Wprowadzenie: Czynami kierują słowa

Uproszczone pojęcie, że terroryści – czy to muzułmańscy dżihadyści, czy zwolennicy białej supremacji – są tylko ”tchórzami” lub ”chorymi umysłowo” nadal panuje nawet w najwyższych kręgach decydentów. Reagując na strzelaninę w El Paso 4 sierpnia 2019 r., prezydent USA, Donald Trump, tweetował: „Dzisiejsza strzelanina w El Paso w Teksasie była nie tylko tragiczna, był to akt tchórzostwa”. 7 sierpnia w oświadczeniu Białego Domu po kolejnej strzelaninie w Dayton, Ohio, pan Trump nawiązał do białej supremacji jako niebezpiecznej ideologii, ale następnie określił strzelających jako „ludzi, którzy są bardzo poważnie chorzy psychicznie”. Tego samego dnia pełniący obowiązki szefa personelu Białego Domu, Mick Mulvaney wyjaśnił w programie ABC This Week, że „to są chorzy ludzie. Nie można być zwolennikiem białej supremacji i być normalnym. To są chorzy ludzie. Wy to wiecie, ja to wiem, prezydent to wie”.

Te słowa przypominają podobne postawy wobec terroryzmu dżihadystów w Europie. W maju 2017 r., po zamachu terrorystycznym na Manchester Arena, premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, potępiła ten zamach jako  „bezduszny i tchórzliwy”[1]. W sierpniu 2017 r. francuski minister spraw wewnętrznych, Gérard Collomb, oświadczył: „Pracujemy z ministrem zdrowia, by spróbować zidentyfikować wszystkie profile tych, którzy mogą podjąć działania jutro… rząd rozważa zmobilizowanie wszystkich szpitali psychiatrycznych i prywatnych psychiatrów, by spróbować odsunąć groźbę indywidualnych terrorystów…”[2]

Socjopolityczny rozwój w ostatnich dziesięcioleciach doprowadził do nowych argumentów, które stały się częścią dyskursu nienawiści – a mianowicie, że europejskiej kulturze i tradycjom grożą imigranci, którzy ją zastąpią. Te argumenty, które rozszerzają zasięg istniejącej nienawiści wobec Afro-Amerykanów, Żydów i społeczności LGBTQ, przemawiają do wielu. Uczestnicy nowego dyskursu mają poczucie przynależności do grupy  lojalistów, podzielają podziw wobec swoich bohaterów i używają żargonu, który powstał niedawno, składającego się z chwytliwych sloganów, chytrze zakodowanych akronimów i wizualnych symboli. Media społecznościowe szybko szerzą te przekazy chętnej publiczności, której są tysiące. Na przykład, niedawne badanie pokazuje, że liczba tweetów wspominających teorię spiskową „Wielkiego zastąpienia”, która wprowadził Jean R.G. Camus we Francji w 2011 r., wzrosła ze 120 tysięcy 2014 r. do 330 tysięcy w 2018 (głównie w Europie)[3].

Tak więc w ostatnich latach prorocy tej nowej teorii białej supremacji odnoszą dość duży sukces w szerzeniu swojej doktryny. Przekonali wielu, że to, co oni nazywają „białą rasą”, stoi przed konkretnym i bliskim niebezpieczeństwem utraty swojego specjalnego statusu lub wręcz zaniku tożsamości i kultury poprzez „białe ludobójstwo” wynikające z masowej imigracji, albo do Europy z Afryki, albo do USA z Ameryki Łacińskiej. Zadeklarowanymi wrogami są nie tylko ci imigranci, ale także ci, którzy umożliwiają imigrację przez rzekomy globalny wpływ – to jest, Żydzi. Te apokaliptyczne obrazy zachęcają do pilnego, konkretnego działania w celu przezwyciężenia niebezpieczeństwa. Argumenty i symbolika rozwinięte przez grupy zwolenników białej supremacji, stały się skutecznym narzędziem w rekrutowaniu nowych stronników, wpajaniu im poczucia misji i pośpiechu, i popychają niektórych z nich do działania, a mianowicie, do dokonywania czynów terrorystycznych przeciwko postrzeganym wrogom.    Według ich oświadczeń, mają nadzieję na osiągniecie bezpośredniego celu zmniejszenia liczby tych wrogów – także przez wywołanie wojny domowej w USA – i pośredniego celu pokazania drogi innym, którzy za nimi pójdą. Jak pokazano poniżej, odnoszą spore sukcesy w werbowaniu zwolenników. Tak więc, chociaż historia białej supremacji jest stosunkowo krótka, skutki jej indoktrynacji są porównywalne do wielowiekowego nauczania, które prowadzi do dżihadystycznego terroru. To nowe tempo umożliwiają oczywiście sieci społecznościowe.

