Wypowiadając się 12 maja 2017 r. generał Ahmad Mousavi, dowódca jednostki specjalnych sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC), przedstawił strategię marynarki IRGC do atakowania lotniskowców amerykańskich w Zatoce. Gen. Mousavi przemawiał z okazji pierwszej rocznicy śmierci Mohammada Nazeriego, wysokiego oficera i założyciela jednostki specjalnej marynarki IRGC, który wyszkolił wielu najwyższych dowódców IRGC. Sugeruje on, że śmierć Nazeriego mogła być rezultatem użycia broni chemicznej, co różni się od innych doniesień, w których twierdzono, że zmarł on z powodu zawału serca.   

Według generał Mousaviego, Nazeri szkolił także komandosów w armii syryjskiej i w Hezbollahu. Mousavi powiedział, że dzisiaj wszystkie okręty irańskie z Iranu, kierujące się do Afryki i Sri Lanki, mają na pokładzie siły Basidż i Irańskich Straży Okrętowej jako część dziedzictwa Nazeriego.

Generał Mousavi podkreślił w swojej wypowiedzi, że Amerykanie nie mają odpowiedzi na strategię IRGC atakowania lotniskowców – z udziałem setek uzbrojonych, szybkich łodzi, poruszających się z wielką prędkością – i powiedział, że IRGC postanowił najpierw zaatakować lotniskowce amerykańskie, ponieważ stanowią one bazę logistyczną.


Gen. Ahmad Mousavi, dowódca specjalnych sił morskich IRGC. Źródło: Fars (Iran).

Poniżej podajemy główne punkty z doniesienia o wystąpieniu generała Mousaviego opublikowanego przez związaną z IRGC agencje informacyjną Fars:

„Generał Ahmad Mousavi, oficer jednostki sił specjalnych IRGC, powiedział: ‘Chcemy bardzo szybkich łodzi, ponieważ szybkość lotniskowca wroga [amerykańskiego] wynosi najwyżej 40 km/godzinę. Pomyślcie teraz o 300 uzbrojonych, szybkich łodziach z [rakietami] katiusza, zbliżającymi się do [lotniskowca] z szybkością 130 km/godzinę. Kto zwycięży? Lotniskowiec wroga dostarcza paliwo, amunicję, prycze [dla żołnierzy] i hangar dla samolotów. [Dlatego] najpierw zaatakujemy te okręty’.

Członek Połączonych Szefów Sztabu zauważył, że [Amerykanie] nie mają odpowiedzi na tę strategię, ponieważ z pewnej odległości ich radary nie mogą wykryć [naszych] szybkich łodzi”.

Nazeri powiedział dowódcy syryjskich komandosów morskich: Wyszkolę wam [jednostkę] morskich komandosów o nazwie “Siły specjalne marynarki syryjskiej”

„Męczennik Mohammad Nazeri, [dowódca] jednostki komandosów w marynarce IRGC, chciał szkolić pewnych ludzi, żeby byli zdolni do wypełnienia niektórych rozkazów Przywódcy  [Alego Chameneiego] dotyczących walki z Ameryką i celował w tym… Nazeri był wielostronnym człowiekiem, który spędzał wiele czasu na badaniu armii świata i badał, jak fizycznie wzmocnić zdolności bojowe ludzi…

Generał Nazeri poświęcał specjalną uwagę Syryjczykom. Opowiadał jak, kiedy przybył do Syrii, witał go w Tartus z wielkimi honorami dowódca sił komandosów morskich, generał Muhammad. Dlatego, kiedy siły [syryjskie] przybędą tutaj [do Iranu], powinny zostać dobrze przyjęte.

Pewne siły syryjskie przybyły do Hadż Mohammada [Nazeriego] w celu odbycia szkolenia i po trzech miesiącach stały się jednostka komandosów morskich. W tym samym czasie Hadż Mohammad wysłał informację do syryjskich [sił komandosów morskich], mówiącą: 'Wyszkolę wam [jednostkę] morskich komandosów o nazwie “Siły specjalne marynarki syryjskiej’.  Przypiął taki znaczek do ich mundurów i wysłał ich do ich dowódcy, generała  Muhammada. Dowódca syryjski wysłał odpowiedź do Hadż Mohammada [Nazeriego], dziękując mu.

Męczennik Nazeri bardzo chciał wzmocnienia potegi Iranu. Kiedy założono Hezbollah, za czasów męczennika 'Abbasa Mousaviego [dowódcy Hezbollahu zabitego przez Izrael], generał Nazeri przybył do Baalbek [w Libanie w pobliżu granicy syryjskiej], i tam wybrał grupę według [budowy] ciała, sprowadził tych ludzi do Iranu i wyszkolił ich. To jest, generał Nazeri wyszkolił pierwszą grupę [komandosów] Hezbollahu”.

„Dzisiaj każdy okręt płynący z Iranu do Afryki, Sri Lanki i tak dalej ma na pokładzie siły [Basidż] Hadża Mohammada”

„Hadż Mohammad [Nazeri] chciał wyeliminować słabe punkty przez ciągłe szkolenie. Zebrał [ludzi] Basidż działających w całym Iranie i w ten sposób stworzył Specjalne Basidż i [jednostki] Straży Okrętowej. Dzisiaj każdy okręt płynący z Iranu do Afryki, Sri Lanki i tak dalej ma na pokładzie siły Hadża Mohammada…”[1]


Hadż Mohammad Nazeri (Fars, Iran, 12 maja 2017)

„11 maja 2016 r., po ogłoszeniu o śmierci Nazeriego, zastępca dowódcy marynarki IRGC, 'Alireza Tangsiri, podał więcej szczegółów o jego śmierci i jego działalności: ‘Wykonując misję w regionie Naze’at region [region czterech wysp w pobliżu Cieśniny Ormuz], generał Mohammad Nazeri został męczennikiem z powodu choroby chemicznej… Generał Nazeri uczestniczył w zatrzymaniu [sił] amerykańskich i angielskich, które najeżdżały terytorium irańskie w Zatoce Perskiej… Nazeri był wśród walczących w ośmioletnim ataku Świętej Obrony [tj. wojnie Iran-Irak, 1980-88]. Był zaprawionym w boju i profesjonalnym dowódca w marynarce IRGC i służył… w jednostce piechoty powietrznej [IRGC], a także wyprawiał okręty marynarki IRGC, by zapewnić bezpieczeństwo statkom i łodziom przepływającym przez Zatokę Aden w ostatnich latach.

Ponadto odgrywał wybitną rolę w szkoleniu sił komandosów w marynarce IRGC”.


Mohammad Nazeri (Fars, Iran, 11 maja 2016)


Nazeri z komandosami irańskimi (Fars, Iran, 11 maja 2016)

[1] Fars (Iran), 12 maja 2017.

 

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.