Poniżej podajemy fragmenty programu w Al-Rahma TV przedstawiającego dyskusję duchownych egipskich o Żydach, nadanego 6 marca 2012 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/3359.htm .

Gharib Ramadhan: „Gdziekolwiek pójdą, są stamtąd deportowani… jeśli są dobrymi ludźmi, to dlaczego ludzie się ich pozbywają?”

Egipski duchowny Gharib Ramadhan: Jest wiele cech, które charakteryzują Żydów i Koran skupia się na kilku z nich, takich jak naruszanie zobowiązań, z którego powodu cierpimy do dzisiaj. Nie tylko Egipt – cały świat cierpi z tego powodu.

Inną cechą jest bezwzględność, Boże broń. Jeśli chcesz wiedzieć, co znaczy prawdziwa bezwzględność, idź do Żydów. Znajdziesz jej mnóstwo. […]

Byli deportowani z Anglii przez króla Edwarda i z Francji przez króla Filipa. Byli deportowani z Węgier, z Belgii, z Czechosłowacji, z Austrii – nie zacznę z datami – z Holandii, z Królestwa Neapolu, z Rosji… Gdziekolwiek pójdą, są stamtąd deportowani, a potem wracają. Na przykład, wrócili do Francji i na Węgry, a potem znowu byli deportowani. Jeśli są dobrymi ludźmi, to dlaczego ludzie się ich pozbywają?

Allah pokarał ich, zamieniając ich w małpy i świnie i zabraniając im jedzenia wielu jadalnych rzeczy. Zabronił im jedzenia czegokolwiek z pazurami – zwierząt i ptaków, które nie mają kopyt, jak wielbłądy, gęsi, kaczki… Nie wolno im jeść kaczek. Gdyby był tutaj szejk Amin, powiedziałby nam, jak bardzo zostali ukarani.

Moderator: Niechaj Allah cię nagrodzi, doktorze Gharib.

Egipski duchowny Szihab Al-Din Abu Zahu: Chciałbym skomentować…

Moderator: Proszę szybko, mamy przerwę.

Szihab Al-Din Abu Zahu: „Prezydent [sic] USA Benjamin Franklin powiedział: ‘Wielkie niebezpieczeństwo grozi Stanom Zjednoczonym Ameryki… żydowskie niebezpieczeństwo’”

Szihab Al-Din Abu Zahu: On powiedział, że byli deportowani zewsząd, dokąd poszli. Prezydent USA Benjamin Franklin… To USA sponsoruje ich dzisiaj, ale gdyby Amerykanie działali według dziedzictwa Franklina, uratowaliby Amerykę. Niechaj Allah uczyni, że upadną wraz z Żydami.

Prezydent [sic] USA Benjamin Franklin powiedział: „Wielkie niebezpieczeństwo grozi Stanom Zjednoczonym Ameryki. Tym niebezpieczeństwem jest żydowskie niebezpieczeństwo. W każdym kraju, w którym Żydzi osiedli, deprawowali moralność i obniżali poziom kupieckiej uczciwości. Zawsze się izolowali i nigdy nie mieszali z innymi. Przez ponad 1700 lat opłakują swój los, ponieważ zostali wygnani z ziemi swoich przodków.

Gdyby Palestyna została im oddana, nie wszyscy by tam poszli, ponieważ są pasożytami i nie mogą żyć kosztem innych własnego rodzaju. Muszą żyć wśród chrześcijan i innych nie z ich rasy.

Jeśli ci Żydzi nie zostaną wyrzuceni ze Stanów Zjednoczonych przez Konstytucję, w ciągu stulecia będą napływać do USA w tak wielkich ilościach, że umożliwi im to rządzenie i zniszczenie naszego ludu. Zmienią formę rządów, dla których przelaliśmy naszą krew i dla których poświęciliśmy nasze życie, naszą własność i naszą wolność osobistą. Za mniej niż sto lat nasze wnuki będą musiały pracować na polach w celu wykarmienia Żydów, podczas gdy Żydzi będą kontrolowali instytucje finansowe. Jeśli naród amerykański nie deportuje Żydów raz na zawsze, ich dzieci i wnuki będą ich przeklinać w grobach.