Po strzelaninie w El Paso alarm w obliczu przemocy białej supremacji osiągnął w USA nowy poziom (np. „Działaliśmy dla pokonania Państwa Islamskiego; biały nacjonalizm jest równym zagrożeniem”[4]). Istotnie, istnieją fundamentalne podobieństwa między muzułmańskimi terrorystami dżihadu a terrorystami białej supremacji (patrz MEMRI Badania i analizy Nr 1457, https://www2.memri.org/polish/niedzihadystyczny-terroryzm-on-line-identyfikowanie-potencjalnych-zagrozen/12914, 30 maja 2019), ale pod względem koniecznej walki przeciwko ich podżeganiu w USA istnieje ważna różnica: jeśli nie są dżihadystami, władze USA nie będą działać przeciwko krajowym ekstremistom, szerzącym podżeganie. Tak więc, w zeznaniach złożonych przed senacką komisją sadownictwa 23 lipca 2019 r. dyrektor FBI,  Christopher Wray powiedział wyraźnie: „My w FBI nie prowadzimy śledztw w sprawie ideologii, niezależnie od tego, jak jest odrażająca. Prowadzimy śledztwa w sprawie przemocy i każda ekstremistyczna ideologia, kiedy zwraca się ku przemocy, wtedy tam jesteśmy”[5]. Dla ofiar jednak jest już zbyt późno, kiedy ideologia zwraca się ku przemocy.

W zmaganiach przeciwko terroryzmowi pochodzącemu z obu źródeł, należy zdawać sobie sprawę z tego, że czynami kierują słowa, a te z kolei odzwierciedlają ideologię. Dlatego też walka musi rozpocząć się od zwalczania podżegania białej supremacji w całych mediach społecznościowych. Zdolność władz do skutecznego robienia tego zależy od kryminalizacji takiego podżegania, ponieważ pomaga ono i wspiera terroryzm. W USA jest to ogromnym wyzwaniem, bo wolność słowa jest ceniona przez Amerykanów wszystkich poglądów politycznych jako niesłychanie ważna podpora amerykańskiej demokracji. Jednak 11 zamachów dokonanych przez zwolenników białej supremacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat dowodzi, że sytuacja zmieniła się radykalnie. Część tych terrorystów działała po starannym wyborze miejsca i czasu zamachu: afrykański metodystyczno-episkopalny kościół, synagogi i meczety – szczególnie w czasie modlitw – lub Latynosi w mieście, w którym żyje ich wielu. Dlatego podżeganie przeciwko „Afro-Amerykanom”, „Żydom” lub „latynoskim imigrantom” nie może być dłużej uważane za ogólną, niejasną groźbę. Jak pokazano w niniejszym raporcie, na te zamachy terrorystyczne   bezpośrednio wpływa podżeganie do białej supremacji oraz poprzednie zamachy, także te zza oceanu. Ewoluująca rzeczywistość wymaga świeżego spojrzenia na narzędzia prawne, niezbędne do zwalczania tego niebezpieczeństwa.

Celem niniejszego opracowania jest krótki opis głównych źródeł inspiracji terrorystów którzy w imię białej supremacji działali od 2011 roku, oraz pokazanie, że argumentacja, żargon i symbole  białej supremacji są ewidentnie zarówno zaraźliwe, jak niebezpieczne.


