Wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Mahmoud Al-Zahar, zapytał, czy “neoarabskie syjonistyczne” reżimy zastanawiały się nad możliwością, że Holocaust zdarzył się z zasadnej przyczyny. Mówił to w Al-Etejah TV (Irak) 10 kwietnia 2021 r. w reakcji na obchody pamięci Holocaustu zorganizowane w ZEA nieco wcześniej. Al-Zahar mówił, że “ludzie, którzy spalili Żydów”, zrobili to, ponieważ Żydzi w tych krajach “przejęli gospodarkę i politykę i wykorzystywali zasoby tych narodów dla własnych korzyści”. Powiedział, że Holocaust nie był “niezwykłym” wypadkiem, ponieważ wszystkie europejskie kraje deportowały Żydów i zabijały ich, i że robiły to, ponieważ Żydzi szerzyli zepsucie i kolaborowali z wrogami tych krajów podczas wojny.

Aby zobaczyć klip z Mahmoudem Al-Zaharem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„[Czy Holocaust zdarzył się] ponieważ ci, którzy palili [Żydów] byli zbrodniarzami, czy było to, ponieważ Żydzi w tych krajach przejęli gospodarkę i politykę i wykorzystywali zasoby tych narodów dla własnej korzyści?”  

Mahmoud Al-Zahar:  [Arabskie] reżimy, które zapisały się do neoarabskiego syjonizmu, który wyłonił się po chrześcijańskim i żydowskim syjonizmie… Jak to jest, że nie zapytały, dlaczego zdarzył się Holocaust?

Czy było tak dlatego, że ci, którzy spalili [Żydów], byli zbrodniarzami, czy też dlatego, że Żydzi w tych krajach przejęli gospodarkę i politykę i wykorzystywali zasoby tych narodów dla własnej korzyści?

„Każdy kraj w Europie deportował Żydów, ponieważ szerzyli zepsucie… i kolaborowali z wrogiem w czasach wojny”

Jako historyczny dowód, popatrzcie jak wiele krajów deportowało Żydów. Każdy kraj w Europie deportował Żydów, ponieważ szerzyli oni zepsucie w tych krajach, kontrolowali ich pieniądze, wykorzystywali ich gospodarkę dla własnej korzyści i kolaborowali z wrogiem w czasach wojny.

Dlatego miejscowi ludzie nienawidzili ich i deportowali ich. Tak więc Holocaust nie był niezwykłym wypadkiem, ponieważ każdy kraj w Europie deportował Żydów i zabijał Żydów. Dowodem jest to, co zdarzyło się w przeddzień II wojny światowej.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.