24 sierpnia 2022 r. egipski dziennikarz i polityk Osama Al-Ghazali Harb opublikował w egipskiej gazecie państwowej „Al-Ahram” niezwykły, krótki tekst zatytułowany „Holokaust”, w którym podkreślił, że Holokaust był „jedną z największych zbrodni masowej eksterminacji w historii ludzkości”. Opisując zorganizowaną przez nazistów eksterminację Żydów przy użyciu komór gazowych i krematoriów, podkreślił również, że szacunkowa liczba ofiar Holokaustu wynosi sześć milionów i dodał, że to historyczne wydarzenie „bez wątpienia wstrząsa ludzkim sumieniem od pokoleń”.

Artykuł został najwyraźniej opublikowany na tle ostatnich oświadczeń prezydenta Autonomii Palestyńskiej (AP) Mahmouda Abbasa, który podczas wizyty państwowej w Niemczech twierdził, że Izrael dopuścił się „50 masakr” i „50 holokaustów” na Palestyńczykach od 1947 roku. [1] Artykuł Al-Ghazalego Harba jest szczególnie uderzający, ponieważ po uwagach Abbasa prasa palestyńska i arabska opublikowała wiele artykułów popierających jego twierdzenia. [2] Takie artykuły były również publikowane w prasie egipskiej, w tym przez znanych dziennikarzy Gallala 'Arefa, szefa egipskiej Rady Prasowej, i 'Abd Al-Mohsena Salamę, redaktora naczelnego Al-Ahram, którzy obaj twierdzili, że 'Abbas nie mylił się, oskarżając Izrael o popełnienie holokaustu na Palestyńczykach. [3]

Osama Al-Ghazali Al-Harb (Źródło: Masrawy.com)

Poniżej podajemy tłumaczenie fragmentów artykułu Osamy Al-Ghazali Al-Harba:[4]

„Holokaust” to niemieckie słowo oznaczające „zbiorowe palenie”. [„holocaust” wywodzi się z języka greckiego i znaczy „całopalenie”. przyp. tłum.] W kontekście II wojny światowej nawiązuje do masowej eksterminacji dokonanej przez niemieckiego przywódcę Adolfa Hitlera na Żydach Europy w latach 1941–1945, która była jedną z największych zbrodni masowej eksterminacji w historii ludzkości. Nazistowska ideologia utrzymywała, że Niemcy są czystą rasą uprawnioną do rządzenia światem i do eliminowania lub wymazywania mieszanych ras, takich jak Polacy, Cyganie, Żydzi, Słowianie i Afrykanie. Według tej ideologii podludźmi są również pewne grupy w społeczeństwie, nawet jeśli są Aryjczykami, takie jak homoseksualiści, przestępcy, niepełnosprawni fizycznie lub umysłowo, komuniści, liberałowie, Świadkowie Jehowy i wszyscy, którzy odrzucają ideologię nazistowską. Wszystkie te grupy zostały poddane straszliwej eksterminacji. Ponadto chirurgicznie [wysterylizowano] ponad 400 tysięcy niepełnosprawnych umysłowo, chorych psychicznie i chorych chronicznie poddawano „eutanazji” różnymi metodami.   

Ale największą zbrodnię naziści popełnili wobec Żydów. Wkrótce po tym, jak doszli do władzy w Niemczech w 1933 roku, naziści ogłosili bojkot przedsiębiorstw i instytucji będących własnością Żydów w [całym] kraju. Oznaczanie drzwi i okien żydowskich przedsiębiorstw i domów stało się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem wraz z hasłami, które wzywały do bojkotu Żydów, których postrzegano jako nieszczęście, jakie spadło na Niemcy. Zorganizowana eksterminacja Żydów zaczęła się w 1941 roku, u szczytu II wojny światowej, kiedy naziści zaczęli budować instalacje do masowej eksterminacji przy użyciu gazu. Zbudowano sześć takich obozów, wszystkie w Polsce. Wszystkie miały komory gazowe i krematoria, z których każde mogło pomieścić 2500 ludzi. Więźniów zabierano do obozów pociągami, po czym prowadzono ich do komór gazowych [i zabijano] cyjankiem lub innym trującym gazem. Po śmierci ich ciała palono w krematoriach w tych samych budynkach. 