Rys. 1: „Rodowód” teoretyków białej supremacji jak go sami przedstawiają. To jest uaktualniona i zmodyfikowana wersja wykresu opublikowanego w MEMRI Badania i analizy Nr 1457, Online Non-Jihadi Terrorism: Identifying Potential Threats, 30 maja 2019.

Nagląca potrzeba

Propaganda białej supremacji tworzy wrażenie, że niebezpieczeństwo dla – jak to określają – „białej rasy” jest bliskie i potrzebne jest natychmiastowe działanie, by odwrócić ten proces. Poniższy przykład pokazuje tę indoktrynację dotyczącą losu białej większości w USA: odliczanie czasu, kiedy według statystycznych prognoz, USA nie będą już miały białej większości, co zakłada się na rok 2045[6].


Rys. 2: Trwające odliczanie sekunda za sekundą do czasu utraty białej większości w USA

Ideologiczna literatura

Używanie ideologicznej literatury jako źródła inspiracji jest ewidentne w wielu grupach i u poszczególnych zwolenników białej supremacji. Te książki służą także czasami jako „profesjonalne podręczniki”, dostarczając pomysłów operacyjnych do realizacji w rzeczywistym życiu. Przykład tego pojawił się w następstwie zamachu bombowego w 1995 r. na budynek federalny im. Alfreda P. Murraha, kiedy w samochodzie sprawcy, Timothy McVeigha, znaleziono strony The Turner Diaries – które zawierają wezwanie do atakowania budynków federalnych.

Choć ”biblioteka białej supremacji” prawdopodobnie zawiera dziesiątki książek, jest niewiele książek, które są regularnie promowane i służą jako ideologiczna podstawa sprawy i działań białej supremacji:  SiegeThe Turner DiariesThe Great Replacement i Mein Kampf.

The Turner Diaries (1978)

Powieść z 1978 amerykańskiego zwolennika białej supremacji, neonazisty, antysemity i politycznego komentatora, Williama Pierce’a. W 1973 r. Pierce założył National Alliance, organizację, która miała być polityczną awangardą i stworzyć biały ruch nacjonalistyczny, który z czasem obali federalny rząd USA.

The Turner Diaries, którą Pierce napisał pod pseudonimem Andrew Macdonald, jest fikcyjną relacją w wojny partyzanckiej prowadzonej przez organizację zwolenników białej supremacji w celu obalenia rządu USA i ustanowienia neonazistowskiego reżimu. Książka opisuje zamachy i publiczne egzekucje „zdrajców rasy” – białych ludzi rasy europejskiej. Wśród takich ”zdrajców” są białe kobiety żyjące z czarnymi, Żydami lub innymi nie białymi mężczyznami. Ataki mają miejsce w południowej Kalifornii 1 sierpnia 1993 r., który jest oznaczony jako „dzień sznura”.

Zwolennicy białej supremacji on-line często nawiązują do tej książki i dzielą się wezwaniami do wykonania tego, co jest w niej opisane. Na przykład, w manifeście przypisanym Johnowi Earnestowi, zamachowcy na synagogę w Poway w Kalifornii, znajdujemy: „Niektórzy z  was od lat czekali na Dzień Sznura. No cóż, Dzień Sznura jest tutaj i teraz”[7].

Siege (1992)

Ta książka jest zestawem biuletynów pisanych w latach 1980. przez neonazistę Jamesa Masona we współpracy z przywódcą sekty i masowym mordercą, Charlesem Mansonem. Skupiając się na negacji Holocaustu i antysemickich oraz anty-LGBTQ tematach, wzywa do założenia sieci zdecentralizowanych komórek terroru i do chwycenia za broń przeciwko „systemowi”. Ta książka stanowi główną inspirację grupy Atomwaffen Division, która promuje ją i idee Masona jako „Siege Culture”[8]. Ta książka jest także powracającym wątkiem w kręgach zwolenników białej supremacji pod hasłem „Read Siege”.


