Autor: R. Green*

Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj .

Wprowadzenie

W odpowiedzi na kryzys uchodźców związany z migracją do Europy setek tysięcy ludzi z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu, Państwo Islamskie (ISIS) uruchomiło na szeroką skalę kampanię medialną, wzywającą muzułmanów, aby nie szukali schronienia na Zachodzie, ale raczej przybywali na terytoria pod kontrolą ISIS. W ramach kampanii, ISIS wypuściło 13 filmów i opublikowało liczne artykuły i broszury; dodatkowo jego działacze zalali tym przekazem media społecznościowe, między innymi w kampanii na Twitterze oznaczonej hashtagiem “Uchodźcy – dokąd?” [1]


Ogromna skala produkcji medialnych w tej sprawie wskazuje na to, że ISIS widzi syryjską falę migracyjną do Europy jako ogromne wyzwanie. Liderzy widzą to wyzwanie w dwojaki sposób: jako podważające propagandę ISIS, która promuje ISIS jako rosnące państwo, do którego muzułmanie uciekają, oraz jako rzeczywisty problem demograficzny.


Kampania migracyjna ISIS obracała się głównie wokół negatywnego komunikatu, czyli potępienia tych, którzy wybrali ucieczkę na Zachód i twierdzenia, że migracja do Europy i na Zachód przyniesie uchodźcom tylko dalsze nieszczęścia. Ponadto, ISIS i jego zwolennicy podkreślają obowiązek wszystkich muzułmanów do odbycia Hidżry (migracji) do Państwa Islamskiego i pogląd, że muzułmanie, którzy mieszkają gdzie indziej, zaniedbują swoje obowiązki religijne.


Przekaz kampanii koncentruje się wokół porównań. Propagandyści ISIS zestawiają negatywne aspekty migracji na Zachód z pozytywnymi aspektami życia w Państwie Islamskim i migracji do niego. Tak więc, prezentują Państwo Islamskie jako islamską utopię, w przeciwieństwie do Europy, przedstawianej jako ziemie deprawacji moralnej. Terytoria ISIS prezentowane są jako tereny, gdzie muzułmanie żyją w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie, w przeciwieństwie do niebezpieczeństw i zagrożeń, które czekają na uchodźców w Europie. Życie w Państwie Islamskim, jak mówią, może być niebezpieczne, ale obiecuje chwałę i cześć poprzez prowadzenie dżihadu, przede wszystkim dla ludzi z Syrii – a życie na Zachodzie będzie życiem w upokorzeniu i przemocy dla tych, którzy zdecydują się opuścić kraje rozdarte bitwami na Bliskim Wschodzie, albowiem będą oni celem spisków Europejczyków i europejskich prób nawracania ich na chrześcijaństwo.

Autorzy cytują fragmenty Koranu i hadisów oraz wypowiedzi znanych uczonych, aby podkreślić obowiązek życia w islamskim kraju. Często cytują przywódcę ISIS, Abu Bakr al-Baghdadiego, który wezwał muzułmanów do migracji na ziemie pod swoimi rządami.
Cytat umieszczony na twitterze przez lidera ISIS Abu Bakr al-Baghdadiego ostrzegający muzułmanów przed życiem wśród nie-muzułmanów, opublikowany jako część kampanii migracyjnej


W kampanii można zauważyć kilka technik propagandowych: filmy wideo zaczynają się scenami losu uchodźców próbujących dotrzeć do Europy, w tym obrazem małego Aylana Kurdî, który się utopił, uchodźców bitych przez policję, i tak dalej. W nagraniach występuje wielu bojowników, którzy przybyli do Syrii z Zachodu, przedstawiających od wewnątrz negatywne aspekty życia w Europie. Filmy zawierają również wiele wypowiedzi „przypadkowych przechodniów” – wywiadów z rzekomo zwykłymi ludźmi wypowiadającymi się przeciw migracji do Europy i pochlebnie o życiu na terytoriach ISIS.


