Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z egipskim kandydatem na prezydenta, Tawfikiem Okaszą, właścicielem Al-Faraeen TV. Klip został nadany przez Al-Faraeen TV 9 lutego 2012.

„Zasadą Hitlera było, że najlepsza rasa musi zostać panem świata i musi rozprzestrzenić się po całym świecie… Wiedział, że Żydzi opowiadali się za tą samą ideologią”

Tawfik Okasza: Zasadą Hitlera było, że najlepsza rasa musi zostać panem świata i musi rozprzestrzenić się po całym świecie. Hitler oparł na tym niemiecki nazizm w celu rządzenia i posiadania świata. Z drugiej strony stwierdzamy, że jest to dokładnie ta sama filozofia, jak Izraelczyków i Żydów, którzy mówią: Jesteśmy ludem semickim, jesteśmy najlepszymi ludźmi na świecie i musimy rządzić i posiadać świat, ponieważ Semici są królami ziemi i wszystkiego, co na niej jest.

[…]

Hitler wiedział, że Żydzi mieli tę samą ideologię. Podzielali tę samą ideologię.

„Hitler wierzył, że Niemcy są panami świata – podczas gdy Żydzi wierzyli, że to oni są panami świata”

Hitler wierzył, że Niemcy są panami świata, podczas gdy Żydzi wierzyli, że to oni są panami świata. I tak wywiązała się walka – albo Żydzi zniszczyliby Hitlera, żeby mogli kontynuować dążenie do celu rządzenia światem, albo Hitler unicestwi Żydów i zrealizuje własny cel rządzenia światem. To doprowadziło Żydów do odegrania bardzo ważnej roli w II wojnie światowej, która przyniosła porażkę Hitlera.

Wszyscy intelektualiści i wszyscy ludzie wierzą, że powodem porażki Hitlera w II wojnie światowej było, iż posłał swoje wojska do Rosji w czasie ciężkich śniegów. Temperatura w Rosji sięgała minus 7, 10 lub 12 stopni Celsjusza i niemieccy żołnierze i oficerowie nie byli przyzwyczajeni do tego klimatu. Z drugiej strony Hitler posłał swoje siły do Afryki Północnej w czerwcu, lipcu i sierpniu, kiedy pogoda była bardzo gorąca, i także tam jego żołnierze nie byli w stanie poradzić sobie z pogodą. Ludzie wierzą, że te dwa fronty były głównym powodem porażki Hitlera. To napisali historycy. Ale nie. To jest błąd.

„Między Hitlerem a Żydami prowadzona była tajna wojna i Hitler rozpoczął tę wojnę Holocaustem”

Prawda jest taka, że między Hitlerem a Żydami prowadzona była tajna wojna i Hitler rozpoczął tę wojnę Holocaustem. Wszyscy Żydzi i wszyscy historycy mówią, że Hitler palił Żydów w Holocauście. Nic podobnego. Hitler zebrał wszystkich Żydów, jakich mógł, i wszystkich zdeprawowanych ludzi, jakich mógł… Innymi słowy, ludzi, którzy byli niezdolni do pracy – ludzi z polio, ludzi ze specjalnymi potrzebami i starców… zebrał ich i spalił. Powiedział, że byli nieproduktywni i byli ciężarem dla niemieckiej gospodarki i dlatego pozwolił im na wejście do Holocaustu.

Żydowski Holocaust nie był tylko dla Żydów, ale dla każdego, kto był zdaniem Hitlera “zdeprawowany”… To obejmowało muzułmanów i chrześcijan – każdego. […]

Hitler został pokonany w II wojnie światowej, ponieważ Żydzi prowadzili przeciwko niemu tajną walkę, przez podstawienie jednego… Dwóch doradców Hitlera pracowało dla Żydów. To oni doradzili Hitlerowi, by zmobilizował swoje siły do Rosji i do Afryki Północnej. W ten sposób, Żydom udało się dostać blisko Hitlera, przy pomocy jego najbliższych doradców. […]

„Widzicie od jak dawna Żydzi spiskowali przeciwko światu? Od końca II wojny światowej”

Widzicie od jak dawna Żydzi spiskowali przeciwko światu? Od końca II wojny światowej. Uderzyli w Związek Radziecki i on upadł. Weszli do Europy Wschodniej przez organizacje pozarządowe pod pretekstem szerzenia demokracji i tak dalej. Podzielili wszystkie kraje. Jugosławia została podzielona. W krajach bałkańskich rozpoczęli wojny i masakry, i przeprowadzili rewolucje na rzekach krwi, twierdząc równocześnie, że jest to zmiana bez przemocy, pokojowa. Rozumiecie? Przeprowadzili blisko 20 krwawych rewolucji, żeby osiągnąć ten cel. Dlaczego Niemcy dołączyły do wszystkich tych organizacji pozarządowych? Ponieważ każda strona ma własny interes. Niemcy raz jeszcze przygotowują się do rządzenia światem. […]

Mówię to do Żydów: Bracie, nie kłamcie sami sobie. Rozgrywaliście niemiecką demografię najlepiej jak potrafiliście i udało się wam doprowadzić Niemców do odrazy do małżeństwa. To było w celu niedopuszczenia do narodzin. Ale co dzieje się w Niemczech teraz? Przez ostatnie dokładnie pięć lat [liczba] małżeństw wzrosła raptownie, a także dzisiejsza stopa urodzin w Niemczech. […]

„Ameryka, Izrael i UE planują zniszczenie trzech instytucji w Egipcie”

Ameryka, Izrael i Unia Europejska planują zniszczenie trzech instytucji w Egipcie z wyjątkową złośliwością: egipską ogólną agencję wywiady, egipskie siły zbrojne i egipski wywiad wojskowy. […]

Od dzisiaj zaczął się wysiłek wojenny narodu. To jest zasadnicze. Wysiłek wojenny! Ludzie prowadzimy walkę przeciwko największemu krajowi na świecie i przeciwko drugiemu największemu krajowi na świecie. Ameryka jest największym krajem na świecie, a Niemcy są drugim największym krajem na świecie. Walczymy z dwoma supermocarstwami. Jest na świecie osiem wielkich krajów uprzemysłowionych, a my walczymy z dwoma z nich. Jesteśmy obecnie w [stanie] wojny z dwoma z nich – oficjalnej, wypowiedzianej wojny. Ruch sił zbrojnych dzisiaj oznacza prawdziwą wojnę, ale gorsze jeszcze nadejdzie. […]

Albo kraj jest szeroko otwarty, z dziurami jak sito, albo nazywają nas wrogami demokracji. Co to ma znaczyć? To jest napisane w Protokołach mędrów Syjonu. […]

„Armia egipska otworzy ogień do armii wrogów; podczas gdy pani mówi ze mną teraz, walka na czołgi, armaty i samoloty jest bliska”

To jest zaciekła i gorzka walka, która zaczęła się bez żadnego wystrzału, ale skończy się strzelaniem. Mówię to tutaj i teraz. Armia egipska otworzy ogień do armii wrogów; podczas gdy pani mówi ze mną teraz, walka na czołgi, armaty i samoloty jest bliska.

Prowadząca wywiad: Powiedziałam na początku program, że wojna, którą teraz przechodzi Egipt, nie jest wojną strzelania pocisków i tak dalej. Kiedy Egipt rozpocznie taką wojnę? Tawfik Okasza: W ciągu trzech miesiecy. Wojna zbrojna rozpocznie się w ciągu trzech miesięcy. […]