Rys. 3: Organizacja Iron Youth zamieściła wizerunek uzbrojonych, białych mężczyzny i kobiety, zalecała The Turner Diaries i Seige, stwierdzając, że The Turner Diaries „przedstawia dobry plan tego, co musimy zrobić tuż przed, jak również po rozpoczęciu Siege”. Hashtagi przy tym poście obejmują: #TheTurnerDiaries, #NatSoc, #Siege, #EcoFasc, i #prepper. Strona Gab Iron Youth, 31 marca 2019. Wiecej o tej grupie w: MEMRI Special Dispatch No. 8160 White Supremacist Neo-Nazi Group Works To Recruit New Members On Gab, Twitter, Instagram, And BitChute – With Intent To Take Violent Action, July 8, 2019.

The Great Replacement (2011)

Tę książkę napisał skrajnie prawicowy pisarz francuski, Camus. Teoria „Wielkiego Zastąpienia” przepowiada, że etniczni Francuzi (biali Francuzi) zostaną zastąpieni przez imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Tak więc europejska cywilizacja i jej tożsamość są w niebezpieczeństwie, że zaleje ją masowa imigracja, szczególnie muzułmańska, z pomocą ponadnarodowej grupy globalistycznych, kapitalistycznych, rządzących elit nazwanych „Mondialistami”. W ciągu kilku lat ta teoria spiskowa zyskała wpływy w skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych kręgach w Europie, a przyjął ją także zamachowiec na meczet w Christchurch, Brenton Tarrant, tytułując swój manifest „The Great Replacement”.

Mein Kampf (1925)

Ta książka Adolfa Hitlera wybija się w kręgach zwolenników białej supremacji. Ten autobiograficzny manifest, który przedstawia jego polityczny i ideologiczny światopogląd, jest używana jako polityczna, kulturalna i społeczna platforma przez wiele osób i grup, nie tylko przez tych, którzy sami nazywają siebie neonazistami. Jest to widoczne zarówno w symbolach, jak w aktywności on-line – propagowanie Hitlera i nazistowskich Niemiec przez obrazy, wideo i memy – jak też w operacyjnych aspektach działalności.


Rys. 4: Post na blogu przedstawiający fragment audiobooka Mein Kampf i wizerunek maszerujących mężczyzn ze swastykami i tarczami z symbolem agresywnie rasistowskiej grupy skinheadów, Hammerskins. Autor blogu, u dołu po prawej, oznajmia, że jest członkiem neonazistowskiej organizacji terrorystycznej, Combat 18. Patrz także Self-Proclaimed Member Of 'Combat 18′ Neo-Nazi Terror Organization Outlawed In Canada And Other Organizations Shares Hate Speech, Support For San Diego Synagogue ShooterJune 28, 2019.

Źródła inspiracji aktywności zwolenników białej supremacji w ostatnich latach według nich samych

Informacja wyliczona poniżej przedstawia literaturę i zamachy terrorystyczne, które służyły jako źródła inspiracji dla zamachów, które miały miejsce w latach 2011-2019. Informacja pokazuje, że w 11 zamachach w tym okresie zabito 184 osoby i zraniono co najmniej 387.

Data Tytuł Opis
1925 Publikacja Mein Kampf Autobiograficzny manifest Adolfa Hitlera, który przedstawia jego polityczny i ideologiczny światopogląd.
1978 PublikacjaThe Turner Diaries The Turner Diaries, powieść Williama Luther Pierce’a, przedstawia wojnę domową między ”Organizacją” zwolenników białej supremacji a rządem USA  („The System”), który jest kontrolowany przez Żydów. W książce Dzień Sznura, który dzieje się 1 sierpnia, jest wydarzeniem, w którym zwolennicy białej supremacji przeprowadzają brutalne masakry, etnicznie czyszcząc Los Angeles przez zabicie jego żydowskich i czarnych mieszkańców i publicznie wieszając ludzi określonych jak „zdrajcy rasy”, włącznie z pracownikami federalnymi i białymi kobietami, które mają związki z czarnymi mężczyznami.

