W niedawno udzielonym wywiadzie dr Ibrahim Farid, profesor literatury hebrajskiej na uniwersytecie Ein Shams w Kairze odrzuca „Protokoły mędrców Syjonu” jako oszczerstwo i mit wynikające z konspiracji przeciwko narodowi żydowskiemu. „To są plotki należące do dziedziny folkloru. Nie możemy przyjmować ich poważnie i traktować jak fakty historyczne” – powiedział Farid.

W wywiadzie nadanym przez egipski kanał telewizyjny Al-Faraeen 9 kwietnia 2010 r. Farid powiedział, że Biblioteka Aleksandryjska nie powinna kupować demagogicznych, podżegających [do nienawiści] książek, takich jak „Protokoły mędrców Syjonu” i porównał to do sytuacji, w której Biblioteka Kongresu miałaby książkę podżegającą do nienawiści do islamu.

Biblioteka Aleksandryjska usunęła swój egzemplarz „Protokołów” w 2003 r. po krytyce Departamentu Stanu USA, ONZ i ambasady USA w Kairze, zainicjowanej ujawnieniem przez MEMRI pokazywania tej książki jako autentycznego dokumentu[1] .

Żeby zobaczyć fragmenty tego wywiadu w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2454.htm .

Jakakolwiek zgodność między Protokołami i rzeczywistością jest historycznym zbiegiem przypadków

Dr Ibrahim Farid: Protokoły mędrców Syjonu nie zawierają żadnych tekstów talmudycznych. Gdyby ten, kto napisał Protokoły rzeczywiście był Żydem, polegałby na…

Dziennikarz: A więc Protokoły mędrców Syjonu nie mają nic wspólnego z Talmudem.

Dr Ibrahim Farid: Nie ma w nich absolutnie żadnego wspomnienia jakiegokolwiek tekstu talmudycznego. Być może, ktokolwiek te Protokoły napisał…

Dziennikarz: Związek jest kontekstowy, w świetle tego, co się zdarzyło.

Dr Ibrahim Farid: Protokoły odpowiadają rzeczom napisanym w pewnych częściach Talmudu i ogólnie są zgodne z tym, do czego wzywa Stary Testament.

Dziennikarz: Możemy więc powiedzieć, że idee przedstawione w Protokołach są identyczne z ideami przedstawionymi w Talmudzie?

Dr Ibrahim Farid: To jest bardzo wybuchowe i zapalne twierdzenie. Samo to pytanie można zaklasyfikować jako podżeganie. Daje pan odpowiedź jeszcze zanim zada pan pytanie.

Moim zdaniem jakakolwiek zgodność między Protokołami i rzeczywistością – przemocą izraelską lub konfliktem między Palestyńczykami, którego jesteśmy świadkami – jest rodzajem historycznego zbiegu przypadków, ale nie można powiedzieć, że jest to realizacja Protokołów, bo byłaby to demagogia. Mówilibyśmy to, co chcą usłyszeć ludzie niewykształceni, którzy nie mają żadnej wiedzy o wydarzeniach w tamtych czasach, kiedy istniał rodzaj konspiracji przeciwko Żydom.

Dziennikarz: Próbujemy dotrzeć do prawdy w ten czy inny sposób, poprzez dialog, ponieważ Al-Faraeen TV jest kanałem liberalnym, który akceptuje wszystkie poglądy, od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Ostatecznie, najważniejszą rzeczą jest dotarcie do sedna sprawy. Nie mamy żadnego ukrytego motywu. […]

Twierdzenie, że Żydzi zatruwali studnie i zarzynali nie-Żydów “to plotki, które należą do dziedziny folkloru”

Dziennikarz: Mówi się, że [Żydzi] robili pewne niestosowne rzeczy, co spowodowało, że ludzie ich nienawidzili…

Dr Ibrahim Farid: Jest to równoznaczne z powiedzeniem, że wszyscy Żydzi są źli, a wszyscy inni dobrzy. Mówienie tego…

Dziennikarz: To jest wspomniane w Protokołach.

Dr Ibrahim Farid: Żydzi byli oskarżani w Protokołach, ale to jest nieprawda. Twierdzenie, że Żydzi zatruwali studnie i zarzynali nie-Żydów – oszczerstwo krwi, które twierdziło, że zarzynali gojów na Paschę – wszystkie te plotki…

Dziennikarz: Więc uważa je pan za plotki…

Dr Ibrahim Farid: To są plotki, które należą do dziedziny folkloru. Nie możemy przyjmować ich poważnie i traktować jak fakty historyczne. […]

Przemoc, jakiej Palestyńczycy używają między sobą, jest gorsza niż przemoc używana przez Izrael. To, co Hamas i Autonomia Palestyńska robią Palestyńczykom, jest gorsze niż to, co robi Izrael. […]

„Niesłuszne jest umieszczanie książki podżegającej do nienawiści do Żydów w Bibliotece Aleksandryjskiej”

Dziennikarz: Biblioteka Aleksandryjska miała egzemplarz Protokołów mędrców Syjonu i, jak pan wie, został usunięty z biblioteki po oficjalnym proteście Izraela. Czy Biblioteka Aleksandryjska miała rację, trzymając tę książkę w swoich zbiorach, czy też był to błąd, poprawiony później? […]

Dr Ibrahim Farid: Biblioteka Aleksandryjska nie powinna była kupować takich demagogicznych książek, które podżegają do nienawiści. Proszę sobie wyobrazić, że książka atakująca islam zostaje umieszczona w Bibliotece Kongresu albo jakiejkolwiek innej bibliotece. Jako muzułmanin podniósłbym wrzawę i powiedział, że tam jest książka, która podżega ludzi do nienawiści do muzułmanów. To jest niesłuszne i złe. Podobnie niesłuszne jest umieszczanie książki podżegającej do nienawiści do Żydów w Bibliotece Aleksandryjskiej.


[1] Raport w MEMRI, umieszczony 3 grudnia 2003: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1009.htm . Raport o następstwach tego ujawnienia, umieszczony przez MEMRI 2 marca 2004: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1076.htm#_edn1 .