Poniższy raport to przegląd głównych przesłań kampanii:

Dar Al-Islam kontra Dar Al-Kufr

Najbardziej ostrym postem w zestawie argumentów ISIS przeciwko migracji do Europy jest ten, że tereny pod kontrolą ISIS są uważane za dar al-Islam („dom islamu”), podczas gdy Zachód uważany jest za dar al-kufr („dom niewiernych”). Terytoria ISIS są przedstawiane jako ziemie kalifatu islamskiego. Podkreślają, że na tych, którzy mogą, spoczywa obowiązek hidżry – migracji do ziem pod kontrolą ISIS, w szczególności na kluczowe obszary w Syrii i Iraku.


W wideo wyprodukowanym przez Salah Al-Din, prowincję ISIS, duchowny ISIS stwierdza: „Ci, którzy wyjechali i ci, którzy wyjeżdżają dziś [tj. migranci na Zachód] nie znają swojej religii… ponieważ jest obowiązkiem każdego muzułmanina wyemigrować z dar al-kufr do diyar al-islam [ziemie islamu]”. Duchowny zwraca uwagę, że jedynym miejscem, które realizuje szariat, jest Państwo Islamskie, i dlatego obowiązkiem każdego muzułmanina jest przyłączenie się do niego. Dodaje, że nawet jeśli większość muzułmanów nie mieszka w granicach Państwa Islamskiego, jest ono zdefiniowane jako dar al-islam, i dlatego muszą opuścić dar al-kufr i „ziemie bałwochwalstwa” i wyemigrować do niego.[2]


Wojownik ISIS pojawiający się w innym filmie mówi o obowiązku muzułmanów do życia na terytoriach Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku: „W naszych czasach Bóg obdarzył swoją łaską naród Proroka Mahometa poprzez utworzenie Państwa Islamskiego w Al-Sham i w Iraku i gdzie indziej na ziemi. Każdy muzułmanin, dla którego Bóg ustanowił dar al-islam w jego kraju powinien w nim mieszkać, a każdy muzułmanin mieszkający w kraju niewiernych powinien wyemigrować do dar al-Islam, jak to zostało zarządzone przez Allaha i Proroka Mahometa… Jeśli bierzecie pod uwagę emigrację z kraju islamu na ziemie niewiernych, pozostawiając za sobą braci, mudżahedinów, żeby bronili honoru waszych kobiet i kobiet waszych braci i pozostawiacie za sobą swoje siostry, które są gwałcone dzień i noc w Damaszku, Homs, i gdzie indziej – musicie wiedzieć, że popełniacie ciężki grzech”.[3]


Migracja musi być tylko do Państwa Islamskiego


Widząc, że ISIS uważa swoje terytoria jako jedyną „ziemię islamu”, kampania ISIS podkreśla, że jedyną formą migracji, która jest dozwolona, jest ta do Państwa Islamskiego. Autor, który pisze jako Gharib Al-Surouriyya upomniał migrantów do Europy. „Podstawową zasadą jest to, że muzułmanin musi migrować, uciekając do swojej religii, na ziemie islamu. Jak można zrezygnować z migracji do kraju, w którym szariat jest stosowanym prawem, a prawa Allaha są oczywiste, i przenieść się do krajów niewiary… Jeśli Allah, wywyższony niech będzie, nie usprawiedliwia tych, którzy porzucają migrację z ziem niewiary na ziemie islamu, co można powiedzieć o tych, którzy wydają pieniądze i energię i ryzykują swoje życie i swoich rodzin poprzez migrację do krajów niewiary, jak to widzimy dzisiaj… O monoteistyczny muzułmaninie, jeśli zdecydujesz się zrezygnować z migracji do ziemi islamu – Państwa Islamskiego, które uznało prawo szariatu nadrzędnym dowolnemu prawu ludzkiemu, i które uznało słowo Allaha za najwyższe – najmniej co można uczynić, to zrezygnować z migracji na ziemie niewiary. Pozostanie na swojej ziemi i walki na pierwszej linii frontu byłoby lepsze dla twojej religii i twojego doczesnego życie, niż ucieczka”. [4]Zdjęcie z Twittera japońskiego konwertyty na islam, który dołączył do ISIS w Syrii, przedstawiane jako honorowy przykład cudzoziemca, który podróżował trasą odwrotną do tej uchodźców.


Chwała w ISIS kontra upokorzenia na Zachodzie


Powtarzającym się tematem w kampanii ISIS jest zestawienie jego terytorium jako ziemi chwały i honoru w świetle toczonego tam dżihadu z Zachodem, który jest terytorium hańby i upokorzenia dla muzułmanów, którzy tam migrują.