Strony z tej książki znaleziono w samochodzie Timothy McVeigha, który razem z Terrym Nicholsem dokonał zamachu bombowego na federalny budynek im. Alfreda P. Murraha w Oklahoma City, 19 kwietnia 1995, zabijając 168 osób i raniąc około 700. David Copeland, członek neonazistowskiej grupy, National Socialist Movement, powiedział, że zainspirowała go ta książka, by dokonać zamachu bombowego w Londynie w kwietniu 1999 r., w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby, a 140 odniosło rany. Ten dzień wspomniał także John Earnest w przypisywanym mu manifeście.

1992 Publikacja Siege Zestaw biuletynów, które James Mason napisał w latach 1980. wraz z przywódca sekty i masowym mordercą, Charlesem Mansonem. Skupiając się na negacji Holocaustu i wątkach antysemickich i antygejowskich, wzywa do założenia sieci zdecentralizowanych komórek terroru i chwycenia za broń przeciwko „systemowi”.
2011 Publikacja The Great Replacement Książka Camusa ostrzega przed rzekomym niebezpieczeństwem zastąpienia etnicznie francuskiej ludności (tj. białych Francuzów) imigrantami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Według tej teorii, ci imigranci otrzymują rzekomo wsparcie od ponadnarodowej grupy globalistycznych, kapitalistycznych, rządzących elit, zwanych „Mondialistami”.
07/22/2011 Zamachy w Oslo w Norwegii Anders Behring Breivik przeprowadził dwa następujące po sobie zamachy terrorystyczne. Najpierw zdetonował bombę samochodową w Oslo, która zabiła osiem osób i raniła około 200. Następnie udał się na wyspę Utoya, miejsce obozu letniego młodzieżowego oddziału rządzącej norweskiej partii Pracy. Użył broni samopowtarzalnej do strzelania do obozowiczów i personelu, zabijając 69 osób i raniąc 66. Breivik powiedział, że wybrał tę grupę, żeby podnieść świadomość o jego manifeście i jego ideologii, która jest antymuzułmańska i przeciwko imigracji. Był bezpośrednią inspiracją dla Tarranta.
04/13/2014 Strzelanina w Ośrodku społeczności Żydowskiej, Overland Park Frazier Miller był neonazistą, który przez wiele lat głosił nienawiść do Żydów, a w 1987 r. napisał: „Żydzi są naszymi głównymi i największymi wrogami”. W 2014 r. zastrzelił troje ludzi w pobliżu Ośrodka Społeczności Żydowskiej, Overland Park, w pobliżu Kansas City. Później okazało się, że byli chrześcijanami.
06/17/2015 Strzelanina w kościele, Charleston Dylann Roof wszedł do Emanuel, Afrykańskiego Kościoła Metodystyczno-Episkopalnego, zastrzelił dziewięcioro ludzi i zranił troje podczas mszy wieczornej. Twierdził, że jego celem było rozpoczęcie wojny rasowej. Jego manifest odzwierciedlał wiele zasad białej supremacji, wśród nich wiarę, że Afro-Amerykanie gwałcą białe kobiety. Bezpośrednio zainspirował Tarranta.
01/29/2017 Strzelanina w meczecie, Quebec City Alexandre Bissonnette wszedł do Ośrodka Kultury Islamskiej w Quebec City, zaczął strzelać i zabił dziewięcioro ludzi oraz ranił 19 podczas wieczornego nabożeństwa. Bissonnette był znany ze skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych i antymuzułmańskich poglądów i nękał muzułmanów na stronie Facebooka dla uchodźców. Bezpośrednio zainspirował Tarranta.
04/07/2017 2017 Atak ciężarówką w Sztokholmie Rakhmat Akilov, 39-letni starający się o azyl z Uzbekistanu, porwał ciężarówkę i umyślnie wjechał w tłum na głównej ulicy, zabijając pięcioro ludzi i raniąc 14, w tym 11-letnią Ebbę Akerlund. Tarrant napisał: „Żeby pomścić Ebbę Akerlund.
19/06/2017 Zamach w Finsbury Park Darren Osborne wjechał w tłum muzułmanów wychodzących z meczetu po modlitwach w Finsbury Park w Londynie, zabijając jedną osobę i raniąc dziewięcioro innych. Bezpośrednio zainspirował Tarranta.
02/03/2018 Zamach w Macerata Faszystowski aktywista, Luca Traini, strzelał i zranił sześciu afrykańskich imigrantów w Macerata we Włoszech. Twierdził, że zrobił to, by pomścić zamordowaną 18-letnią Pamelę Mastropietro, sądził, że zamordował ją afrykański imigrant. Bezpośrednio zainspirował Tarranta.
10/27/2018 Strzelanina w synagodze w Pittsburghu Robert Bowers wszedł do synagogi Tree of Life Pittsburghu podczas porannego nabożeństwa, zastrzelił 11 ludzi i zranił siedmioro. Był aktywny w mediach społecznościowych Gab, gdzie zamieszczał antysemickie i nacjonalistyczne treści. Bezpośrednio zainspirował Earnesta.
03/15/2019 Strzelanina w meczecie w Christchurch Brenton Tarrant wszedł do meczetu Al Noor a później do Islamskiego Ośrodka Linwood podczas piątkowych modłów, gdzie zastrzelił 51 osób i zranił 49. W swoim manifeście Tarrant wyraził poglądy ksenofobiczne i pochwałę białej supremacji, wzywając do usunięcia muzułmanów z ziemi europejskiej. Dołączył neonazistowskie symbole, takie jak Czarne Słońce i Krzyż Odyna. Bezpośrednio zainspirował Earnesta, Crusiusa i Manshausa.
04/27/2019 Strzelanina w synagodze w Poway w Kalifornii John Earnest zastrzelił jedną osobę i zranił trzy inne w synagodze Chabad of Poway w Poway, w Kalifornii, zanim jego broń zacięła się. Bezpośrednio zainspirował Manshausa.
08/03/2019 Strzelanina w El Paso