Ilu Żydów zostało eksterminowanych? Według szacunków liczba ta wynosiła około sześciu milionów!! Tak w skrócie przedstawia się historia nazistowskiego holokaustu wobec Żydów, która bez wątpienia wstrząsa sumieniem ludzkich pokoleń!


[1] Dw.com/ar, 16 sierpnia 2022. Zobacz także klip MEMRI TV nr 9761 –Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas podczas konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec: Izrael popełnił 50 holokaustów przeciwko narodowi palestyńskiemu – 16 sierpnia 2022.

Należy zauważyć, że w odpowiedzi na krytykę Abbas wydał wyjaśnienie, w którym stwierdził, że Holokaust jest najbardziej ohydną zbrodnią we współczesnej historii i że nie miał zamiaru zaprzeczać jego wyjątkowości, ale dodał, że od czasów Nakby siły izraelskie nadal dokonują masakr na ludności palestyńskiej. Wafa.ps, 17 sierpnia 2022 r.

Należy również zauważyć, że Abbas wcześniej zaprzeczał zakresowi Holokaustu. We wstępie do swojej książki „Druga strona: Tajny związek między nazizmem a syjonizmem ” z 1984 r., opartej na jego rozprawie doktorskiej, napisał, że „liczba żydowskich ofiar [holokaustu] może wynosić sześć milionów, ale może [również] być dużo mniejsza, nawet mniej niż milion” i że „udział ruchu syjonistycznego w zwiększaniu liczby zamordowanych w czasie wojny miał na celu [zapewnienie] wielkich zysków”. Kwestionował też, czy do zabijania Żydów używano komór gazowych. Zob. Special Dispatch MEMRI nr 15, „Abu Mazen: profil polityczny”, 29 kwietnia 2003 r.; Inquiry and Analysis MEMRI nr 95,„Przywódca palestyński: liczba żydowskich ofiar holokaustu może być „nawet mniej niż milion…” Ruch syjonistyczny współpracował z nazistami w celu „rozszerzenia masowej eksterminacji Żydów”, 31 maja 2002 r.

Telewizja palestyńska wyemitowała nawet program o pracy doktorskiej i książce Abbasa. Zobacz klip MEMRI TV nr 6688, „Telewizja Autonomii Palestyńskiej wychwala pracę doktorską prezydenta Abbasa o negowaniu Holocaustu, ataki terrorystyczne rozpoczęte z Libanu”, 20 lipca 2018 r.

W przemówieniu wygłoszonym w 2018 r. w Palestyńskiej Radzie Narodowej w Ramallah Abbas powiedział, że  masakry, jakim poddawani byli europejscy Żydzi od XI wieku do Holokaustu, nie były spowodowane tym, że byli Żydami, ale „z powodu ich funkcji w społeczeństwie, która miała do czynienia z lichwą, bankami i tak dalej”. Zob . MEMRI Special Dispatch No. 7452, „ Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas: Holokaust, masakry europejskich Żydów ze względu na ich funkcję w społeczeństwie jako lichwiarzy; Hitler zawarł układ z Żydami”, 2 maja 2018 r .

[2] Zob. np., Special Dispatch No. 10144 – „Urzędnik Fatah: prezydent Palestyny ​​’Abbas miał rację mówiąc, że Izrael dokonał ’50 holokaustów’”– 17 sierpnia 2022 r.

[3] Zob. “Akhbar Al-Yawm” (Egipt), 20, 22 sierpnia 2022; “Al-Ahram” (Egipt), 22 sierpnia 2022.

[4] “Al-Ahram” (Egypt), 24 sierpnia 2022.