Zdjęcie opublikowane 27 grudnia 2018 r. pokazało jordańską minister informacji i rzeczniczkę rządu, Dżumanę Ghunaimat, kroczącą po fladze Izraela namalowanej na podłodze u wejścia do Budynku Związków Zawodowych w Ammanie. Związki zawodowe znane są z wrogości wobec Izraela i sprzeciwu wobec traktatu pokojowego Jordanii i Izraela. Należy wspomnieć, że jordański premier, 'Omar Al-Razzaz, który przybył na to samo spotkanie, co minister, wszedł do budynku bocznym wejściem[1].

W reakcji na protest Izraela w sprawie tego incydentu rzecznik jordańskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Madżed Al-Katarneh powiedział, że budynek związków zawodowych jest prywatnym miejscem i że minister weszła tam przez główne wejście, podkreślając, że rząd jordański jest oddany porozumieniu pokojowemu z Izraelem[2].

Po publikacji zdjęcia minister Ghunaimat otrzymała popierające ją reakcje od jordańskich polityków i dziennikarzy, jak również od osób w mediach społecznościowych, a posłowie powitali ją oklaskami, kiedy przybyła na sesję parlamentarną 30 grudnia[3]. Poseł Chalil Attija napisał także na swoim koncie Facebooka: „Rzeczniczka rządu Dżumana Ghunaimat reprezentuje mnie i każdego szanującego się Jordańczyka i Araba, który byłby szczęśliwy depcząc flagę morderczych syjonistów…”[4] Także artykuły w prasie jordańskiej chwaliły działanie minister, a 1 stycznia 2019 r. artykuł w gazecie „Al-Dustour” był zatytułowany Oby twoja stopa była błogosławiona.  

Ghumainat depcząca izraelską flagę (zdjęcie: Facebook.com/jfranews, 30 grudnia 2018)

Jednak wśród licznych popierających reakcji, były jordański minister informacji, Saleh Al-Kallab wyraził inne stanowisko w artykule z 1 stycznia 2019 r. w jordańskiej gazecie rządowej „Al-Rai”. Skrytykował działanie Ghunaimat i napisał, że to, co ona zrobiła, nigdy nie powinno było się zdarzyć, ponieważ jest to pogwałcenie traktatu pokojowego Jordanii z Izraelem, który Jordania dobrowolnie podpisała – a do tego ze strony ministra w rządzie kraju[5]. Napisał, że gdyby taki incydent  miał miejsce w Izraelu z flagą jordańską w taki sposób niehonorowaną, Jordania „wywołałaby piekło przeciwko Izraelowi” i groziła zawieszeniem stosunków dyplomatycznych. 

Poniżej podajemy fragmenty artykuły Al-Kallaba:

Ten kryzys i ten wstyd nigdy nie powinien był się zdarzyć. Jest dobrze znanym faktem, że związki zawodowe mają inne stanowisko niż ten rząd i wszystkie poprzednie rządy od czasu podpisania porozumienia pokojowego Jordania-Izrael w 1994 r. [To porozumienie] stało się wiążące dla państwa jordańskiego, kiedy zostało zaaprobowane przez obie izby parlamentu, ale oczywiście, to samo nie dotyczy partii [politycznych], instytucji należących do związków zawodowych ani żadnego Jordańczyka, który nie jest funkcjonariuszem [państwowym]…

Przed [decyzją] pójścia do budynku związków zawodowych było konieczne podjęcie kroków zapewniających, że żaden wysoki rangą funkcjonariusz, które reprezentuje Jordanię… nie wpadnie w tę pułapkę. Niezależnie od prób uzasadnienia i usprawiedliwienia [tego czynu] oznacza on tylko jedno dla nas i dla innych: jest to pogwałcenie międzynarodowego porozumienia, a państwo, które dobrowolnie [to porozumienie] podpisało, zakładając, że służy swoim interesom, nie może pozwolić nikomu na szkodzenie mu – szczególnie wysokiemu rangą funkcjonariuszowi.

Każdy Jordańczyk ma prawo do wyrażenia opinii o porozumieniu pokojowym z Izraelem lub o jakiejkolwiek innej sprawie na własny, osobisty sposób lub w sposób, jaki [wybiera] jego partia lub związek zawodowy, jeśli należy do związku zawodowego lub partii, która przeciwstawia się [Izraelowi]. Państwo jordańskie przez swoje władz i głównie przez swój rząd… może [także] protestować przeciwko każdemu izraelskiemu krokowi, który jest sprzeczny ze stanowiskiem lub interesami Jordanii, szczególnie jeśli chodzi o sprawę palestyńską lub o porozumienie [pokojowe] z 1994 r., i może także potępić taki krok. Ale [państwo] nie jest upoważnione do robienia tego, co zrobiła [minister] w miniony czwartek, niezależnie od tego, czy było to umyślne, czy nie – i było jasne, że był to wynik [próby] postawienia [minister [ w trudnej sytuacji], nie zaś świadome działanie [z jej strony].

Gdyby to, co stało się z flagą izraelską w czwartek u wejścia do budynku związków [zawodowych], zdarzyło się w Izraelu z flagą jordańską, symbolem naszego honoru i naszego państwa, i źródłem dumy naszego narodu, niewątpliwie wywołalibyśmy piekło przeciwko Izraelowi i uznali to za pogwałcenie porozumienia pokojowego. Grozilibyśmy także zawieszeniem stosunków dyplomatycznych z Izraelem do czasu wydania odpowiedniego przeproszenia i ukarania tego, kto był odpowiedzialny za ten [czyn], którego nie można zignorować ani wybaczyć.

Uważam, że wszystkie próby wyjaśnienia tego, co się zdarzyło, ale z należnym szacunkiem dla wszystkich, kogo to dotyczy [tj. minister Ghunaimat], to nie powinno się było zdarzyć postaciom na najwyższych stanowiskach i nie powinni byli oni poddać się [próbom] postawienia ich w kłopotliwej sytuacji, [powodując, że] następują na flagę kraju, z którym podpisaliśmy porozumienie [pokojowe], bo służy interesom naszego państwa i naszego narodu, jak również sprawy palestyńskiej, która jest także naszą sprawą…

[To powiedziawszy], jordańskie partie i związki [zawodowe] mają prawo sprzeciwiania się i potępiania tego porozumienia, ponieważ, choć jesteśmy w kraju, który dotrzymuje zobowiązań i podpisanych [porozumień], jesteśmy także krajem demokratycznym, w którym partie, związki lub ludzie nie są zobowiązani do [wyrażania] szacunku [do takich porozumień[6].


[1] Jfranews.com.jo, December 30, 2018.

[2] Albosala.com, December 30, 2018.

[3] Ammonnews.net, December 30, 2018.

[4] Facebook.com/Khalil.H.Atieh, December 30, 2018.

[5] המעשה אכן מהווה הפרה של בסעיף 11 בחוזה השלום שנחתם בין ישראל לירדן בשנת 1994 בו נאמר כי על שני הצדדים „להימנע מתעמולה עוינת או מפלה האחד כנגד האחר, ולנקוט את כל האמצעים המשפטיים והמנהליים האפשריים למניעת הפצתה של תעמולה כזאת על-ידי כל ארגון או יחיד המצויים בשטחו של כל אחד מן הצדדים.” עוד כתוב כי עליהם ” להימנע בכל פרסום ממשלתי מכל התייחסות נוגדת או מפלה וביטויים של עוינות בחקיקה של כל אחד מהם”.

[6] Al-Rai (Jordan), January 1, 2019.