 

 

 

3 sierpnia 2019 r. Patrick Crusius wszedł do sklepu Walmart w Cielo Vista Mall w El Paso w Teksasie, gdzie otworzył ogień. zabijając 22 osoby i raniąc 24. Manifest, zamieszczony on-line tuż przed zamachem i przypisywany jemu, stwierdza, że inspiracją do zamachu był manifest Tarranta i był on skierowany przeciwko Latynosom, nazywając ich zagrożeniem przyszłości białych Amerykanów. Bezpośrednio zainspirował Manshausa. 
08/10/2019 Strzelanina w meczecie w Baerum 10 sierpnia 2019 r. Philip Manshaus wszedł do Islamskiego Ośrodka al-Noor w Baerum, mieście 20 km od Oslo w Norwegii i otworzył ogień. Jedna osoba została ranna.

Wielbienie

Ważną metodą propagowania i celebrowania ideologii białej supremacji jest przypisywanie świętości terrorystom białej supremacji, jak widać na ilustracjach poniżej.

Rys. 5: Mem zamieszczony on-line przez Philipa Manshausa zanim dokonał zamachu w Oslo 10 sierpnia 2019 r., pokazuje Brentona Tarranta i jego „uczniów”, Johna Earnesta i Patricka Crusiusa. Tarrant jest opisany jako „Namaszczony [sic] Święty za swoje poświęcenie”, Earnest jest opisany jako „Pierwszy uczeń Świętego Brentona”, a Crusius jest opisany jako „Bezpośrednio zainspirowany do walki przez Świętego Tarranta”. (Źródło: T.me/Tarrants_Lads/879?single)

Rys. 6: Cyfrowo zmodyfikowany obraz Velasqueza „Koronacja Dziewicy” pokazuje Hitlera i Dylanna Roofa jako, odpowiednio, Boga i Jezusa, koronujących Brentona Tarranta z charakterystyczną fryzurą Roofa w kształcie miski; obraz zatytułowany jest „Koronacja Miski”. Patrz MEMRI Special Dispatch No. 8171, White Supremacist Online Incitement – Account Review: Neo-Nazi Graphic Designer Incites Against Blacks, Jews, Law Enforcement; Praises Mosque, Church, Synagogue Mass Murderers, July 15, 2019.