Autor, który pisze jako Umm Abdallah Al-Jazrawiyya błagał uchodźców: „Powróćcie na swoje ziemie, dlatego że tam są niewolnicy, dla których Allah jest ich Panem. On wspiera ich i wzmacnia ich; z jego wsparciem, wyzwolą swoje ziemie i ustanowią na nich prawo Allaha. Powróćcie do swojej religii, swojego dżihadu i swojej chwały i odzyskajcie swój honor”. [5]Wojownik ISIS, w wideo wyprodukowanym przez syryjską prowincję Rakka, wyraził podobne odczucia. Przeprowadzający wywiad zapytał: „Czy uchodźcy znajdą chwałę w tych krajach, gdzie szukają schronienia?” Jeden wojownik, pochodzenia francuskiego, odpowiedział: „Na Allaha, tak naprawdę byłem we Francji, w Paryżu, i widziałem ich, tych uchodźców, śpiących na ulicach, w parkach, a niewierni przynosili im od czasu do czasu jedzenie i picie. Natomiast tutaj, na ziemiach Państwa Islamskiego, jest diwan al-zakkat [biuro jałmużny], które umożliwia [potrzebującym], życie w chwale”. Kolejny wojownik odpowiedział: „Zdecydowanie nie. Chwała jest tylko w islamie. Zdecydowanie, chwała jest tutaj, w dżihadzie dla Allaha. Chwała jest w Państwie Islamskim, a nie gdzie indziej”. Trzeci wojownik powiedział: „Ci ludzie, [którzy wyemigrowali na Zachód], będą poniżeni, z woli Allaha”. [6]
Francuski bojownik ISIS mówiący w wideo wyprodukowanych przez prowincję Raqqah

Gharib Al-Ikhwan upominał tych, którzy uciekają ze swojej ziemi ze względu na niebezpieczeństwo wojny i śmierci, mówiąc: „Niektórzy z nich mogą sięgnąć po wymówkę zagrożenia życia w ich kraju z powodu wojny. Powinni wiedzieć, że ochrona religii jest priorytetem nad ochroną duszy. Dlatego Allah uczynił dżihad obowiązkowym, choć pociąga za sobą utratę duszy… Jeszcze kilka lat, a [kalifat] stanie się latarnią poszukiwaną przez ludzi ze wszystkich stron. Więc, o uchodźcy: ‘Wymieniać lepsze na gorsze?’ [Koran 2:61]…czy chcecie dla swoich dzieci niewiary w Europie albo śmierci podobnej do Aylana Kurdîego na jej brzegu?”[7]

Yamani Wa-Aftakhir Bi-Islami, zwolennik ISIS, wezwał ludzi do przyłączenia się do ISIS w jego spodziewanym zwycięstwie: „Ich argumentem [za ucieczką z Syrii i Iraku] jest wojna i śmierć w ich krajach, jak gdyby śmierć była obecna tylko w Iraku i Syrii, a nie w głębinach mórz i na ziemiach niewiary. Nie ma ucieczki od śmierci. Dotrze do was, nawet jeśli będziecie w warownych wieżach. Zwycięstwo religii islamu niewątpliwie nadchodzi. Chwała i moc nadchodzą wszędzie z nami czy bez nas, więc miejmy zaszczyt bycia nosicielami tej religii i pionierami tej drogi do chwały. Wszyscy jesteśmy na jednym z posterunków granicznych islamu; nie pozwólcie, żeby [zwycięstwo islamu] przeszło obok was. Kamień węgielny zwycięstwa tej religii [został wmurowany] wraz z powrotem kalifatu islamskiego na ziemiach Syrii i Iraku i jego rozprzestrzeniania się na ziemiach muzułmanów, wraz z wysiłkiem, aby wyzwolić je od tyranów, bajek o krzyżowcach…” [8]

Obrazek towarzyszący artykułowi przeciw migracji zestawia upokorzenia uchodźców w Europie z rzekomą chwałą ISIS, zilustrowaną przez małego chłopca, celującego z pistoletu.


