Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z egipskim poetą Ahmadem Abd Al-Mutim Higazim, nadanym przez Al-Hayat TV 27 czerwca 2011 r.:

Ahmad Abd Al-Muti Higazi: W walce między wolnością a tyranią muszę stać po stronie wolności – aż do skrajności. W walce między sprawiedliwością a uciskiem, muszę stać po stronie sprawiedliwości. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, na przykład, mówimy o państwie obywatelskim. Muszę popierać państwo obywatelskie.

Kiedy pewna grupa chce mieszać państwo obywatelskie z religią, muszę się temu sprzeciwić. Religii w żaden sposób nie wolno mieszać z polityką. Jedni mówią, że powinniśmy wybrać drogę pośrednią – trochę religii i trochę polityki. Nie! religia ma swoje miejsce i polityka ma inne miejsce, i religii nie wolno mieszać z polityką. Polityka jest „sztuką tego, co możliwe”. sposobem, na jaki prowadzimy nasze życie, który rozwija się i zmienia, i wymaga ponownego rozważenia spraw…

Dziennikarz: Stworzone przez człowieka prawa są niedoskonałe…

Ahmad Abd Al-Muti Higazi: Tak jest, podczas gdy religia oparta jest na stałych zasadach, które się nie zmieniają. Dlatego mieszanie religii z polityką jest niebezpieczne dla każdego, kto ma dobre zamiary. Moim zdaniem mieszanie religii z polityką nigdy nie jest pozbawione złych intencji, ponieważ zmierza do…

Dziennikarz: Pozyskania cię i panowania nad tobą…

Ahmad Abd Al-Muti Higazi: Oraz doskoczenie do władzy. Dlatego odrzucam umiarkowanie w tej sprawie i będę ekstremistą, jeśli chodzi o obronę państwa obywatelskiego.

Dziennikarz: Czym jest państwo obywatelskie?

Ahmad Abd Al-Muti Higazi: Jest to państwo ustanowione przez ludzi w ten sposób, że broni ich praw i zajmuje się ich potrzebami i żądaniami. Państwo obywatelskie broni mojej wolności i zrównuje mnie z wszystkimi innymi obywatelami. Kiedy słyszę jak rozróżniają między muzułmanami i nie-muzułmanami, odrzucam to i mówię: popieram państwo obywatelskie. Jeśli chcecie ustanowić państwo religijne, które traktuje muzułmanów jak muzułmanów, a innych jak dhimmi, odrzucam to kategorycznie.

Kiedy niektórzy z nich mieszają… Na przykład, pewni ludzie sugerowali, że armia broni naszej demokracji. Nie. Armia nie jest przeznaczona do obrony demokracji. Jest przeznaczona do obrony ziemi i kraju. To ludzie muszą bronić demokracji. Słowo “demokracja” znaczy rządy ludu dla ludu. Pochodzi od greckiego demos, co znaczy “lud”, a słowo „demokracja” znaczy rządy ludu dla ludu. Jestem więc odpowiedzialny za strzeżenie demokracji.

Dziennikarz: A jeśli między ludźmi brak zgody?

Ahmad Abd Al-Muti Higazi: To powinni to rozwiązać w demokratyczny sposób.

Dziennikarz: Ale niektórzy ludzie nie robią tego demokratycznie i wciągają w to religię i armię.

Ahmad Abd Al-Muti Higazi: To dlatego muszą zostać ustanowione prawa, żeby powstrzymać tych, którzy mieszają religię i politykę lub tych, którzy chcą rządzić w niedemokratyczny sposób. […]