Rys. 7: Obraz gloryfikujący strzelaninę Roofa w kościele w Charleston, przedstawiający Roof aureolą, pistoletem w dłoni, nad protestującymi przed kościołem, gdzie strzelanina miała miejsce, z tekstem: „Szympansy [czarni] tracą panowanie, kiedy widzą Patrol Miski” – Patrol Miski to grupa on-line zwolenników białej supremacji, zachęcająca do dokonywania zamachów takich jak zamach Roofa, zamieszczone 11 lutego 2019 r. Patrz MEMRI Special Dispatch No. 8171, White Supremacist Online Incitement – Account Review: Neo-Nazi Graphic Designer Incites Against Blacks, Jews, Law Enforcement; Praises Mosque, Church, Synagogue Mass Murderers, July 15, 2019.


Rys. 8: Obraz wielbiący Luce Trainiego, zamachowca z Macerata (Źródło: Nationalvanguard.org/2018/07/forza-nuova-demands-freedom-for-luca-traini). Tekst na górze po lewej: „Luca Traini mściciel. Obrońca Włoch. Zemsta ludu. Ostatni legionista”. Tekst na górze po prawej: „Dzięki, bohaterze #LUCATRAINILIBERO [#freelucatraini]”. Na dole: „Bóg wojny ras” i #PERPAMELA [#forPamela]” – nawiązanie do Pameli Mastropietro, podobno zamordowanej przez afrykańskiego imigranta. Jest tu także napis (choć nieortograficzny) „Senat i lud rzymski (SPQR)”. W tle jest flaga Włoch z symbolem białej supremacji, Czarnym Słońcem.  


Rys. 9: Cyfrowo zmodyfikowany obraz Caravaggio „Inspiracja św. Mateusza”, pokazujący Tarranta jako anioła i Earnesta jako św. Mateusza. Twórca tego wizerunku cytuje także manifest Earnesta, w którym napisał: „Tarrant był dla mnie osobiście katalizatorem. Pokazał mi, że to można zrobić. 'DLACZEGO KTOŚ CZEGOŚ NIE ZROBI? DLACZEGO KTOŚ CZEGOŚ NIE ZROBI? DLACZEGO JA CZEGOŚ NIE ZROBIĘ?’ – najmocniejsze słowa w całym jego manifeście”. (Źródło: Minds.com/newsfeed/980538199141195776)

*Michael Davis jest szefem projektu MEMRI White Supremacist Online Incitement; Ze’ev B. Begin jest starszym pracownikiem badawczym w MEMRI; Yigal Carmon jest prezesem i założycielem MEMRI.


[1] Bbc.com/news/uk-40023457, May 23, 2017.

[2]  20minutes.fr/societe/2118715-20170818-terrorisme-gerard-collomb-veut-mobiliser-hopitaux-psychiatriques-
reperer-individus-radicalises, August 18, 2017.

[3] „’The Great Replacement’: The Violent Consequences of Mainstreamed Extremism,” J. Davey and J. Ebner, Institute for Strategic Dialogue report, 2019; isdglobal.org/wp-content/uploads/2019/07/The-Great-Replacement-The-Violent-Consequences-of-Mainstreamed-Extremism-by-ISD.pdf.

[4] „We Worked To Defeat The Islamic State. White Nationalist Terrorism Is An Equal Threat,” J. R. Allen and B. McGurk, The Washington Post, August 6, 2019; Washingtonpost.com/opinions/we-worked-to-defeat-the-islamic-state-white-nationalist-terrorism-is-an-equal-threat/2019/08/06/e50c90e8-b87d-11e9-bad6-609f75bfd97f_story.html.

[5] Washingtonpost.com/national-security/fbi-faces-skepticism-over-its-anti-domestic-terror-efforts/2019/08/04/c9c928bc-
b6e0-11e9-b3b4-2bb69e8c4e39_story.html, August 5, 2019.

[6] Uswhiteclock.org.

[7] For more on John T. Earnest, see MEMRI Inquiry and Analysis No. 1454, The Anti-Jewish Manifesto Of John T. Earnest, The San Diego Synagogue Shooter, May 15, 2019.

[8] Spiegel.de/international/the-hate-network-an-inside-look-at-a-global-extremist-group-a-1226861.html, 2018.