Imam z Kolorado, Karim Abu Zaid, omówił wydarzenia w Gazie podczas wykładu oraz sesji pytań i odpowiedzi podczas konferencji Authentic Ilm Mission w Chicago, IL w dniu 25 listopada 2023 r. Powiedział, że Izraelici będą przeciwnikami muzułmanów aż do Dnia Sądu. Abu Zaid następnie powtórzył, że kwestia Palestyny ​​jest kwestią religijną, a nie narodową, i że Allah zarządził, że w Palestynie mają żyć tylko muzułmanie i sprawować kontrolę nad tą ziemią. Kontynuował, że na pewnym etapie historii Allah zadecydował, że Żydzi opuszczą Jerozolimę i nigdy nie wrócą, oraz że zostaną rozproszeni po ziemi. Dodał żartobliwie: „Oczywiście niektórzy z nich wylądowali w Europie, obok pana Hitlera…”, a publiczność wybuchnęła śmiechem. Abu Zaid powiedział, że muzułmanie czekają na ustanowienie kalifatu, wtedy wyzwolą Palestynę i Jerozolimę oraz „wypędzą tych facetów”.

Dziecko na widowni zapytało, czy Izraelczycy zostaną ukarani „na ziemi i w piekle”, w odpowiedzi Abu Zaid zacytował werset z Koranu: „Walcz z nimi, a Allah ukarze ich z twoich rąk” i dodał: „Ja nie będę tego tłumaczyć.”

Karim Abu Zaid jest imamem CMCC w Aurorze w Kolorado i dyrektorem Salahuddin Future Academy (SAFA USA). Konferencja była transmitowana na żywo na różnych platformach, w tym na kanale YouTube Karima Abu Zaida i Masjid Al-Farooq Chicago, IL. Więcej informacji na temat Abu Zaida można znaleźć w klipie MEMRI TV nr 8368.

Aby zobaczyć klip z imamem z Kolorado Karimem Abu Zaidem, kliknij tutaj lub poniżej:

Allah powiedział, że Izraelici „będą naszymi przeciwnikami aż do Dnia Sądu” i że „tylko muzułmanie” mogą żyć w Palestynie

Karim Abu Zaid: Allah powiedział temu islamskiemu narodowi wszystko o Izraelitach. Nie mówi nam, żebyśmy nas zabawić. Bowiem oni będą naszymi przeciwnikami aż do Dnia Sądu Ostatecznego.

[…]

Bracia, Palestyna, ta święta ziemia – powinniśmy ją nazwać świętą ziemią, świętą ziemią – nie jest narodową kwestią terytorialną, jest to kwestia wiary i niewiary.

[…]

To kwestia religijna z głębi teologii. Ta ziemia, święta ziemia, należy do Allaha i Allah nakazał, aby żyli tam tylko wierni, by żyli tam muzułmanie. Tylko muzułmanie mogą sprawować kontrolę nad tą ziemią.

 

Muzułmanie nie będą mieli kontroli nad tą ziemią tylko wtedy, gdy porzucą religię. Wtedy [Allah mówi:] „Nakażę wrogom muzułmanów, żeby ją przejęli i ukarali was”. I to właśnie się dzieje, to właśnie dzieje się teraz.

[…]

„Wraz z kalifatem wyzwolimy Palestynę i Jerozolimę i wypędzimy stamtąd tych facetów”

W jakiś sposób na pewnym etapie historii Allah nakazał dzieciom Izraela opuścić Jerozolimę i nigdy tu nie wracać, rozproszyć się po ziemi.

[…]

[Koran mówi]: „Podzieliliśmy ich na ziemi, na grupy”. Dlatego widzicie, jak przebywają w jednym miejscu, trzymają się razem. Znajdziesz ich w małych grupach, mają własne społeczności, własne systemy finansowe, własne jedzenie – są mądrzy. Bardzo mądrzy. Niektórzy z nich trafili do Egiptu, część z nich trafiła do Maroka, część do Europy.

[…]

Oczywiście niektórzy z nich trafili do Europy, obok Hitlera… i wiecie, co się stało.

[…]

Czekamy na kalifat, taką mamy obietnicę. Wraz z kalifatem wyzwolimy Palestynę i Jerozolimę i wypędzimy stamtąd tych facetów.

[…]

Dziecko: Czy Izraelczycy zostaną ukarani na Ziemi i w piekle?

Zaid: „Walcz z nimi, a Allah ukarze ich z twoich rąk…” Nie zamierzam tego tłumaczyć.