Wojownik ISIS, najwyraźniej z Francji, zwrócił się do tych, którzy rozważają ucieczkę z Syrii do Europy: „Do tych, które emigrują do krainy niewiary, zwłaszcza Francji – mówimy wam: Będzie miały problemy w kwestii noszenia nikabu i hidżabu. Będziecie musiały stawić czoła trudnościom w całym swoim życiu. Nie będziecie miały honoru w tych krajach, tylko upokorzenie… Nie macie honoru. Honor znajduje się tylko w dżihadzie i na ziemiach kalifatu”. [9]

Autor nazywający siebie Abu Abdallah Muhammad Ayoub Al-Qurashi podsumował ten argument, stwierdzając: „Wytrwałość przeciwko trudnościom na ziemiach kalifatu jest lepsza od beztroskiego życia w kraju, w którym Pan Chwały jest przeklęty, w którym dziecko jest mu przypisane [tj. chrześcijańskim kraju], w którym Jego szariat jest zabroniony, a demoralizacja i obrzydliwości są liczne”.[10]Tweet zespołu francuskiego islamistycznego zespołu projektantów LVD. „Zrezygnować i uciec w kierunku europejskiego mirażu czy walczyć ze świeckimi krwawymi dyktaturami arabskich reżimów?” Obrazy, od lewej do prawej: „Uciekać do europejskiego raju”; „Uciekać do raju Allaha”


Islamska utopia kontra nieczysty Zachód


Innym ważnym elementem propagandy ISIS jest zachwalanie różnic pomiędzy jego terytoriami, przedstawianymi jako utopia, gdzie dominują islamskie prawa i wartości, a krajami europejskimi rządzonymi przez bezbożne prawa, i których wartości są niezgodne z wartościami muzułmanów.


Jeden zwolennik ISIS napisał w tym duchu tweeta: „O muzułmanie, taghout [tj. buntownik] [11] nie chce nawet przez jeden dzień waszego dobra. Nie szukajcie schronienia u wroga! Gratulacje dla podmiotów wiernych dowódcy [kalifowi Abu Bakr al-Baghdadiemu]: [cieszą się] bezpieczeństwem i wiarą, szczęściem i pomyślnością w cieniu wspaniałego islamskiego kalifatu… Jak twoje serce może zgodzić się na mieszkanie w kraju, w którym jeden z twoich sąsiadów może być bałwochwalcą lub lojalnym tawaghit [tj. buntownikom] lub rawafid [szyitą]? Czy wybierzecie drogę morską do ziem, gdzie je się świnie, gdzie wino jest konsumowane, a o korupcji i niemoralności mówi się otwarcie?” [12]


W nagraniu wideo, duchowny ISIS z Mosulu zapytał: „Czy ci, którzy wyjechali, będą bezpieczni? Czy będą bezpieczni w swojej religii? Czy będą wystarczająco religijni i będą mieli wystarczająco [dużo] wiary, która pozwoli im bronić swojej religii i wiary w ziemi niewiary? Czy będą w stanie wykonywać polecenia Allaha, tak jak spełniają je dzisiaj w państwie kalifatu? Czy będą w stanie odmawiać pięć modlitw w meczetach? Czy będą w stanie zapuszczać brody, tak jak Państwo Islamskie nakazało zapuszczać je mężczyznom zgodnie z poleceniem Proroka? Co więcej, czy będą w stanie chronić swoje kobiety? To ziemie prostytucji, niechaj Allah nas przed nią chroni, to ziemie niemoralności i wina, ziemie nierządu, ziemie deprawacji, niech Allah chroni nas od tego. O muzułmanie, jak możecie bronić swojego honoru [tj. twojej żony] w tej ziemi?”[13]


Niebezpieczeństwa i spiski


W ramach intensywnego wysiłku, aby odwieść Syryjczyków i innych od migracji do Europy, filmy ISIS podkreśliły również fizyczne zagrożenia związane z samą podróżą i zagrożenia dla przekonań religijnych migrantów stawiane przez życie w Europie. Przedstawili przyjazne przyjęcie muzułmańskich imigrantów w Europie jako spisek przeciwko ISIS i wobec muzułmanów w ogóle.