Wartość Żydów nie jest taka sama, jak [wartość] Amerykanów, i nie będzie taka sama, nawet jeśli Żydzi będą żyć wśród nas przez dziesięć pokoleń. Lampart nie może zmienić swoich cętek. Żydzi będą stanowić zagrożenie dla Ameryki, jeśli swobodnie ich się wpuści. Zniszczą instytucje USA i Amerykanie muszą [ich] deportować według Konstytucji”. To są słowa prezydenta USA Benjamina Franklina”[1] . […]

Abd Al-Rahman Al-Sawi: „W Koranie Allah nazwał Żydów ‘osłami’…; mamy na myśli Żydów dzisiejszych…”; Mówię naszym dzieciom: “strzelajcie do Żydów”

Egipski duchowny Abd Al-Rahman Al-Sawi: W Koranie Allah nazwał Żydów “osłami”. Osłami. Oni są osłami. Allah powiedział: “Ci, którzy otrzymali Torę, ale zawiedli, są podobni do osłów niosących książki” To są Żydzi, racja? Zawiedli w obowiązku noszenia Tory.

Nie mówimy o Żydach z dni Mojżesza. Oni pożałowali. Byli dręczeni aż uwierzyli w Mojżesza. Nie chodzi nam o tych Żydów. Mamy na myśli Żydów dzisiejszych. Są jak osły niosące książki. Jest taka symboliczna opowieść, która naprawdę mnie wzruszyła.

Człowiek siedział w swoim domu, kiedy nagle wszedł osioł. Co miał zrobić z osłem? Zaczął krzyczeć: „Ośle, wynoś się! Wynoś się!”. Ale osioł nie wychodził. “Nie rozumiesz? Wynoś się!” – powiedział, ale osioł nie ruszył się. Co miał zrobić? Chwycił za mikrofon i krzyknął: „Ludzie, mam osła w moim domu i on musi wyjść”. Ale osioł nie poruszył się. Sprowadził wszystkich sąsiadów i zaczęli krzyczeć: “Potępiamy osła za wejście do twojego domu”. Ale osioł nie wyszedł.

Człowiek powiedział do osła: “To mieszkanie ma trzy sypialnie, łazienkę i salon. Weź jeden pokój i zostaw nam resztę”. Osioł zastrzygł uszami, ale nie wyszedł. Człowiek powiedział: „Ośle, weź dwa pokoje”, ale osioł nie wyszedł. „Weź pokoje, a my będziemy mieszkać w łazience”. Bez żadnego skutku. Wreszcie ludzie zaczęli krzyczeć: “Osioł nie chce wyjść!”

Usłyszał ich mały chłopiec, wszedł z małym kijem i zaczął bić osła, aż wyszedł. Bij osła, a natychmiast podskoczy. To właśnie robi się z osłami. […]

[Żydzi] popierają wszelkie środki zepsucia. Popierają domy publiczne. Popierają talerze satelitarne w celu nadawania tego, co chcą. Tabletki i urządzenia antykoncepcyjne są popierane przez Żydów. Dr Szihab cytował prezydenta Franklina, który był prezydentem USA 40-50 lat temu. Powiedział, że szerzyli zepsucie także wśród Amerykanów. To dlatego byli zewsząd deportowani. […]

Egipski duchowny Alaa Said: Żydzi są zdradzieccy. Allah, który im stworzył, powiedział nam to. Musimy być zdecydowani i napełnić nasze serca nienawiścią i odrazą. Na Allaha, nienawiść i odraza do Żydów jest formą nabożeństwa. Kiedy uczymy nasze dzieci nienawiści do Żydów, jest to forma oddawania czci Allahowi. Ci ludzie są nienawidzeni i nie znoszeni przez Allaha. […]

Abd Al-Rahman Al-Sawi: Chcę, by nasze dzieci były wychowywane w takim pojmowaniu. Kiedy daję dziecku zabawkę, daję mu karabin, nie piłkę. Daję mu karabin i mówię: „Strzelaj, ale nie strzelaj do twojego brata. Strzelaj do Żydów”. […]


[1] W rozmowie telefonicznej 30 stycznia 2002 r., naczelny bibliotekarz Instytutu Franklina potwierdził, że Instytut nie posiada żadnego takiego dokumentu.