamem z Miami, dr Fadim Yousefem Kablawim w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Niektórzy ludzie mówią o pokoju i normalizacji, i mówią, że [Żydzi] są dobrymi ludźmi… Oszaleliście? [Żydzi są] braćmi małp i świń… są zbrodniarzami; nie ma zepsucia na świecie, za którym by oni nie stali”  

Dr Fadi Yousef Kablawi: Niektórzy ludzie mówią o pokoju i normalizacji, i mówią, że oni są dobrymi ludźmi… Oszaleliście? Jesteście głupcami, tym właśnie jesteście. Sprzedaliście swoją religię i nie reprezentujecie niczego, ponieważ jesteście przegrani. Nie macie niczego, co możecie reprezentować, więc szukacie honor u innych… Do kogo idziecie? Do braci małp i świń. Co? Potomstwo świń i małp – u nich szukacie honoru?

[…]

Zbrodniarze – [ci] ludzie są zbrodniarzami. Nie ma zepsucia na świecie, za którym nie staliby [Żydzi]. [Powinniście] znać ten fakt.

[…]

„Chrześcijanie, agnostycy, ateiści… maja wolę i tendencję do nawracania się [na islam], ale czy słyszeliście, by Żyd się nawrócił?”

Słyszeliście, że ludzie dzisiaj nawracają się [na islam]. Czy słyszeliście [o] Żydzie nawróconym [na islam]? Raz od wielkiego dzwonu. Kto nawraca się [na islam]? Chrześcijanie, agnostycy, ateiści. Ci ludzie mają wolę i tendencję do nawracania się, ale czy słyszeliście o Żydzie nawróconym [na islam]?

[…]

„Protestanccy chrześcijanie uważają [papieża i Kościół katolicki] za niewiernych… pogan… bałwochwalców”

Kurdowie, muzułmańscy Kurdowie, oni wydali znaczek. [Wydali] znaczek z mapą kraju, jakiego pragną, który obejmuje część Turcji, część Iraku i część Syrii. To jest ich konfederacja w północnym Iraku i na szczycie umieścili wizerunek papieża. Czy szukają honoru poprzez niewiernych, czy nie? Czy są dumni z niewiernych, czy nie? Czy to jest bluźnierstwo, czy nie? Czy to wymarsz z szeregów islamu, czy nie?

[…]

Papież i Kościół katolicki, któremu przewodzi – protestanccy chrześcijanie uważają ich za niewiernych. Uważają ich za pogan, ponieważ mają bożki i statuetki Marii i Jezusa, i to wszystko. Inne wyznania chrześcijańskie uważają Kościół katolicki za bałwochwalców – czcicieli bożków.