Główny mówca w filmie zatytułowanym „Obóz dezercji”, który został wyprodukowany przez ISIS w prowincji Al-Khair (Deir Al-Zour), mówi o chrystianizacji uchodźców w Europie: „Czy nie widzicie kampanii chrystianizacji, które rozprzestrzeniają na całym świecie, zwłaszcza na ziemiach kafirów, w których tyrani próbowali i wykorzystywali wszelkie środki do zwalczania religii Allaha? Stały się ziemiami, gdzie muzułmanie są chrzczeni i zmuszani do porzucania swojej religii”. [14]Tweet z hashtagiem „uchodźcy – dokąd”: „GranicaWęgierska”

J

eden wojownik ISIS, wystąpił w wideo wyprodukowanym przez prowincję Al-Janoub, w południowym Iraku, i oświadczył: „Jaki mają interes niewierni, o rozsądny człowieku, kiedy otwierają swoje ziemie akceptując i przyjmując ciebie? Jaki mają interes ci niewierni, gdy konkurują w przyjmowaniu i dawaniu tobie schronienia w tych krajach, w których nie słychać żadnego dźwięku islamu ani nie można wyczuć żadnego jego zapachu?”


Pozdrawiając imigrantów, którzy obecnie mieszkają w Państwie Islamskim „dumni z podniesionymi głowami”, zapytał tych, uciekających do Europy: „Gdzie jesteście w porównaniu z nimi, gdy zostawiacie swoje ziemie i wasze rodziny szukając schronienia u niewiernych? Jedyne czego oni chcą od was to to, żebyście przestali wierzyć w religię Mahometa”[15]Bojownik ISIS mówi w wideo wyprodukowanym przez prowincję Al-Janoub


Artykuł zatytułowany „imigracja muzułmanów do ziemi kafirów (wielka Fitna)”, Abu Rida Al-Sunnici, wymienia to, co autor widział jako prawdziwe powody, dla których kraje zachodnie zgodziły się przyjąć muzułmańskich uchodźców – wśród nich „wykorzystywanie trudnej sytuacji uchodźców i ich stanu, aby wpłynąć na nich do zmiany religii i konwersji na chrześcijaństwo, co w rzeczywistości rozpoczęło się za aprobatą papieża i na jego prośbę, żeby instytucje religijne gościły niektórych z tych uchodźców”.[16]


Zwolennik ISIS ostrzegł kolegów muzułmanów: „Po drodze będzie stawiać czoła śmierci i upokorzeniom. Po co ? Aby dotrzeć do ziemi niewiernych? Czy będziecie przestrzegać praw niewiernych? Będą patrzeć na was jak na psa lub jeszcze gorzej. Nie będziecie tam mogli wychowywać swoich córek zgodnie z szariatem. Czy wiecie, że gdy córka osiągnie pełnoletniość, nie będziecie w stanie jej kontrolować? To są ich prawa, o wy, którzy nie jesteście [tego] świadomi”. [17]


Członek ISIS, który wystąpił w wideo wyprodukowanym przez prowincję Jemenu Hadramawt, ostrzega imigrantów do Europy przed wpadnięciem w ręce handlarzy ludźmi: „Spójrzcie na sytuację tych, którzy wyemigrowali i opuścili ziemie islamu! Jak są [zagrożeni] utonięciem w głębinach mórz, a następnie wyrzucani na plaże ziem niewiernych, martwe, nieruchome ciała, inni wpadają w ręce gangów przestępczych, sieci prostytucji, i co więcej, którzy zamienią swoje rodziny w prostytutki na ziemiach Zachodu. Ci z nich, którzy dotrą do ziem niewiernych, będą żyli żałośnie, nędznie i poniżani na podstawie prawa niewiernych, którzy będą ich uważać za nędznych i pokornych”[18]Autor nazywający siebie Fajr Al-’Anzi napisał w artykule zatytułowanym „Migracja do Niemiec – sen czy koszmar?”: „Każdego dnia gazety tłumaczą nam doniesienia o atakach na zagranicznych uchodźców lub [atakach] podpaleń na ich schroniska. Co więcej, do tej pory Niemcy nie przedstawiły żadnego planu integracji syryjskich uchodźców na rynku pracy, a więc porzucili ich dla niemieckich ekstremistów. Oni widzą islam jako zagrożenie demograficznie dla Europy i [sądzą, że] przez otrzymywanie specjalnych mieszkań i pracy, uchodźcy stanowią zagrożeniem dla całej Europy”.[19]


Złowieszczy los czeka migrantów na Zachód


Autorzy i mówcy zwolennicy ISIS ostrzegają migrantów na Zachód, że zostaną ukarani przez Boga i doprowadzają do własnego upadku, ponieważ Bóg porzuci ich i wybierze innych do niesienia Jego przesłania i zdobycia miejsca w raju.


