W Boże Narodzenie, 25 grudnia 2018 r., gazeta Autonomii Palestyńskiej (AP) “Al-Hayat Al-Jadida” opublikowała dwa artykuły wiążące Jezusa z palestyńską walką narodową przeciwko Izraelowi. Jeden z artykułów opisał Jezusa jako palestyńskiego bohatera, który został ukrzyżowany za obronę swoich praw w obliczu “fanatycznych Żydów”, którzy wypaczyli judaizm, tak jak syjoniści “zawłaszczyli” judaizm z pomocą “kapitalistycznego Zachodu.” Drugi artykuł opisywał Jezusa jako męczennika i pierwszego fedaina (wojownika, który poświęca swoją duszę), który oddał życie za ojczyznę.

Należy zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy wysocy rangą funkcjonariusze palestyńscy wiążą Jezusa z palestyńską walką narodową. Na przykład, podczas wizyty w obozie dla uchodźców Deheisze w 1999 r. Michel Sabbah, Łaciński Patriarcha Jerozolimy, powiedział, że Jezus był uchodźcą, który przeciwstawiał się eksploatacji i łamaniu praw, i dlatego palestyńscy uchodźcy muszą domagać się swoich praw i nie zaniedbywać ich. Przy te samej okazji As’ad 'Abd Al-Rahman, wówczas członek Komitetu Wykonawczego OWP i minister AP ds. uchodźców, który wygłosił przemówienie w imieniu ówczesnego prezydenta AP, Jasera Arafata, nazwał Jezusa „pierwszym uchodźcą palestyńskim, pierwszym księciem pokoju i pierwszym palestyńskim fedainem, który został zbawiony przez ból i cierpienie…”[1]

Poniżej podajemy fragmenty dwóch artykułów opublikowanych w „Al-Hayat Al-Jadida”  25 grudnia 2018 r.

Publicysta Omar Hilmi Al-Ghoul: Jezus był pierwszym symbolem walki o narodowe wyzwolenie 

Publicysta gazety 'Omar Hilmi Al-Ghoul napisał: „Jest specjalny zapach Bożego Narodzenia z powodu jego unikatowego miejsca w samej palestyńskiej świadomości, z jej prorokami, a szczególnie naszym Panem Mesjaszem [Jezusem], niechaj spoczywa w spokoju, który ponad 2000 lat temu bronił swojego religijnego, politycznego i prawnego wyboru przeciwko fanatycznym Żydom, którzy nie znosili go i prześladowali go aż go ukrzyżowali.

Jezus, niech spoczywa w spokoju, był pierwszym symbolem walki o wyzwolenie narodowe ze szponów tych, którzy udają, że reprezentują żydowską religię, [ale] którzy [w rzeczywistości] wypaczyli Stary Testament i sfałszowali jego zamiar, walczyli z prorokami i uciskali Żydów, chrześcijan i innych w czasach naszego Pana Mesjasza. Nie ustali ze swoimi zbrodniami do dnia dzisiejszego, [bo teraz] judaizm został zawłaszczony przez ruch syjonistyczny, który zamienił go w wehikuł kolonialnego projektu z bezwarunkowym poparciem kapitalistycznego Zachodu, żeby zrealizować kolonialne cele [syjonistów]. Codziennie kontynuują parcie ku opcji wojny religijnej, żeby ukryć zbrodnie kolonialnych syjonistów i ich sojuszników w Białym Domu, Pentagonie, korytarzach obu izb [Kongresu] i podejrzanych lobby  oraz wśród popierających syjonizm w anglikańskim kościele [sic, autor prawdopodobnie mówi o ewangelikanach]…”[2]

Publicysta Muwaffak Matar: Jezus był pierwszym męczennikiem i pierwszym fedainem

Publicysta Muwaffak Matar napisał:  „Odwieczny dzień rozpoczął się narodzinami wzniosłego posłańca pokoju i miłości, Jezusa Mesjasza, niech spoczywa w spokoju… Niósł swój krzyż, kiedy jego święte czoło krwawiło, na rzecz prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Jego poświęcenie ostrzega nas i  otwiera nam oczy na niebezpieczeństwa hegemonii i ucisku przez broń represji, biedy i głodu.

Wierni są wszyscy potencjalnymi męczennikami aż wszechmocny Bóg pozwoli duszom tych, których ukochał, wznieść się do nieba,  i męczennicy są wiernymi, których siła kształtuje naszą narodową pamięć… Mówią nam,  że nasz Pan Mesjasz, pierwszy męczennik i pierwszy fedain, nauczył nas, że miłość jest drogą i że życie przelewa się obfitością, której musimy szukać do ostatniego momentu, bo jest to jeden z cudów Allaha na świecie i nigdy się nie kończy…”[3]


[1] See MEMRI Special Dispatch No. 45,  The Catholic Patriarch Michel Sabbah on Jesus and Jihad, August 17, 1999.

[2] Al-Hayat Al-Jadida (PA), December 25, 2018.

[3] Al-Hayat Al-Jadida (PA), December 25, 2018.