Zwolennik ISIS, Minbar Al-Khilafa, rozpoczął artykuł informując imigrantów na Zachód o złowieszczym losie, który ich czeka: „Chwała Allahowi, który powiedział [w Koranie 4:97]: Zaprawdę, tym, którym aniołowie przynoszą śmierć, podczas gdy oni sami krzywdzą swoje dusze, aniołowie powiedzą: ‘Do czego dążyliście?’ Ci odpowiedzą: ‘Byliśmy w kraju traktowani jako słabi’. Aniołowie powiedzą: ‘Czy ziemia Allaha nie była dość duża, abyście mogli do niej wyemigrować? Są to ci których mieszkaniem będzie piekło. Jakie złe schronienie!’ Ten werset mówi wprost o obowiązku migracji z terenów, gdzie muzułmanie są uciskani i nie są w stanie spełniać [wymogów] swojej religii, na ziemie islamu, gdzie muzułmanin gloryfikuje swoją religię, a także o karze tych, którzy tego nie robią pomimo możliwości. [Ich karą] jest wieczny ogień piekielny. Dlaczego? Bo woleli życie na tym świecie od swojej religii. Dlatego boska kara przyjdzie na nich. I pokój Prorokowi… który powiedział [w Hadisach]: ‘Wyrzekam się każdego muzułmanina, który mieszka pośród bałwochwalców’”.[20]Tweet zestawiając obraz bojowników ISIS, ilustrujący zaszczyt dżihadu, z nędznymi uchodźcami. Podpis: „Zostawili ziemie chwały i szukali schronienia na ziemi pokory i niegodziwości. Na Boga, to jest zasada wymiany [istibdal – patrz poniżej]”.


Autor, piszący pod nazwiskiem Abu Al-Ahnaf Al-Shibani wyjaśnia koncepcję wymiany (istibdal) w tym kontekście: „Zasada ta krystalizuje się, gdy upadają rządy i przywódcy i gdy są zastępowani przez innych. Jeśli widzimy rząd lub przywództwo lub grupę zastępowaną przez innych, znaczeniem tego jest, że zjawisko zaszło z powodu tej zasady [wymiany]. To jest to, co widzimy wyraźnie dziś w wymianie ludności w Iraku i Syrii. Dzisiaj widzimy muzułmańską młodzież, błogosławioną przez Allaha utworzeniem kalifatu pośród nich, zbierającą się i podróżującą do ziem niewiernych, które są rządzone w oparciu o bezpodstawne i słabe preteksty przez prawo dżungli”.[21] Wśród tych pretekstów Al-Shibani wymienia strach przed śmiercią i poszukiwania środków do życia. Oskarżył także młodych, którzy uciekają do Europy, za uchylanie się od obowiązku prowadzenia dżihadu.


Pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt w ISIS


Aby przekonać uchodźców do pozostania na terenach ISIS lub udania się do nich, a nie do ucieczki na Zachód, propaganda ISIS podkreśla, że ci, którzy żyją pod jego kontrolą cieszą się bezpiecznym i spokojnym życiem, a także materialnym komfortem. Należy wspomnieć, że temat normalnego, obfitego życia jest stałym elementem publikacji ISIS.


W filmie zatytułowanym „Obóz dezercji”, członkowie ISIS i miejscowi, z którymi rozmawiano, wypowiadali się pozytywnie o swoim życiu w kalifacie. Jeden z nich, który twierdził, że mieszkał w Europie w przeszłości, powiedział: „Teraz [mieszkamy] pod błogosławieństwem islamu. W imię Allaha, jemy, pijemy, cieszymy się, mamy klimatyzację, samochody, internet i telefony komórkowe, dzięki Allahowi. Mamy ziemskie rozkosze, po które oni [uchodźcy] wyjechali”.[22]
Zdjęcia ISIS pokazujące świąteczną atmosferę w 'Eid Al-Adha w Al-Bab, w kontrolowanym przez ISIS miasteczku niedaleko Aleppo. Zdjęcia zostały opublikowane w ramach kampanii „uchodźcy – dokąd?”


Gharib Al-Surouriyya napisał: „Nie słyszeliśmy, chwała Allahowi, o żadnej osobie, która zmarła w Państwie Islamskim z głodu, pragnienia lub ucisku, ani nie widzieliśmy nawet jednego z poddanych na całym jego rozległym terytorium migrującego do ziem niewiernych, z wyjątkiem rzadkich przypadków. Ci, którzy pozostają, są bezpieczni jeśli chodzi o ich życie, rodzinę, i cześć, w przeciwieństwie do tych muzułmanów, którzy porzucili swój dom i przenieśli się na ziemie niewiary. Widzieliśmy, jak niektórzy z nich zmarli, niektórzy utonęli, a ci, którzy uniknęli śmierci, nie są bezpieczni jeśli chodzi o ich religię, ani też nie są bezpieczni przed wykorzystywaniem przez chrześcijan, handlujących ich słabością i wykorzystujących ich sytuację”.[23]


Inny autor, „Minbar Al-Khilafa”, zauważył, że muzułmanie powinni migrować do Państwa Islamskiego, a nie do Europy, i zapytał: „Jeśli szukacie spokojnego życia, dlaczego nie wyemigrujecie do Państwa Islamskiego, w którym znajdziecie bezpieczeństwo, godność i stabilność?” Dodał „jeśli macie wątpliwości, media Państwa Islamskiego mówią prawdę w swoich wizualnych materiałach, które pokazują stabilność w Państwie Islamskim mimo wojny, która toczy się przeciwko niemu”. [24]

* R. Green jest pracownikiem badawczym w MEMRI.


Przypisy (nie spolszczone):[1] Twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%8A%D9%86?src=hash

[2] See MEMRI JTTM report ISIS Fighters To Refugees: Do Not Migrate To France Or Germany, 'Migrate Immediately To The Islamic State’, September 17, 2015.

[3] See MEMRI JTTM report ISIS In Al-Khair Province Criticizes Refugees Fleeing To Europe, Urges Them To Return To Land Of Caliphate , September 17, 2015; view the clip here.

[4] Twitter.com/battar_isi33309, September 17, 2015.

[5] Twitter.com/saarya_ash, September 18, 2015; Justpaste.it/nsiv.

[6] „To those who are thinking of migration,” Shamikh1.info, September 18, 2015; Archive.org, September 18, 2015.

[7] Gareeb-alikhwan.blogspot.si, September 17, 2015.

[8] Yemney-9adimoun.blogspot.com, September 20, 2015.

[9] See MEMRI JTTM report ISIS Fighters To Refugees: Do Not Migrate To France Or Germany, 'Migrate Immediately To The Islamic State’, September 17, 2015.

[10] Twitter.com/alwafaa3333, September 17, 2015.

[11] Taghout is a concept used by Salafis to denote any entity that is worshipped instead of or aside God. In this parlance it is commonly used for non-Islamic rulers and governments.

[12] Twitter.com/u_16_u, September 18, 2015.

[13] See MEMRI JTTM report ISIS Fighters To Refugees: Do Not Migrate To France Or Germany, 'Migrate Immediately To The Islamic State’, September 17, 2015.

[14] Twitter.com/u_16_u, September 17, 2015.

[15] See MEMRI JTTM report ISIS Al-Janoub Province Criticizes Muslim Refugees Who Left Islamic State For 'Crusader’ Countries, September 17, 2015.

[16] Twitter.com/alwafaa3333, September 17, 2015.

[17] Twitter.com/xYYvj, September 17, 2015.

[18] Shumoukh Al-Islam, September 16, 2015.

[19] Twitter.com/saarya_ash, September 18, 2015.

[20] Twitter.com/battar_isi3290, September 16, 2015.

[21] Twitter.com/battar_isi3290, September 18, 2015.

[22] See MEMRI JTTM report ISIS In Al-Khair Province Criticizes Refugees Fleeing To Europe, Urges Them To Return To Land Of Caliphate , September 17, 2015.

[23] Twitter.com/battar_isi33309, September 17, 2015.

[24] Twitter.com/battar_isi33309, September 16, 2015.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org .